Inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2023

0

Krajowa Rada Radców Prawnych uhonorowała aplikantów radcowskich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Wydarzenie odbyło się 16 stycznia w siedzibie KRRP. Gościem honorowym spotkania był prof. Jerzy Bralczyk.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik

Uroczystość poprowadziła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. Poza aplikantami radcowskimi, którzy uzyskali najwyższe noty podczas egzaminu wstępnego w okręgowych izbach, uczestniczyli w niej Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur – odpowiedzialny za aplikację, Bartosz Szolc-Nartowski – przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP, Dziekani Rad okręgowych izb radców prawnych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie aplikacji, tj. Wicedziekani i kierownicy szkolenia, honorowym gościem wydarzenia był zaś prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca i gramatyk normatywny, autor jubileuszowej książki „40 felietonów na 40-lecie samorządu radców prawnych”. Radca prawny Agnieszka Gajewska-Zabój pogratulowała aplikantom radcowskim sukcesu i podkreśliła, że ich obecność na inauguracji jest dowodem na to, że wysiłek włożony w przygotowania do egzaminu się opłacił. Następnie Sekretarz KRRP oddała głos Prezesowi KRRP Włodzimierzowi Chróścikowi.

– Wstępujecie do największego samorządu zawodowego. Tegoroczny egzamin na aplikację radcowską był trudny, zdało go 42% przystępujących. Jesteście najlepszymi z najlepszych, pracodawcy i patroni na was czekają – zaznaczył podczas gratulacji składanych aplikantom Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Nasz samorząd jest aktywny, działamy na wielu płaszczyznach, m.in. wspieramy Ukraińców, prowadzimy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, bierzemy udział w projekcie Tour de Konstytucja. Jednak pamiętajcie, że to również od waszej aktywności będzie zależało, jak nasz samorząd będzie się rozwijał i w którą stronę zmierzał. Będziemy potrzebowali waszego aktywnego członkostwa na wielu frontach. Jednym z wydarzeń, na którym będziemy mogli się spotkać, jest Forum Aplikantów Radcowskich. Macie olbrzymią pasję do tego, co robicie, dlatego życzę wam, żebyście konsekwentnie realizowali swoje cele. Jeszcze raz serdecznie wam gratuluję! – podkreślił Prezes Chróścik.

Następnie gratulacje aplikantom złożył Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, który zwrócił uwagę na fakt, iż aplikacja radcowska jest początkiem życia zawodowego.

– Życzę wam spełnienia na drodze zawodowej. Pokazaliście, że zdanie egzaminu jest możliwe, co więcej, z tak dobrymi wynikami. Życzę wam, abyście za trzy lata do egzaminu kończącego aplikację podeszli z takim samym spokojem i osiągnęli tak dobre wyniki jak teraz – dodał Wiceprezes Tur.

Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur

Podczas spotkania dyplomy otrzymali aplikanci: Katarzyna Więcek z OIRP w Krakowie (142 pkt), Michał Walczak z OIRP w Łodzi (139 pkt), Łukasz Sendlewski z OIRP w Koszalinie (138 pkt), Magdalena Marat z OIRP w Gdańsku (134 pkt), Julia Bzdyra z OIRP w Opolu (134 pkt), Łukasz Nasiadka z OIRP w Białymstoku (133 pkt), Igor Mędela z OIRP w Katowicach (133 pkt), Marcin Wrazidło z OIRP w Katowicach (133 pkt), Anna Duda z OIRP we Wrocławiu (133 pkt), Karolina Saska z OIRP we Wrocławiu (133 pkt), Zofia Dubiel z OIRP w Poznaniu (131 pkt), Katarzyna Biega z OIRP w Warszawie (131 pkt), Karolina Solecka z OIRP w Warszawie (131 pkt), Paulina Skrzypecka z OIRP w Toruniu (130 pkt), Katarzyna Kapusta z OIRP w Lublinie (128 pkt), Maria Muzyczuk z OIRP w Lublinie (128 pkt), Karolina Rak z OIRP w Lublinie (128 pkt), Artur Siciński z OIRP w Zielonej Górze (127 pkt), Klaudia Janus z OIRP w Rzeszowie (125 pkt), Maria Satalecka z OIRP w Kielcach (124 pkt), Kinga Kęska z OIRP w Szczecinie (124 pkt), Damian Roland Bielawski z OIRP w Bydgoszczy (123 pkt), Krzysztof Lis z OIRP w Wałbrzychu (122 pkt), Julia Parzych z OIRP w Olsztynie (121 pkt) i Adriana Woźnicka z OIRP w Olsztynie (121 pkt).

Głos w imieniu aplikantów zabrała apl. radc. Katarzyna Więcek z OIRP w Krakowie, która otrzymała największą liczbę punktów.

– Przed nami czas pełen pracy, dużej odpowiedzialności. Wierzę w to, że czas aplikacji radcowskiej będzie wykorzystany przez każdego z nas jak najlepiej – mówiła Katarzyna Więcek.

Katarzyna Więcek

Wydarzenie uświetniła rozmowa dr Karoliny Brylskiej, medioznawczyni i politolożki, z prof. Jerzym Bralczykiem, gościem honorowym spotkania, podczas której profesor odpowiedział m.in. na pytania dotyczące prawdy w prawie, nadużywania przez radców prawnych pewnych słów i sformułowań, znaczenia milczenia w mowie prawniczej, a także tego, jak wygłosić dobrą mowę końcową.

dr Karolina Brylska, prof. Jerzy Bralczyk

Red., www.kirp.pl