Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

0

Konieczne zmiany w sferze regulacji postępowania cywilnego i procesu karnego, wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował stanowisko w sprawie koniecznych zmian w sferze regulacji postępowania cywilnego i procesu karnego, wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Stanowisko zostało wysłane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ocenie ośrodka część z wprowadzonych regulacji powinna zostać uchylona jako osłabiająca gwarancję prawa do sądu, jak również gwarancję prawa do obrony. Jednak niektóre z wprowadzonych w okresie pandemii rozwiązań sprawdziły się, w związku z czym uzasadnione jest ich włączenie na stałe do porządku prawnego.

W obszarze postępowania cywilnego proponowane zmiany dotyczą uchylenia regulacji szczególnych, odnoszących się do właściwości sądu i delegowania sędziów, składów orzekających czy posiedzeń niejawnych. Zaproponowano również włączenie instytucji posiedzeń zdalnych (z niezbędnymi modyfikacjami) do ogólnych regulacji o posiedzeniach w Kodeksie postępowania cywilnego. Pozostawiona powinna zostać ponadto w niezbędnym zakresie możliwość dokonywania doręczeń elektronicznych zawodowym pełnomocnikom, przy czym konkretne propozycje co do ewentualnego brzmienia przepisów wymagają dalszych prac, w których udział ośrodek zadeklarował.

W obszarze postępowania karnego proponowane zmiany również dotyczą uchylenia wyjątkowych regulacji dotyczących właściwości sądu i delegowania sędziów oraz składów orzekających, a ponadto uchylenia regulacji przewidujących spoczywanie biegu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Zaproponowano również wprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie zdalnego procedowania, zarówno co do zdalnej rozprawy, jak i posiedzenia aresztowego ze zdalnym udziałem podejrzanego, a także zmiany w zakresie środków przymusu.

Pełną treść stanowiska można znaleźć na stronie www.kirp.pl.

Red., www.kirp.pl