Aktualności OIRP

0
Fot. OIRP w Wałbrzychu

OIRP w Lublinie

Zawody narciarsko-snowboardowe prawników

Na stoku narciarskim w Batorzu odbyły się 5 lutego zawody narciarsko-snowboardowe prawników pod patronatem dziekana rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

W sportowych zmaganiach uczestniczyło 37 zawodników reprezentujących poszczególne zawody prawnicze, a także dzieci i młodzież. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, a pasjonaci sportów zimowych zjechali z całej Polski, m.in. z Katowic i Warszawy. Zawodnicy mieli do pokonania trasę slalomu giganta składającą się z 13 bramek. Najlepsi pokonali ją w niespełna 24 sekundy! Zawody zakończyły się rozdaniem pucharów i nagród przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezę oraz dziekana ORA w Lublinie Bartosza Przeciechowskiego.

EU

OIRP w Olsztynie

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie także i w tym roku wzięła udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pięknym celu licytowaliśmy obiad z Dziekan Rady Katarzyną Skrodzką-Sadowską, aktywność sportową z Wicedziekanem Rady Michałem Korwek, a osoby z najwyższymi wpłatami obdarowaliśmy izbowymi gadżetami. W ramach izbowej eSkarbonki zebraliśmy rekordową kwotę 12 330 zł. Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty i wspólną zabawę!

r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan Rady OIRP w Olsztynie

OIRP w Olsztynie

Izba przeprowadzi się do nowej siedziby

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zawarła 14 lutego umowę na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ulicy Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę OIRP w Olsztynie wraz z terenem przyległym. Umowę popisały Dziekan Rady Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz skarbnik Marta Kawula.

Prace budowlane zostały zaplanowane na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy i zostaną sfinansowane ze środków własnych. Po tym okresie zamierzamy wprowadzić się z biurem izby do nowego budynku.

r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan Rady OIRP w Olsztynie

OIRP w Olsztynie

Jak w Olsztynie promowany jest zawód radcy prawnego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie od września 2021 r. na zaproszenie Radia Olsztyn bierze udział w cyklu cotygodniowych audycji w ramach ?prawniczych wtorków?. Radcowie prawni i aplikanci mówią o problemach prawnych dotykających słuchaczy w codziennym życiu. Dotychczas odbyło się 25 takich spotkań. Podczas nich omówiliśmy m.in. sytuację prawną osób posiadających kredyty we frankach, problemy konsumentów z biurami podróży, instytucję upadłości konsumenckiej ? czym jest i w jaki sposób można z niej skorzystać ? mediację jako sposób na polubowne zakończenie sporu, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, testament ? kiedy i dlaczego warto go sporządzić ? rozwiązanie umowy o pracę czy rozwód ? co warto wiedzieć.

W październiku 2021 r. rozpoczęliśmy również współpracę z Jarocką Akademią Trzeciego Wieku w ramach projektu ?Radcowie olsztyńskim seniorom?. Jest to cykl spotkań, w których ramach przybliżamy osobom starszym zagadnienia prawne, z jakimi mogą się zetknąć i potrzebować pomocy radcy prawnego.

Ponadto kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach projektu ?Symulacja rozprawy z OIRP Olsztyn?. 15 grudnia 2021 r., po dwumiesięcznych przygotowaniach, w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się symulacja rozprawy cywilnej z udziałem studentów Wydziału Prawa i Administracji UWM. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku w role pełnomocników, uczestników, świadków oraz protokolanta wcielili się studenci czwartego roku prawa. 17 marca rozpoczęliśmy drugą edycję projektu!

r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan Rady OIRP w Olsztynie

OIRP w Rzeszowie

Spotkanie seniorów radców prawnych i lekarzy

W siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie odbyło się 1 marca coroczne spotkanie radców prawnych i lekarzy ? seniorów, podczas którego członkowie Klubu Seniora omówili planowane działania integracyjne na rzecz radców prawnych seniorów w 2022 r. Uczestnicy spotkania spędzili miły czas na wzajemnych rozmowach, integracji przy smacznym poczęstunku oraz wyrazili nadzieję na wspólne okolicznościowe spotkanie w przyszłym roku.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Rzeszowie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak co roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie włączyła się w akcję ?Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem?, organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W dniach od 21 do 25 lutego odbywały się dyżury radców prawnych zarówno w siedzibie izby, jak i telefonicznie, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogły uzyskać realną pomoc prawną. Jednocześnie w lokalnej prasie, radiu i telewizji prowadzono akcję informacyjną poświęconą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Rzeszowie

Pomoc dla radców prawnych seniorów

W ramach wspólnej inicjatywy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji, a także dzięki pomocy radców prawnych i aplikantów radcowskich udało się ponownie wspomóc radców prawnych seniorów z naszej izby.

Noworoczne paczki zawierające artykuły żywnościowe dostarczono łącznie 110 radcom z rejonu Podkarpacia, którzy ukończyli 75. rok życia. Wizyty sprawiły seniorom dużą radość. Nie tylko symboliczne podarunki, ale i wspólne, nawet krótkie rozmowy, służą integracji i nawiązywaniu więzi pomiędzy seniorami i młodszym pokoleniem prawników.

Biuro Prasowe OIRP w Rzeszowie

OIRP w Wałbrzychu

Święto radczyń i aplikantek

W pałacu w Krotoszycach 12 marca odbyła się I edycja Dnia Radczyni, w której uczestniczyły radczynie oraz aplikantki wałbrzyskiej izby. To wydarzenie dla pań, w którym rządziły typowo kobiece tematy. Było coś dla ciała, umysłu i dla ducha.

Mając jednak na uwadze aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, wobec której nie pozostajemy obojętne, na spotkaniu nie mogło zabraknąć informacji o inicjatywach podejmowanych przez izbę w ramach pomocy obywatelom Ukrainy i prośby o włączenie się w nie. Każda z pań otrzymała wstążkę w barwach flagi Ukrainy, która wyrażała naszą solidarność i pamięć o Ukrainie.

Następnie w ramach programu imprezy odbyły się warsztaty z inteligencji emocjonalnej, lekcja mody i wizażu oraz pokaz makijażu. Każda z pań mogła zasięgnąć indywidualnej porady od naszych specjalistek, które chętnie dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem.

r.pr. Diana Świątkowska