Z udziałem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i zaproszonych gości 10 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2019. Udział w niej wzięło 19 aplikantów, którzy na egzaminie wstępnym uzyskali najlepsze w kraju wyniki. Najlepsi spośród aplikantów w każdej z okręgowych izb radców prawnych.

W uroczystości udział wzięły Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości, i Katarzyna Jakimowicz, dyrektor generalny Biura Dyrektora Generalnego RPO. Z ramienia KRRP obecni byli: Prezes Maciej Bobrowicz i Wiceprezesi: Ryszard Ostrowski, Michał Korwek, Leszek Korczak, Zbigniew Tur, Sekretarz Elwira Szurmińska-Kamińska, Skarbnik Danuta Koszyk-Ciałowicz, przewodnicząca Komisji Aplikacji Anna Ignaczak, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Magdalena Witkowska oraz dziekani rad okręgowych izb radców prawnych i przedstawiciele izb.

? Zgodnie z nową tradycją spotykamy się w tym miejscu szczególnym ? w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest też symbol, że w tej pracy, którą wykonujemy, i tej pracy, którą państwo będziecie wykonywać, oprócz kodeksów, których będziemy państwa uczyć, i orzecznictwa, które będziemy państwu pokazywać, najważniejsi są ludzie. Nasi klienci, bo pracujemy dla nich. Ważne są również prawa człowieka ? powiedział, rozpoczynając uroczystość, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz. I dodał: ? Nie ma drugiego takiego zawodu prawniczego, który dawałby takie możliwości, bo możecie państwo pracować w kancelariach, możecie wykonywać ten zawód w formie umowy o pracę, możecie sami założyć kancelarię, możecie być prawnikiem wewnętrznym albo pracować w administracji państwowej. Możecie specjalizować się w prawie cywilnym albo być obrońcą w sprawach karnych. Życzę, abyście z tego wyboru byli zadowoleni.

? Aplikacja to również poznanie samego siebie, własnych możliwości, możliwości swoich kolegów i koleżanek. To jest ostatni taki moment, kiedy zawieracie prawdziwe przyjaźnie. Nie biznesowe, nie interesowne, ale w pocie czoła przećwiczone, wspólnym wysiłkiem wyrobione. Później, w życiu zawodowym będziecie państwo mogli korzystać z tej ?bazy danych? ? powiedział Wiceprezes Zbigniew Tur, który odpowiada w KRRP za aplikację. Jak podkreślił, będzie to wpływało na zadowolenie klientów, które z kolei będzie przekładało się na autorytet samorządu. ? Bo tak naprawdę jedna osoba potrafi zepsuć autorytet wielu. I to musicie brać pod uwagę w trakcie aplikacji i potem swojej pracy ? powiedział Wiceprezes Tur, dodając: ? To nie jest samorząd jednoosobowy. Nas jest 51 tys.

Hanna Machińska, zastępca RPO, podkreśliła, że czas, kiedy rozpoczyna się życie zawodowe, jest bardziej interesujący, gdy jest to czas trudny. ? A musimy się zmierzyć z ogromnymi trudnościami, które wymagają wysokich standardów etycznych, wielkiej żarliwości i wielkiej wrażliwości. Proszę przypomnieć sobie szereg dokumentów ONZ, które kładą szczególny nacisk na konieczność postrzegania praw człowieka w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Bo naruszenia praw człowieka, naruszenia pewnych standardów skutkują bardzo poważnym uszczerbkiem w zakresie działalności biznesowej. To jest wyzwanie. Bardzo cieszę się, że będziemy mogli korzystać z państwa wiedzy ? zaznaczyła Hanna Machińska.

Z kolei obecna na uroczystości Iwona Kujawa z Ministerstwa Sprawiedliwości powiedziała, że w skali kraju egzamin wstępny na aplikację radcowską zdały prawie 2 tys. osób, a obecni na uroczystości aplikanci to ? jak oznajmiła ? absolutna cr?me de la cr?me ze wszystkich izb. ? O to, by wykonywać prawniczy zawód zaufania publicznego, czyli być adwokatem, radcą prawnym, komornikiem lub notariuszem, w ubiegłym roku ubiegało się prawie 7 tys. osób, ale ponad połowa z nich to były osoby, które chciały odbywać aplikację radcowską. Cieszy się największym powodzeniem od zawsze, bo później daje największe możliwości wykonywania zawodu w absolutnie różnych formach ? zaznaczyła Iwona Kujawa. Jak powiedziała, większość osób, które zdały egzamin na aplikację, uzyskała ? jak to jest zresztą co roku ? od 100 do 110 pkt. Aplikanci obecni na uroczystej inauguracji I roku aplikacji 2019 uzyskali znacząco wyższe noty.

? Najlepszy wynik w kraju, 144 pkt, uzyskała osoba z izby gdańskiej, kobieta, z przyjemnością dopowiem. Kolejny wynik, 141 pkt, izba poznańska, pan. Kolejny wynik, 140 pkt ? w OIRP w Katowicach, kobieta z oceną celującą na dyplomie. Kolejne wyniki po 139 pkt to dwie osoby: jedna wpisana w izbie w Bydgoszczy, druga wpisana w izbie w Warszawie. To najlepsze w kraju wyniki, ale każdy z państwa uzyskał najlepszy wynik w swojej izbie ? wyliczyła dyr. Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. I dodała: ? W 2022 r. będziecie państwo zdawali egzamin zawodowy. Jak pomyślnie go zdacie, w co mocno wierzę, złożycie ślubowanie i rozpoczniecie wykonywanie zawodu radcy prawnego. Życzę, aby ta dzisiejsza uroczystość i te zajęcia, aplikacja, którą podjęliście, były dla państwa najlepszym okresem w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie przez Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza aplikantom listów gratulacyjnych oraz wspólne zdjęcia upamiętniające tę uroczystość.

Na koniec w imieniu aplikantów radcowskich, którzy pomyślnie zdali egzamin wstępny, głos zabrała Izabela Krusicka, aplikantka z OIRP w Gdańsku, która uzyskała największą liczbę punktów w kraju.? Aplikację radcowską rozpoczyna się od złożenia ślubowania. Przyjęliśmy zobowiązanie do tego m.in., że będziemy postępować godnie i uczciwie, kierować się sprawiedliwością, a obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa. W treści ślubowania nie chodzi więc tylko o fizyczną obecność na zajęciach, spotkania z patronem, jak to się często mówi, ?w przelocie?, czy też zdawanie egzaminów w pierwszym lub poprawkowym terminie. Przyjęte zobowiązanie to znacznie więcej. Ważne, jak je wypełnić. Według mnie jest to nasze, aplikantów radcowskich podstawowe zadanie. Nauczyć się wypełniać złożone ślubowanie (?) ? powiedziała Izabela Krusicka.?