Dariusz Sałajewski (1947-2022). Pożegnanie

0
Fot. Archiwum KIRP

14 marca 2022 r. odszedł od nas radca prawny Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013-2016.

Dariusz Sałajewski urodził się 7 listopada 1947 r. w Częstochowie. Jego ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, walczącym w powstaniu warszawskim. Był dla Dariusza wielkim autorytetem. Mecenas Sałajewski ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Egzamin radcowski złożył w 1982 r., uzyskując jako jeden z pierwszych tytuł radcy prawnego. Zainicjował powstanie Kancelarii Radców Prawnych ?Senior i Partnerzy?, której był filarem. W późniejszym okresie prowadził Kancelarię Dariusz Sałajewski. 

Współtworzył samorząd radców prawnych, ale powiedzieć, że Dariusz Sałajewski był współtwórcą samorządu, to nic nie powiedzieć. Dariusz Sałajewski miał bowiem wizję kierunku, w jakim samorząd powinien ewoluować, by gwarantować radcom prawnym należne kompetencje w zakresie świadczonej pomocy prawnej, ale także, by samorząd zajął poczesne miejsce wśród prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Tę wizję konsekwentnie wdrażał zarówno jako Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych VII i VIII kadencji, jej Prezes w latach 2013-2016, jak i po okresie sprawowania funkcji. W okresie sprawowania funkcji Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych doszło do pełnego zrównania kompetencji radców prawnych i adwokatów, co w sposób oczekiwany przez środowisko radców prawnych podniosło prestiż zawodu, także w odbiorze społecznym. Wizję samorządu Dariusz Sałajewski również nakreślał, stojąc wielokrotnie na czele Komisji Zjazdowej, która przedstawiała Zjazdowi Radców Prawnych ? najwyższemu organowi samorządu ? wytyczne działania.

Dariusz Sałajewski był intelektualistą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jego wystąpienia zarówno na forum samorządu, jak i w debacie publicznej, czy to w parlamencie, czy podczas konferencji z udziałem przedstawicieli świata nauki, były słuchane z uwagą. Zawsze były przemyślane, zawierały myśl przewodnią, pogłębioną. Zmuszały słuchaczy do rozważań, inspirowały do zmian.

Dariusz Sałajewski był współtwórcą i wieloletnim patronem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zapraszał do współpracy prawnicze autorytety, których opracowania stanowiły podwaliny prawa wewnętrznego, ale też mogły służyć jako inicjatywy w zakresie reformowania wymiaru sprawiedliwości. W środowisku był niekwestionowanym znawcą prawa samorządowego.

Dariusz Sałajewski przywiązywał wielką wagę do wysokiego poziomu kształcenia, zarówno aplikantów radcowskich, jak i radców prawnych w ramach Centrum Szkolenia Ustawicznego. W okresie jego prezesury został wdrożony nowy model aplikacji radcowskiej, z akcentem na upraktycznienie aplikacji i standaryzację zajęć w skali kraju. Doprowadził do wydania zeszytów tematycznych autorstwa wybitnych autorytetów prawniczych, w tym sędziów Sądu Najwyższego.

Dariusz Sałajewski był wieloletnim wykładowcą na aplikacji i nauczycielem młodych ludzi, którzy niejednokrotnie zwracali się do niego jako do autorytetu i mentora. Nigdy nie odmówił pomocy. Kochał młodych i oni też go kochali.

Dariusz Sałajewski był osobą skromną. Charakteryzowały go wielka empatia i szlachetność. Był prawy, mądry i sprawiedliwy. Nigdy nikogo nie oceniał negatywnie, nie skreślał, nie wydawał skrajnych opinii. Z siłą i odwagą szedł obraną przez siebie drogą. 

Jego wielką pasją było kino, interesował się sztuką, uwielbiał literaturę piękną. Kochał muzykę. Był oddanym, niezwykle czułym i kochającym mężem i tatą. Wspierał żonę i córkę zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Rodzina była dla niego najważniejsza.

Myślą przewodnią Dariusza była wierność wartościom, zasadom, rozwój, doskonalenie, pozostawanie w prawdzie, nawet gdy miałoby to nie przynieść poklasku. Był liderem, ale doceniał kompetencje współpracowników i oddawał im pole działania w zakresie spraw powierzonych. Zawsze kierował się dobrem samorządu i kraju.

Jesteśmy głęboko wzruszone udziałem Przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawych, jak również wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych w uroczystości pożegnania Naszego ukochanego Męża i Taty. Pragniemy z głębi serca podziękować Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym jakże bolesnym dniu.

Grażyna i Matylda Sałajewskie