Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych

0

Komitet Sterujący CCBE przyjął dokument o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Omówiono w nim doświadczenia oraz wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. W zamyśle autorów dokument powinien stanowić inspirację, ponieważ przedstawiono w nim wiele przykładów oraz podkreślono szeroki zakres działań, które można podjąć w tym zakresie.

Omówiono także podstawowe aspekty wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej.

Wartość prawna usług oferowanych klientom, zarządzanie procesami, zadowolenie klientów, podstawowe wartości w służbie klienta i rządów prawa ? wszystko to stanowi część mozaiki złożonej z różnych jakościowych komponentów. Po drugie, w dokumencie przedstawiono przykłady funkcjonujących systemów, które umożliwiają zapewnianie jakości za pomocą szeregu różnorodnych środków. Obejmują one perspektywę klienta, pomiar jakości przez prawników i kancelarie prawne, a także zewnętrzne pomiary jakości, przeprowadzane na przykład przez samorządy prawnicze. W raporcie podkreślono także kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

Opracowanie jest wynikiem prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy r.pr. Joanna Wisła-Płonka ? Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał udział r.pr. Dariusz Gibasiewicz ? Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

Z dokumentem można się zapoznać na stronie: https://kirp.pl/jakosc-swiadczonych-uslug-prawnych-raport-ccbe

Red., www.kirp.pl