Uroczysta gala finałowa konkursów „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i „Ambasador Mediacji”

0
Laureaci i nominowani w XV edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Znamy laureatów XV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, jednego z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Spośród nominowanych kapituła konkursu wyłoniła dziewięciu radców prawnych, dla których bezinteresowna pomoc prawna jest naturalnym elementem codziennej pracy. Swojego laureata wytypowali również internauci. Podczas uroczystej gali 2 czerwca swoje wyróżnienie przyznało również wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Nie była to jednak jedyna uroczystość tego wieczoru, uhonorowano również laureata IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”.

Galę finałową konkursów poprowadziła Sekretarz KRRP r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków kapituły konkursów, zaproszonych gości, a przede wszystkim bohaterów dnia – laureata IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” sędziego Tomasza Kałużnego oraz aplikantów i radców prawnych nominowanych w tegorocznej edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

W atmosferze szacunku dla działalności zebranych przemówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który pełnił również funkcję przewodniczącego kapituły konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

– Zarówno osoby nominowane, jak i laureaci obu konkursów powinni być dumni ze swoich osiągnięć. Podejmowane przez nich aktywności stanowią świadectwo ich zaangażowania i profesjonalizmu. Nierzadko także stają się inspiracją do naśladowania tych postaw. Zachowania te również budują wizerunek naszego samorządu. To istotne, bo wizerunek ten jest spójny z rzeczywistością, a więc radcy prawnego wrażliwego, zaangażowanego i skłonnego do pomocy. Jestem z Was dumny! – mówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

O niezwykłych postawach nominowanych, które mają realny wpływ na postrzeganie środowiska zawodów prawniczych, mówił Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu.

– Laureaci ciężko pracują na wizerunek naszego samorządu. Dzięki nim postrzeganie wizerunku prawnika się zmienia. Nie ocenia się nas jako nastawionych na korzyści materialne, ale jako osoby, które kosztem swojego czasu robią fantastyczne rzeczy. Dziękuję nominowanym za to, co zrobili dla samorządu – mówił Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu.

Do zebranych przemówił również przewodniczący kapituły IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” mec. Tomasz Parkasiewicz, relacjonując motywację, którą kierowała się kapituła przy wyborze laureata.

– Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj się spotkać. Konkurs bowiem został zainicjowany w 2020 r.,
kiedy funkcjonował lockdown i takie spotkanie nie miało szans się wydarzyć. Kapituła konkursu „Ambasador Mediacji” uznała, że wielopłaszczyznowe zaangażowanie kandydata w obszarze mediacji, w tym działania podejmowane w celu podwyższenia świadomości mediacyjnej sędziów, w szczególności utartego sposobu procedowania ukierunkowanego na wydanie wyroku, stanowią cenny wkład w upowszechnienie idei mediacji i jej rozwój. Nie jest więc przypadkiem, kto został wyłoniony jako laureat i zasługujący na miano Ambasadora Mediacji – mówił przewodniczący kapituły IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” r. pr. Tomasz Parkasiewicz.

Mecenas Parkasiewicz wraz z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem wręczyli statuetkę laureatowi IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”, doktorowi Tomaszowi Kałużnemu, sędziemu, cenionemu wykładowcy i uczestnikowi konferencji, szkoleń, a także innych wydarzeń propagujących mediację.

Doktor Tomasz Kałużny jest sędzią orzekającym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji (GEMME), współpracuje z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Pełni funkcję wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Odbierając statuetkę, sędzia Tomasz Kałużny zwrócił się do zebranych.

– Jestem zaszczycony wyróżnieniem przez radców prawnych. Przyjmując nagrodę, czuję się waszym człowiekiem. Problemy funkcjonujące w obszarze sądownictwa są powszechnie znane. Przewlekłość postępowania, kryzys praworządności, sądy nie zawsze działają poprawnie. W takiej sytuacji mówię: może właśnie mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, nowa jakość. Nie ukrywam więc, że widzę w tym sens – mówił Tomasz Kałużny, laureat konkursu „Ambasador Mediacji”.

Trzymając w napięciu zebranych, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój ogłosiła, że w tym roku kapituła konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wybrała dziewięcioro laureatów. Kryształowymi Sercami Radcy Prawnego uhonorowani zostali: Ryszard Brzostowski z OIRP w Krakowie, Hubert Guz z OIRP w Rzeszowie, Katarzyna Kłobukowska z OIRP w Gdańsku, Aleksandra Petrykowska z OIRP w Warszawie, Filip Rakoczy-Nazimek z OIRP we Wrocławiu, Joanna Sienkiewicz z OIRP w Białymstoku, Anna Socha z OIRP w Krakowie, Krzysztof Strzyżewski z OIRP w Olsztynie, Tomasz Ziółkowski z OIRP w Poznaniu.

Wzorem roku ubiegłego swojego laureata wyłonili także internauci w głosowaniu online. Nagrodę internautów za wyróżniającą działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc otrzymała Aleksandra Petrykowska z OIRP w Warszawie, dla której było to już drugie wyróżnienie tego wieczoru.

Laureatka Aleksandra Petrykowska przemówiła do zgromadzonych w imieniu wszystkich nominowanych.

– Słuchając słów podsumowania o każdym z nominowanych, można wysnuć jedną dominującą myśl. Każda z naszych historii jest piękna, każda tworzy motywację. Potraktujmy to spotkanie jako platformę do zmiany wizerunku prawnika jako osoby nastawionej na pomoc i jakość, a nie na działalność komercyjną. Korzystając z szansy na zabranie głosu, chciałabym nawiązać do mojego dzisiejszego stroju. Wianek w barwach narodowych Ukrainy nie jest przypadkowy. Cały czas bowiem pamiętajmy, że w Ukrainie ciągle toczy się wojna i każdy dzień jest okupiony ogromem cierpienia. Róbmy wszystko, by to powstrzymać. Slava Ukraini! – mówiła r. pr. Aleksandra Petrykowska, podwójna laureatka konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tak jak i w roku ubiegłym swojego laureata wybrało współpracujące z KRRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. – Zaszczytem było dla nas wyłonienie naszego laureata konkursu. Wybór jednej osoby, którą chcielibyśmy nagrodzić, spośród 25 nominowanych okazał się niezwykle trudny – powiedział Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska. Wyróżnienie wydawnictwa otrzymał Tomasz Ziółkowski z OIRP w Poznaniu, który również został nagrodzony tego wieczoru podwójnie.

Uroczysta gala odbyła się 2 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie.

Red., www.kirp.pl

Sylwetki laureatów konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” 2023

Ryszard Brzostowski

(OIRP w Krakowie)

Wieloletnia działalność pro publico bono wspierająca dzieci, stowarzyszenia sportowe, historyczne i odpowiedzialne za zdrowie, również psychiczne. Założyciel i świadczący nieodpłatne usługi prawne na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”.

Hubert Guz

(OIRP w Rzeszowie)

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie. Działalność na rzecz Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa podkarpackiego. Nieodpłatna pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w ramach działalności na rzecz fundacji „Świat bez Barier”.

Katarzyna Kłobukowska

(OIRP w Gdańsku)

Działalność pro publico bono na rzecz kobiet i dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Reprezentowanie interesów osób słabszych i bezbronnych jako kurator procesowy. Zaangażowanie w udzielanie bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol”. Świadczenie pomocy prawnej uchodźcom.

Aleksandra Petrykowska

(OIRP w Warszawie)

Pro publico bono działa na rzecz kobiet i ofiar wojny w Ukrainie m.in. w kwestii zakwaterowania, edukacji prawnej i wsparcia psychologicznego. Mentorka w ramach Fundacji Vital Voices. Współzałożycielka Fundacji „Od Granicy do Mieszkania”.

Filip Rakoczy-Nazimek

(OIRP we Wrocławiu)

Pro publico bono porady prawne i wsparcie dla m.in. ofiar handlu ludźmi, cudzoziemców, bezdomnych. Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Współpraca ze Stowarzyszeniem NOMADA i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Honorowy dawca krwi.

Joanna Sienkiewicz

(OIRP w Białymstoku)

Współpraca z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA. Pro publico bono pomoc ubogim, wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym, również intelektualnie. Realizatorka m.in. projektu „Centrum Reintegracji Rodziny” i zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Anna Socha

(OIRP w Krakowie)

Pro publico bono współpraca z Fundacją „Cognosco”, udzielanie porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy z naciskiem na wdowy i sieroty. Fundatorka „Grupy Nadziei” wspierającej seniorów, osoby chore, jednocześnie tworząc miejsca zatrudnienia dla bezrobotnych z Ukrainy.

Krzysztof Strzyżewski

(OIRP w Olsztynie)

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy poprzez udzielanie porad prawnych, organizację transportu i miejsc zakwaterowania oraz jako tłumacz. Organizacja zbiórek żywności, środków medycznych i odzieży. Udział w konwojach z pomocą humanitarną dla ofiar wojny w Ukrainie.

Tomasz Ziółkowski

(OIRP w Poznaniu)

Pro publico bono wsparcie prawne dla pacjentów w sporach z podmiotami leczniczymi i kobiet będących ofiarami przemocy. Współpraca z Fundacją „Śladami Życia”. Prowadzenie procesów sądowych dla klientów w trudnej sytuacji materialnej. Zaangażowany w działania Fundacji Ewy Błaszczyk – AKOGO. Udzielanie darowizn dla hospicjum dziecięcego w Warszawie.

Pozostali nominowani

Sylwia Brzezińska

(OIRP w Lublinie)

Działalność pro publico bono w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jako wiceprezes Fundacji „Znam Prawo” udział w projekcie „Prawo przeciwko dyskryminacji”. Porady prawne dla lekarzy na infolinii pomocowej w związku z wybuchem pandemii. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na granicy z Ukrainą.

Michał Chmielowski

(OIRP w Poznaniu)

Podejmowanie działań na rzecz najuboższych, zarówno w zakresie poradnictwa, jak i podczas postępowań sądowych. Wsparcie prawne i materialne uchodźców z Ukrainy. Zaangażowanie w pomoc dzieciom doświadczającym krzywdy, w tym dotkniętych molestowaniem seksualnym. Pomoc osobom dotkniętych nałogiem w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Jerzy Ciesiul

(OIRP w Wałbrzychu)

Pełniący pro publico bono funkcję gubernatora Okręgu 121 Polsko-Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, zachęcającego do bezinteresownej pracy społecznej. Członek Lions Club International, największej na świecie organizacji humanitarnej. Wsparcie dzieci i młodzieży, działalność na rzecz uchodźców jako przewodniczący Zespołu Ukraina.

Krzysztof Dąbrowski

(OIRP w Gdańsku)

Działalność pro publico bono na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, zadłużonych i bezrobotnych. Pełniący nieodpłatnie funkcję przewodniczącego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej oraz przewodniczącego Komisji Historycznej w radzie dzielnicy w Gdańsku. Zaangażowany na rzecz społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i koordynowanie działań kulturalnych.

Tomasz Drażniowski

(OIRP w Krakowie)

Zaangażowanie we współpracę ze Stowarzyszeniem „Genius Loci” zajmującym się ochroną ładu przestrzennego i wartości kulturowych. Usługi prawnicze pro publico bono na rzecz Fundacji Sióstr św. Dominika. Właściciel fundacji Akurat, której ideą jest niesienie darmowej pomocy prawnej. Świadczenie bezpłatnych usług prawnych od 10 lat.

Marta Flis-Świeczkowska

(OIRP w Gdańsku)

Koordynacja zespołu interdyscyplinarnego w Centrum Pomocy Dzieciom w Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w Gdańsku, udzielanie darmowych porad prawych w ramach tej samej fundacji. Zaangażowanie pro publico bono w tworzenie kampanii społecznej „Wysoki Sądzie, zobacz mnie”, ulotek dla dzieci: „Sprawa karna – kto jest kim i kto jest ze mną? Informacje o kuratorze procesowym”.

Martyna Janikowska

(OIRP w Opolu)

Wsparcie pro publico bono akcji charytatywnych na rzecz najuboższych. Organizacja w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Kilkuletnie prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla seniorów w ramach Akademii Młodych Serc. Członkini Rady Kobiet w Opolu. Należy do Klubu Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.

Paulina Janikowska-Mizera

(OIRP w Warszawie)

Działalność na rzecz najmłodszych poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój emocjonalny i społeczny w otwartym przez siebie Ośrodku Akademia JA w Warszawie „mam eMOCje”. Prowadząca i autorka „PoPrawnych Lekcji”, warsztatów poświęconych edukacji prawnej w szkołach ponadpodstawowych. Zaangażowana w prowadzenie edukacji prawnej dla dzieci w przedszkolach.

Klaudyna Jarzec-Koślacz 

(OIRP w Warszawie)

Zaangażowanie w propagowanie wiedzy i świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie pro publico bono zajęć dla przedszkolaków, gdzie wyjątkowym aspektem zajęć było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej w ramach idei nauka przez zabawę. Organizatorka zajęć z prawa rzeczowego i administracyjnego dla uczniów szkół średnich.

Wojciech Kiełbasiński 

(OIRP w Toruniu)

Aktywność na rzecz społeczności akademickiej. Działalność pro publico bono w ramach pełnienia funkcji rzecznika praw doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dotycząca badania sygnałów o naruszeniu praw doktorantów. Udział w projektach społecznych na rzecz dzieci, seniorów i studentów.

Martyna Krawczyk 

(OIRP w Gdańsku)

Zaangażowana w nieodpłatną pomoc prawną uchodźcom w ramach inicjatywy #JakPomócUkrainie PCS Litter. Działalność na rzecz studentów w ramach programu „Akademia Liderów Sprawiedliwości”. Wsparcie na rzecz młodych prawniczek w decyzjach dotyczących kariery zawodowej jako mentorka III edycji programu Fundacji „Women in Law”.

Rafał Kuligowski

(OIRP w Koszalinie)

Działalność pro publico bono na rzecz uczniów – prowadzenie lekcji o tematyce europejskiej
i prawnej. Organizator olimpiady „Gwiezdny Krąg” – jedynego projektu, w który zaangażowano Komisję Europejską, Parlament Europejski. Członek Team Europe.

Tomasz Łuczkowski

(OIRP w Szczecinie)

Udziela nieodpłatnej pomocy prawnej. Założyciel i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik. Pro publico bono wspierał punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy.

Maria Nałęcz-Bachurska 

(OIRP w Koszalinie)

Mediatorka przy Sądzie Okręgowym w Słupsku. Pro publico bono wspiera i reprezentuje ofiary przemocy, szczególnie dbając o dobro dzieci i młodzieży. Współpracuje z Punktem Interwencji Kryzysowych PIKBAZA w Słupsku.

Barbara Pietrzyk-Tobiasz 

(OIRP w Lublinie)

Współpraca pro publico bono z członkami społeczności akademickiej. Zastępczyni rzecznika w Zespole Praw Doktoranta. Członkini komisji senackich, stypendialnych i rekrutacyjnych UMCS.

Roman Sukhyi 

(apl. radc. OIRP w Poznaniu)

Pomoc pro publico bono na rzecz ofiar wojny w Ukrainie w zakresie wsparcia prawnego w punktach informacyjnych, tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski. Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dla pokrzywdzonych działaniami wojennymi.