wsd.kirp.pl ? portal orzeczniczy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych

0

Z inicjatywą utworzenia portalu orzeczniczego wyszedł Leszek Korczak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Główną intencją, która przyświecała temu przedsięwzięciu, była chęć rozpowszechnienia zanonimizowanych orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz ujednolicenie linii orzeczniczej. W późniejszym czasie pomysł ewaluował, a efekt przedstawiamy na tych stronach.

Portal orzeczniczy składa się z sześciu głównych ?kafelków?.

Pierwszy kafelek ? o nazwie: ?Tezy? ? odnosi się aż do 19 kategorii najciekawszych zagadnień związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną radców prawnych i aplikantów radcowskich. Po wejściu w jedną z kategorii ukazuje się nam lista orzeczeń wraz z sygnaturą, datą ich wydania oraz z najbardziej przydatną cechą charakterystyczną (tezą właśnie), która bez wątpienia ułatwia wyszukiwanie najbardziej nas interesujących. Pierwszy ?kafelek? dotyczy wyłącznie orzeczeń i postanowień wydanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w ostatnich latach.

Jeżeli natomiast znamy sygnaturę danej sprawy i wiemy, w którym roku zapadło orzeczenie, to najlepszą drogą do osiągnięcia danego rezultatu będzie odwiedzenie ?kafelka? nr 2. Tu ukazują nam się kolejne lata ? począwszy od bieżącego aż do roku 2014. Po wejściu w dany rocznik wyskakuje lista orzeczeń wraz z sygnaturą, tezą oraz datą wydania, więc wyszukanie interesującego nas orzeczenia nie powinno być trudne.

Tuż obok widzimy kolejną pozycję, w której zamieszczona jest lista wszystkich (19) okręgowych izb radców prawnych. Po wyborze, dla przykładu Warszawy, ukazuje się nam podstrona z danymi Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz link, po kliknięciu którego zostaniemy przekierowani na stronę internetową z orzeczeniami OSD w Warszawie.

W prawym dolnym rogu znajdują się: ?Publikacje, stanowiska, opinie?, w których możemy znaleźć m.in.: Stanowiska Komisji Etyki, Opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, artykuły z dwumiesięcznika ?Radca Prawny? i kwartalnika ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe? dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Kolejną miłą niespodzianką, która czeka nas po odwiedzeniu strony portalu orzeczniczego, jest pozycja, w której znajdujemy orzeczenia Sądu Najwyższego. Nie są to tylko wyroki i postanowienia Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych i aplikantów radcowskich, lecz jest to także zbiór ciekawego orzecznictwa, które może mieć zastosowanie przy orzekaniu w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Są to orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego.

Kolejnym rozwiązaniem, które było nie lada wyzwaniem dla twórców portalu orzeczniczego, było stworzenie odpowiednich kategorii i przyporządkowanie orzeczeń do poszczególnych z nich. Po wyborze jednej z 14 kategorii zostajemy przeniesieni do podstrony, na której zostały zamieszczone zanonimizowane fragmenty orzeczeń Sądu Najwyższego. Z każdego orzeczenia została bowiem wybrana kwintesencja odnosząca się do danej problematyki, z zaznaczeniem istotnych kwestii danej sprawy. Jeżeli użytkownik będzie chciał dotrzeć do całości orzeczenia, to również ma taką możliwość, ponieważ na samej górze każdego z plików została zamieszczona data wydania orzeczenia wraz z sygnaturą.

Każdy plik zawierający orzeczenie został zamieszczony na stronie portalu orzeczniczego w formacie PDF, w wersji interaktywnej, więc nie ma problemu z zaznaczeniem odpowiedniej treści tekstu i przekopiowaniem go do pliku tekstowego (bez potrzeby ściągania pliku do własnych zasobów).

Ostatnim przydatnym elementem jest zamieszczenie zanonimizowanej najbliższej wokandy przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym KIRP.

Portal orzeczniczy ruszył oficjalnie 10 maja 2018 r. i został zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się 10?13 maja 2018 r. we Wrocławiu.

Z pewnością nasuwa się pytanie, dla kogo został stworzony portal orzeczniczy. Powstał on dla prawników, pasjonatów, a nawet pracowników naukowych czy studentów. Każdy zainteresowany może tu znaleźć coś dla siebie. Wszystkie informacje, które zostały na portalu zamieszczone, będą zapewne wykorzystywane w pracach naukowych, ale przede wszystkim służyć będą utrzymaniu jednakowej linii orzeczniczej sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych. Na poparcie powyższej tezy przedstawiam statystyki odwiedzin witryny orzeczniczej.

A było to 1262 użytkowników generujących 8970 odsłon, w 1630 sesjach zajmujących 122 godziny. Taki wynik został osiągnięty tylko do 22 czerwca 2018 r., więc w niecałe półtora miesiąca.

Czy portal orzeczniczy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego był potrzebny? Na pewno.

Czy spełnia swoje założenia? ? bez wątpienia.

Z przyjemnością zachęcamy wszystkich do odwiedzania portalu na stronie www.wsd.kirp.pl albo poprzez zakładkę POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE ? Wyższy Sąd Dyscyplinarny na stronie www.kirp.pl.