I Dzień Mediacji Administracyjnej w Polsce

0

W ramach obchodów I Dnia Mediacji Administracyjnej w Polsce 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbyła się konferencja pt. ?Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowo-administracyjnym?.

Inicjatorami konferencji było Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Przebieg konferencji zagwarantował nie tylko merytoryczne uwagi sędziów administracyjnych i mediatorów, ale był też okazją do przedstawienia najnowszych informacji o działaniach z zakresu mediacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowany został zarys projektu legislacyjnego mediacji podatkowej, w ramach prac nad Ordynacją podatkową. Jako prelegenci głos zabrali: prezes WSA w Warszawie Wojciech Mazur, Wiceprezes KIRP Zbigniew Tur, Lider Krajowy Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych Magdalena Romanowska, wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczychw Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Luiza Modzelewska, dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Aleksandra Siemianowska, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba, sędzia WSA w Warszawie dr hab. Agnieszka Krawczyk i sędzia WSA w Krakowie prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka. Ich wystąpienia były przyczynkiem do licznych wypowiedzi obecnych na konferencji mediatorów i radów prawnych.

Warto nadmienić, że organizatorami konferencji z ramienia KIRP byli: mec. Magdalena Romanowska ? Lider Krajowej Sekcji Administracyjnej Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, mec. Joanna Botiuk ? Lider Sekcji Administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, mec. Anna Życzkowska ? Lider Sekcji Administracyjnej OIRP w Warszawie i mec. Tomasz Maliński ? Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie.