Mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych debatowali w Poznaniu i Warszawie

0

Zasady komunikacji asertywnej i negocjacje w sytuacjach kryzysowych były tematem szkoleń, jakie odbyły się w dniach 30 maja?1 czerwca w Poznaniu przy okazji cyklicznego, ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli 19 ośrodków mediacji okręgowych izb radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Tym razem organizatorem spotkania był r. pr. Grzegorz Lorych ? pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Radcowie mediatorzy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubiak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając słuchaczy z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był młodszy inspektor Wojciech Waraczyński ? naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją ?Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych?.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r. pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która ? jako organizator ? przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na 11 i 12 września w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na 3 października w Krakowie I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei mec. Tomasz Job ? dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady i witrynę internetową ? negocjacjeimediacje.biz.

W części roboczej spotkania radcowie prawni mediatorzy poruszyli także wiele zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej sieci, w szczególności odnoszących się do relacji z sądami, możliwości w zakresie ujednolicenia treści list mediatorów poszczególnych ośrodków, jak również potrzeb szkoleniowych, w tym dotyczących kształcenia pełnomocników. Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP mec. Tomasz Parkasiewicz przedstawił założenia projektowanej z inicjatywy Centrum ogólnopolskiej akcji promującej radców prawnych mediatorów. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat znowelizowanej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.

Dwa tygodnie później, 13 czerwca, w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Administracyjnej CMG oraz sekcji administracyjnych działających przy poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji o pracach legislacyjnych w zakresie obligatoryjnej mediacji administracyjnej z przedstawicielem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ? mec. Katarzyną Skrzek. Zwrócono uwagę na rodzaje postępowań administracyjnych, w których instytucja mediacji znalazłaby szczególne zastosowanie (np. decyzje uznaniowe), jak również wstępnie uzgodniono założenia i formułę wspólnej kampanii promocyjnej na rzecz promocji mediacji administracyjnej (e-learning, handbook). Przedmiotem rozmów była ponadto rola profesjonalnych pełnomocników w tego rodzaju mediacji oraz możliwość wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla urzędników organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie.

Warszawskie spotkanie poświęcone zostało również współorganizowanemu przez Centrum Mediacji Gospodarczej Kongresowi Mediacji w Krakowie. Mecenas Magdalena Romanowska przedstawiła tematy planowanych paneli dyskusyjnych, zasady uczestnictwa w kongresie, a także zaprezentowała poświęconą kongresowi witrynę internetową www.kongresmediacji.com.?