Kasy online w działalności radcy prawnego

0

Kasę trzeba mieć – to zasada, która sprawdza się w wielu sytuacjach. W przypadku rozliczeń z fiskusem zyskuje ona jednak nowe znaczenie, bo obok tej zwykłej kasy trzeba mieć również kasę rejestrującą online, najlepiej zintegrowaną z terminalem płatniczym. To oczywiście pod warunkiem świadczenia usług prawnych dla osób niebędących przedsiębiorcami czy instytucjami. 

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online dla osób świadczących usługi prawne, a więc i radców prawnych, został wprowadzony z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie art. 111 oraz art. 145b ustawy o VAT. Dotyczy on wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Dodajmy też od razu, że usługi prawne należą do tych rodzajów usług, w których nie istnieje próg sprzedaży osobom prywatnym usług w wysokości 20 tys. zł, po którego przekroczeniu prowadzenie kasy fiskalnej staje się obowiązkowe. Radca musi zaopatrzyć się w kasę rejestrującą, zanim obsłuży pierwszego klienta z grona osób prywatnych. I musi to być kasa fiskalna online. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, gdy ta sprzedaż będzie realizowana wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a więc online czy telefonicznie, a zapłata za świadczoną usługę będzie trafiała na konto bankowe, za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Mówi o tym § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasy fiskalnej nie musi mieć też osoba świadcząca usługi prawne wyłącznie na rzecz firm i innych podmiotów, w tym również kancelarii, w której pracuje. 

Integracja kasy z terminalem

Od momentu wprowadzenia obowiązku rejestrowania usług wykonywanych na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy online dla osób świadczących usługi prawne istotne stały się również dwie inne daty:

  • pierwsza to 1 stycznia 2022 r., kiedy został wprowadzony art. 19a ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców obowiązek zapewnienia klientowi możliwości dokonywania zapłaty za usługę przy użyciu instrumentu płatniczego – karty płatniczej, smartfonu, w każdym miejscu wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności w lokalu i poza nim. Oznacza to konieczność posiadania terminala płatniczego;
  • druga natomiast to 1 lipca 2022 r., kiedy to miał powstać obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, za którego niespełnienie przewidziano karę.  

W związku z licznymi sygnałami ze strony biznesu w czerwcu 2022 r. minister finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r.

Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń – napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Odliczenie od podatku

Radców prawnych nie dotyczy natomiast sygnalizowane wydłużenie do 31 grudnia 2023 r. terminu wymiany kas rejestrujących, które miało wynikać z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 1 grudnia 2022 r., ponieważ ta dotyczy kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, a więc używanych m.in. w aptekach, taksówkach i automatach.

Z integracją sprzętu można zatem jeszcze trochę poczekać. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ta czynność jest nieunikniona. W zasadzie lepiej od razu zaopatrzyć się w kasę wielofunkcyjną – czyli dwa w jednym – która nie tylko zapewni nam rejestrację wszelkich transakcji (funkcja kasy online), lecz także umożliwi przyjmowanie płatności elektronicznych.

Może mieć to znaczenie zwłaszcza dla tych radców, którzy myślą o rozszerzeniu świadczenia usług prawnych dla osób prywatnych, jak również dla tych osób, które rejestrują właśnie działalność gospodarczą. Warto dodać, że zgodnie z art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup nastąpił nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.