Specjalne publikacje na 40-lecie samorządu

0
Fot. Archiwum KIRP

Jubileusz samorządu radców prawnych stał się okazją także do przygotowania specjalnych publikacji książkowych oraz dwujęzycznego wydania kwartalnika ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe?, który również za granicą będzie promował zawód radcy prawnego.

Pierwsza z trzech publikacji ? księga jubileuszowa pt. ?Wykonywanie zawodu radcy prawnego. 40-lecie samorządu radcowskiego: Przeszłość ? Teraźniejszość ? Przyszłość?, pod redakcją Krystiana Mularczyka, Michała Pyrza, Tomasza Schefflera i Anny Zalesińskiej ? przedstawia obraz radcy prawnego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim znaczenie samorządu dla działania porządku prawnego i realnego wpływu radców na bezpieczeństwo prawne i gospodarcze obywateli naszego kraju. Publikacja ta pokazuje istotne punkty zwrotne dla samorządu radców prawnych oraz kierunki rozwoju. Wyróżniono w niej trzy główne obszary związane z historią samorządu i zawodu radcy prawnego, obecną sytuacją i wyzwaniami na przyszłość. Publikacja ma na celu rozważenie bieżących problemów oraz stanowi próbę oceny rozwoju działalności radców prawnych w przyszłości w celu uświadomienia sobie wyzwań stojących przed samorządem i radcami prawnymi.

Zebrane w książce opracowania dotyczą samorządu zawodowego, statusu radcy prawnego, świadczenia usług prawnych, wykonywania zawodu w kraju i za granicą, świadczenia zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, a także pracy w kancelarii prawnej oraz jako tzw. in-house, w tym również w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi LegalTech. Publikacja została wydana przez KIRP we współpracy z wydawnictwem C.H.Beck.

Drugą, szczególną pozycją książkową celebrującą nasz jubileusz jest zbiór felietonów prof. Jerzego Bralczyka, znanego i cenionego językoznawcy, publikowanych w latach 2008?2021 na łamach ?Temidium?, czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

?40 felietonów na 40-lecie samorządu radców prawnych? to książka unikatowa. Jak pisze we wstępie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, ?treści zawarte w tej książce pozwalają myśleć i mówić o prawie i radcach w nieco innej perspektywie, pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę naszego zawodu i zdobyć dla niego wiele sympatii?.

Publikacja realizowana jest we współpracy z OIRP w Warszawie. Z okazji jubileuszu specjalny numer przygotowała także redakcja kwartalnika ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe?. O wyjątkowości tego wydania decyduje co najmniej kilka powodów. Bez wątpienia jest to moment, w którym w periodyku naukowym samorządu radcowskiego powinny pojawić się wypowiedzi dotyczące wyzwań stojących przed zawodem radcy prawnego oraz samorządem zawodowym. I tak też jest ? analizie różnych aspektów funkcjonowania zawodowego radców prawnych i naszego samorządu poświęconych zostało 14 artykułów naukowych oraz glosa. Jubileuszowy numer kwartalnika jest w całości przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Jego egzemplarze zostaną przekazane najważniejszym osobom i instytucjom Unii Europejskiej oraz stowarzyszeniom i prawniczym korporacjom zawodowym działającym w poszczególnych państwach wspólnoty. Działania te będą służyć promocji zawodu radcy prawnego oraz przybliżą czytelnikom aktualnie dyskutowane kwestie dotyczące wykonywania zawodu oraz działalności samorządu zawodowego radców prawnych.

Trwają także prace wydawnicze nad czwartą jubileuszową publikacją. Będzie to ogólnopolski spis funkcyjnych członków samorządu radców prawnych wszystkich 11 kadencji. Publikacja planowana jest na jesień.