Priorytety CEP są stałe i aktualne – rozmowa z Krystyną Babiak

0

W styczniu ruszyła III Akademia?Konkurs Wiedzy o Prawie, która zyskała w tym roku nową formułę. To nie jedyne zmiany w CEP ? zmieniła się siedziba, struktura wewnętrzna? Co jeszcze?

Zmieniło się podejście do promowania edukacji prawnej ? chcemy, w większym niż do tej pory stopniu, honorować, czyli prezentować, nagłaśniać działania organizowane przez nasze koleżanki i kolegów ? koordynatorów ds. edukacji prawnej w poszczególnych OIRP. Te aktywności stanowią nasze wspólne ? samorządowe bogactwo, chcemy pokazać ile udało nam się już zrobić w skali całego kraju i jakie powstały regionalne innowacyjne formy podnoszenia świadomości prawnej dzieci i młodzieży.

Czy oparcie działalności Centrum praktycznie wyłącznie na Pani oznacza, że zmienia się również rola CEP w stronę inicjowania i koordynowania prac o znaczeniu ponadregionalnym?

W trzyletniej pracy CEP wypracowaliśmy strukturę opartą na koordynatorach ds. edukacji prawnej, powołanych w okręgowych izbach. Są to pasjonaci ? radcy prawni, rozwijający ideę edukacji prawnej poprzez różne lokalne aktywności.

Nadal CEP będzie koordynował wspólne działania związane z edukacją prawną, wśród których znajduje się m.in. Akademia?Konkurs Wiedzy o Prawie a główny akcent zostanie położony na promowanie i patronowanie działaniom organizowanym w poszczególnych izbach na rzecz popularyzacji prawa wśród dzieci i młodzieży.

W ciągu dwóch lat Akademia?Konkurs stała się okrętem flagowym CEP, ale tych działań w zakresie edukacji dzieci i dorosłych było dużo więcej. Czy na fali ostatnich zmian zmienią się również priorytety działalności Centrum?

Działania na rzecz edukacji prawnej dzieci i młodzieży ? to przede wszystkim dwa wspólne ogólnopolskie coroczne działania CEP: Akademia?Konkurs Wiedzy o Prawie a także szkolenia, konferencje promujące mediacje w szkołach, w tym Letnie i Zimowe Akademie Mediacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. To są stałe priorytety CEP, aktualne na ten rok i w perspektywie długofalowej.

Podejmujemy także działania systemowe skoncentrowane na wpisaniu do podstawy programowej wszystkich typów szkół treści prawnych. To jest działanie, które podejmujemy już od wielu lat. Mamy już pierwsze sukcesy, ale mamy apetyt na więcej ? stąd dalsze kontakty z Ministerstwem Edukacji Narodowej, by urealniać nasze zamierzenia.