Turniej konstytucyjny

0

Krajowa Izba Radców Prawych organizuje konkurs wiedzy o Konstytucji dla aplikantów radcowskich oraz studentów.

Organizowany przez KIRP Turniej Konstytucyjny wpisuje się w obchody ćwierćwiecza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Jego celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o polskiej ustawie zasadniczej oraz kształtowanie postaw szacunku do wobec prawa.

Turniej Konstytucyjny będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: aplikantów radcowskich i studentów.

Etap merytoryczny ? 25-minutowy test jednokrotnego wyboru ? zostanie przeprowadzony 5 października online na stronie internetowej https://konkurs.kirp.pl. Laureatami Turnieju Konstytucyjnego zostaną osoby, które uzyskają trzy najlepsze wyniki w każdej kategorii. W przypadku uzyskania równiej liczby punktów przez kilkoro uczestników o zwycięstwie zdecyduje czas wykonania zadania. Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 października.

Oprócz nagród dla laureatów (w kategorii aplikanci radcowscy: I miejsce ? nagroda wysokości 3000 zł netto, II miejsce ? nagroda w wysokości 2000 zł netto, III miejsce ? nagroda w wysokości 1000 zł netto; w kategorii studenci: I miejsce ? 2000 zł netto, II miejsce ? 1000 zł netto, III miejsce ? 500 zł netto) organizator przewiduje wyróżnienia w postaci dyplomu dla aplikanta radcowskiego z każdej okręgowej izby radców prawnych, który osiągnął najlepszy wynik w etapie merytorycznym spośród aplikantów radcowskich z danej oirp. Data wręczenia nagród laureatom ? 17 października ? nie jest przypadkowa. Tego dnia, w październiku 1997 r., weszły w życie przepisy uchwalonej w kwietniu Konstytucji. Uroczyste zakończenie turnieju będzie miało miejsce w czasie konferencji zamykającej obchody 25-lecia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. w Sali Kolumnowej Sejmu.

W konferencji udział wezmą laureaci i osoby wyróżnione oraz czterech aplikantów radcowskich z każdej oirp, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swojej izbie na etapie merytorycznym turnieju. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Rada Radców Prawnych.