Debata na temat reformy aplikacji

0

W środę 14 lutego oraz we wtorek 27 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP odbyły się dwa spotkanie prezydium KRRP z dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniu wzięli udział dziekani oraz przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce.
Podczas spotkania 14 lutego omówiono kierunek zmian w kształceniu aplikantów radcowskich i przygotowaniu ich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Podsumowanie dotychczasowych działań przed-stawił wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, nadzorujący bezpośrednio pion aplikacji. Przedmiotem prezentacji preze-sa KRRP Macieja Bobrowicza, było wskazanie przykładowych rozwiązań, które mogłyby być odpowiedzią na po-trzeby zgłaszane zarówno przez prowadzące aplikację okręgowe izby, jak i aplikantów.
W imieniu Komisji Aplikacji stanowisko przedstawił radca prawny Andrzej Kadzik. Prace Komisji zostały po-przedzone opracowaniami przedstawionymi przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Spotkanie zakończyło się szeroką debatą, podczas której dziekani prezentowali swoje stanowiska.
Podczas drugiego spotkania przedstawiono propozycje zmian, które stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji na temat kształtu reformy szkolenia aplikantów. Uczestnicy odnieśli się do zaprezentowanej propozycji i przedstawili dodatkowe koncepcje modyfikacji przygotowania aplikantów do wykonywania zawodu. Efekty swoich prac zaprezentowała też Komisja Aplikacji, pracująca na materiałach nadesłanych przez OIRP-y.