Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 29 maja 2023 r.

0
Adobe Stock

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dużym niepokojem i rozczarowaniem przyjmuje fakt podpisania 29 maja przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o Państwowej Komisji do spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, w przestrzeni medialnej nazywanej lex Tusk.

Funkcjonowanie wszystkich organów państwa powinno być zakorzenione w realizacji zasady demokratycznego państwa prawa, w którym prawo stoi ponad władzą i jednocześnie prawo nie może służyć partykularnym interesom jakichkolwiek grup czy jednostek. Przepisy ustawy podpisanej 29 maja przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w rażący sposób łamią tę regułę.

W toku prac legislacyjnych Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował i przekazał ustawodawcy dwie opinie na temat projektowanych przepisów. Wynika z nich jednoznacznie, że tak skonstruowane przepisy zawierają szereg błędów i naruszeń innych przepisów prawa; są nie tylko niekonstytucyjne, ale mają wręcz charakter antysystemowy – a taki brak spójności z obowiązującym systemem prowadzić będzie do pogłębienia chaosu prawnego.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa narusza również szereg zasad konstytucyjnych: w tym stojące u podstaw praworządności: zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości.

W samorządzie radców prawnych ze szczególnym niepokojem przyjmujemy także zapisy ustawy, które ingerują w zasady dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, adwokata czy dziennikarza.

Lista zastrzeżeń do przepisów ustawy oraz rażących błędów jest bardzo długa i znana od dawna. Niestety po raz kolejny opinie środowisk prawniczych zostały zignorowane w procesie legislacyjnym.

Wejście w życie tak źle skonstruowanych i niekonstytucyjnych przepisów oraz zastosowanie ich do prowadzenia walki politycznej trwale zaszkodzi wizerunkowi Polski w Europie i na świecie, pogłębi istniejący chaos prawny oraz zwiększy poziom polaryzacji w życiu publicznym. Dla dobra Polski i jej obywateli te przepisy nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.