Prawnicy razem w debacie o praworządności i wymiarze sprawiedliwości

0

Tego wydarzenia nie można przeoczyć – już 24 czerwca przestrzeń Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku zapełni się przedstawicielami wszystkich środowisk prawniczych w Polsce. Dzięki inicjatywie radców prawnych, adwokatów, sędziów z SSP „Iustitia”i prokuratorów ze stowarzyszenia „Lex super omnia” po raz trzeci został zwołany Kongres Prawników Polskich.

„Rządy prawa – wszystkich sprawa” to hasło tegorocznej edycji kongresu. Na miejscu, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, ma spotkać się blisko 400 przedstawicieli różnych środowisk prawniczych w Polsce.

– Celem, który nam przyświeca w organizacji po raz trzeci kongresu, jest tworzenie merytorycznej przestrzeni do dyskusji na temat prawa, praworządności i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Na problemy pragniemy spojrzeć z perspektywy różnych uczestników: to unikalna okazja, aby radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy oraz przedstawiciele świata nauki mogli wymienić się swoimi poglądami, zderzyć różne punkty widzenia i wypracować wspólne stanowiska i wnioski uwzględniające interes wszystkich obywateli– mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, współorganizatora kongresu.

Główną osią tego wydarzenia mają być trzy panele tematyczne, do których zaproszono uznane autorytety świata prawa. Pierwsza dyskusja ma dotyczyć oceny aktualnej kondycji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zaproszeni goście: radca prawny Magdalena Witkowska (KIRP), sędzia Anna Wypych-Knieć („Iustitia”), dr Hanna Machińska, prof. Mirosław Wyrzykowski (UW), sędzia Piotr Prusinowski (SN) i Michał Wawrykiewicz mają dokonać bilansu zmian, które zaszły w ostatnich latach, omówić kwestię polskich spraw prowadzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE, a także przedstawić problem ograniczania obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Druga debata ma dać odpowiedź na pytanie o to, jakie zmiany systemowe są niezbędne, aby wymiar sprawiedliwości był sprawny, niezależny i obywatelski. W dyskusji moderowanej przez radcę prawnego prof. Wojciecha Popiołka udział wezmą doświadczeni sędziowie: prof. Włodzimierz Wróbel, Katarzyna Gajda-Roszczynialska i prof. Marcin Walasik (Społeczna Komisja Kodyfikacyjna), prokurator Mariusz Krasoń, radca prawny Tomasz Zalasiński (Fundacja Batorego) i adwokat Andrzej Zwara (NRA).

Radcowie prawni będą też widoczni w trzecim panelu dyskusyjnym pt. „Jak przywrócić godność prawu?”. Efektem tej debaty mają być m.in. rekomendacje dla legislatorów i instytucji odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości. Głos zabiorą w niej Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Krystian Markiewicz (prezes stowarzyszenia „Iustitia”), prof. Jerzy Zajadło (UG), radca prawny Sławomir Patyra, prokurator Jacek Bilewicz oraz adwokaci: Przemysław Rosati (prezes NRA) i Małgorzata Szuleka.

O szczegółach III Kongresu Prawników Polskich można dowiedzieć się więcej na stronie www.kongresprawnikow.pl. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, nie trzeba jechać do Gdańska – wszystkie debaty będą transmitowane online na stronie kongresu oraz kanałach YouTube organizatorów.