Inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2024

0

16 stycznia w siedzibie KIRP odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej. Krajowa Rada Radców Prawnych uhonorowała aplikantów radcowskich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Gościem honorowym spotkania była podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Uroczystość poprowadziła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, Wiceprezesa KRRP Zbigniewa Tura – odpowiedzialnego za aplikację, honorowego gościa uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – radczynię prawną i działaczkę praw człowieka, dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie aplikacji, a także bohaterów uroczystości – aplikantów radcowskich, którzy uzyskali najwyższe noty podczas egzaminu wstępnego w okręgowych izbach.

Agnieszka Gajewska-Zabój pogratulowała aplikantom sukcesu i podkreśliła, że otrzymane wysokie wyniki są dowodem na to, że wykazali się wielkim zaangażowaniem, aby do tego egzaminu się przygotować, co wskazuje na świetną prognozę na kolejne lata ich aplikacji i ścieżki zawodowej.

Następnie Sekretarz KRRP oddała głos Prezesowi KRRP Włodzimierzowi Chróścikowi, który zaprosił do wygłoszenia mowy minister Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona, że przed aplikantami są trzy lata nauki do zawodu zaufania publicznego, które składają się na kilka symbolicznych znaczeń, takich jak: przynależność do wspólnoty samorządu radcowskiego, przestrzeganie zasad etyki, dzięki której wyróżniają się spośród innych zawodów, oraz uczucie tremy podczas pierwszej reprezentacji klientów przed organami ścigania czy też organami państwowymi, które ten zawód niesie w przyszłości.

Następnie głos zabrał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Rozpoczynacie aplikację w bardzo dobrym momencie nie tylko ze względu na zmianę rzeczywistości prawnej, ale również na zmianę sposobu prowadzenia aplikacji. W tym roku kolejne zmiany regulaminowe wprowadzają nowe formuły, uatrakcyjniają aplikację, zapewniają wam wsparcie w zajęciach nieobowiązkowych. Proszę was o to, byście byli zainteresowani samorządem i jego działalnością pozanaukową, jak również zajęciami dodatkowymi. To dzięki waszym głosom i postulatom, które zgłaszacie, wprowadzamy praktyczne zmiany i chcemy zapewnić wam przygotowanie nie tylko do zdania egzaminów końcowych, ale również jak najlepsze wdrożenie do wykonywania zawodu. Macie wspaniałe możliwości – powiedział Prezes KRRP.

Wysokich wyników na egzaminie pogratulował aplikantom Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, który nadzoruje działalność w zakresie spraw związanych z aplikacją radcowską. – Pamiętajcie, że będziecie wykonywać zawód, który z jednej strony daje wiele satysfakcji, a z drugiej strony wyciska ostatnią kroplę cytryny, ale to dlatego, że prawo ciągle się zmienia – powiedział Wiceprezes Tur.

Podczas uroczystości wręczono nagrody aplikantom, którzy uzyskali na egzaminie wstępnym najwyższe wyniki. Wśród najlepszych aplikantów znaleźli się: Oliwia Raduńska z OIRP w Gdańsku (145 pkt), Dawid Boduch z OIRP w Katowicach (144 pkt), Sebastian Rakowski z OIRP w Łodzi (144 pkt), Gabriela Kisielewska z OIRP w Olsztynie (143 pkt), Klaudia Kubasiak z OIRP w Krakowie (142 pkt), Katarzyna Michoń z OIRP w Warszawie (142 pkt), Emilia Bartoszuk z OIRP w Lublinie (140 pkt), Kasandra Łuciuk z OIRP w Szczecinie (140 pkt), Izabela Śmiejczak z OIRP w Poznaniu (140 pkt), Irmina Karasiewicz-Szczypiorska z OIRP we Wrocławiu (139 pkt), Natalia Lichacz z OIRP w Zielonej Górze (136 pkt), Rafał Serafin z OIRP w Rzeszowie (134 pkt), Filip Szkiłądź z OIRP w Białymstoku (134 pkt), Marek Hałubiec z OIRP w Wałbrzychu (133 pkt), Adam Słotwiński z OIRP w Koszalinie (132 pkt), Jadwiga Szwedowska z OIRP w Toruniu (132 pkt), Klaudia Burska z OIRP w Opolu (129 pkt), Małgorzata Wypijewska z OIRP w Bydgoszczy (129 pkt), Daria Domagała z OIRP w Kielcach (126 pkt).

Na zakończenie uroczystości w imieniu aplikantów głos zabrała apl. radc. Oliwia Raduńska z OIRP w Gdańsku, która otrzymała największą liczbę punktów. – W gąszczu tych wszystkich przepisów nie zapominajmy o tym, że świadomie decydujemy się wykonywać zawód zaufania publicznego. Nie zapominajmy o empatii, nie zapominajmy, że chcemy świadczyć pomoc prawną. Nie zapominajmy, że czy to przeciwnik procesowy, czy to sędzia, czy przeciwnik klienta – to nadal jest człowiek. Wszyscy najlepsi aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP.