SUKCES CZASOPISMA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

0

Kwartalnik ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe? w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych

Kwartalnik naukowy naszego samorządu ? ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe? (ISSN: 2392-1943) ? został umieszczony w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych przyznano mu 40 punktów. 

Ta decyzja daje dużą satysfakcję ? odzyskane po latach wyróżnienie punktowe jest w pełni zasłużone i ? choć w symboliczny sposób ? potwierdza wartość naukową ?Zeszytów?. Mam nadzieję, że obecność ?Zeszytów? na liście czasopism punktowanych zachęci do publikowania jeszcze szersze grono znakomitych autorów, którzy na naszych łamach prowadzą ważną, naukową debatę ? powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. ? Dziękuję wszystkim, którzy od lat swoją wiedzą, pracą i zaangażowaniem tworzą czasopismo i konsekwentnie budują jego znaczenie w prawniczym środowisku naukowym.

Za umieszczeniem periodyku ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe? w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych przemawia nie tylko blisko 40-letnia tradycja, ale także jego zawartość merytoryczna. Spośród kilkuset autorów piszących dla ?Radcy Prawnego? i obecnie dla ?Zeszytów Naukowych? wymienię przykładowo znamienite i uznane postaci w reprezentowanych przez nie specjalnościach prawniczych: administratywistów dr hab. Joannę Lemańską i prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza, konstytucjonalistę dr. hab. Sławomira Patyrę, karnistę dr. hab. Janusza Sawickiego, procesualistę prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego (procedura cywilna), prof. dr hab. Elwirę Marszałkowską-Krześ (procedura cywilna) i dr. hab. Jarosława Zagrodnika (procedura karna), czy też specjalistów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, takich jak prof. dr. hab. Roberta Stefanickiego, dr. hab. Bogusława Sołtysa czy dr. hab. Jakuba Ziętego.

Profesor dr hab. Rafał Stankiewicz, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, wskazuje, że kwartalnik samorządu radców prawnych od dawna zasługiwał na umieszczenie go w wykazie naukowych czasopism punktowanych. ? Publikowane w nim artykuły niezmiennie prezentują wysoki poziom merytoryczny i podlegają surowej ocenie recenzentów. Czasopismo cieszy się dużym uznaniem wśród autorów i przyznanie 40 punktów jest potwierdzeniem tego faktu. Wpis na listę czasopism punktowanych pozwoli kwartalnikowi ?Radca Prawny. Zeszyty Naukowe? na dalszy rozwój i przyciągnięcie nowych znamienitych autorów, którzy za swoje publikacje będą teraz otrzymywać punkty ? ocenia prof. Stankiewicz.

Artykuły do ?Zeszytów Naukowych? można przesyłać za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny.

Red., www.kirp.pl

Międzynarodowe Forum Kancelarii Prawnych

Sztuczna inteligencja a prawa człowieka

Eksperci i prelegenci z obszaru prawa i nowoczesnych technologii, m.in. z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii, spotkali się na II Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych, które odbyło się na początku grudnia we Wrocławiu. Dwudniowe wydarzenie zorganizowała Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu.

Tematem przewodnim pierwszego dnia forum była sztuczna inteligencja i jej relacja w stosunku do praw człowieka. Podczas czterech paneli dyskutowano o kwestiach związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i usługach prawnych oraz w obszarze edukacji i medycyny. Jedną z konkluzji zgłoszonych w czasie trwania dyskusji była uwaga, że przeceniamy rolę wpływu sztucznej inteligencji i rozwoju nowych technologii na nasze codzienne życie w krótkiej perspektywie czasu, a zdajemy się nie dostrzegać ich znaczenia w długiej perspektywie. Pojawiły się również głosy dotyczące konieczności stworzenia prawnej definicji sztucznej inteligencji oraz aspektów dyskryminacyjnych, związanych z nierównym dostępem do jej zasobów.

Podczas pierwszego dnia konferencji głos zabrał również Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP, który przyznał, że niezaprzeczalnie zmierzamy w stronę świata opartego na sztucznej inteligencji. ? Dotyczy to również wpływu tego sektora wiedzy na zawody prawnicze, dlatego ważne jest, abyśmy korzystali z tych rozwiązań, oswajali się z nimi, wprowadzali więcej zajęć legal tech na aplikacji i nie obawiali się nowoczesnych narzędzi ? mówił podczas konferencji Włodzimierz Chróścik. Podkreślił również, że niezwykle ważnym aspektem w obszarze łączącym sferę prawa i nowych technologii jest właściwa konstrukcja danych, ich niezmienność i pewność ? co stanowi ważne wyzwanie dla ekspertów zarówno z zakresu prawa, jak i IT.

Uczestnicy spotkania zgodzili się z wnioskiem, że rozwój nowych technologii w obszarze prawa jest faktem i nie ma odwrotu od tego trendu. Aby jednak sprawiedliwość nie była wymierzana przez algorytmy, należy działać na styku tych dwóch sfer w sposób odpowiedzialny i rozważny. María Jesús González-Espejo z Instituto de Innovación Legal & Innovation w Law Studies Alliance podkreślała, że należy uczyć o prawach człowieka tych, którzy piszą algorytmy (informatyków i programistów), jednocześnie dbając o to, by prawnicy mieli podstawową wiedzę i kompetencje technologiczne. ? Sztuczna inteligencja potrzebuje wielu prawników, którzy będą potrafili ją zrozumieć ? dodała.

Sobota była drugim dniem konferencji, którego tematem przewodnim były praktyczne problemy prawne z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, a także specjalny panel pt. ?Womenomics?, dotyczący roli kobiet w biznesie. Moderatorką jednej z dyskusji podczas panelu była r.pr. Joanna Wisła-Płonka, przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP.

Red., www.kirp.pl