?PRAWNICY RAZEM?

0

KRRP na czele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Samorząd radców prawnych w 2022 r. przewodniczy Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych ?Prawnicy razem?. Wśród realizowanych we współpracy działań sygnatariuszy planujemy organizację m.in. wspólnych obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji RP.

19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych ?Prawnicy razem?. Spotkanie miało uroczysty charakter ze względu na przekazanie przewodnictwa na rok 2022, które otrzymał samorząd radców prawnych. Wcześniej Porozumieniu przewodniczyła Naczelna Rada Adwokacka.

Uczestniczący w spotkaniu Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podziękował partnerom za dotychczasową współpracę i zapowiedział kolejne, wspólne działania: Cieszę się, że udało się reaktywować działalność Porozumienia. Czasy są wymagające i wyzwań stojących przed prawnikami w Polsce pojawia się coraz więcej. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykorzystać potencjał, jaki daje kooperacja tak silnych organizacji, i jestem zaszczycony, że w tym roku to radcowie prawni będą mogli pełnić funkcję lidera tego środowiska. Zapewniam, że wykorzystamy tę możliwość dobrze, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy ? zapowiedział Włodzimierz Chróścik.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych powstało w 2015 r. i zrzesza kilkanaście organizacji. Celem Porozumienia jest wspólne zabieranie głosu w debacie publicznej oraz w procesie legislacyjnym w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych.

Red., www.kirp.pl

Webinarium

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ? zagadnienia wybrane

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. ?Nowelizacja kodeksu spółek handlowych ? zagadnienia wybrane?. Spotkanie odbędzie się online w dwóch częściach: 3 oraz 10 lutego w godz. 18.00?20.30. Radcowie prawni, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych zarówno za pierwszą, jak i drugą część webinarium. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Tematem spotkań będzie projektowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Stanowi ona najobszerniejszą zmianę k.s.h. dokonaną w ciągu 20 lat obowiązywania ustawy.
Omówione zostaną również takie zagadnienia, jak:

?   tzw. prawo holdingowe,

?   zmodyfikowany model nadzoru w spółkach kapitałowych,

?   nowa regulacja dotycząca kadencji i mandatu członków organów,

?   nowy model odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za szkodę wyrządzoną w spółce,

?   nowa regulacja dotycząca art. 18 k.s.h. (warunki pełnienia określonych funkcji w spółkach).

Webinarium poprowadzą prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Aleksander Kappes oraz SSO dr Wiktor Matysiak.

Więcej informacji: 

https://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=1.

Red., www.kirp.pl

Uwaga na oszustów

Urząd Patentowy ostrzega pełnomocników i ich klientów przed fałszywymi decyzjami wzywającymi do zapłaty

Urząd Patentowy RP zwraca uwagę na nowe zagrożenie. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko nagminnego fałszowania decyzji wzywających zgłaszającego znak towarowy w UP do uiszczenia opłaty za udzielenie ochrony.

Rozsyłane decyzje zawierają prawdziwe dane, pobrane z bazy Urzędu Patentowego, w której publikowane są informacje o osobie zgłaszającej znak i rodzaju zgłoszonego prawa. W oparciu o te dane oszuści kierują sfałszowaną informację o udzieleniu prawa bezpośrednio do strony, z pominięciem pełnomocnika, informując ją o udzieleniu prawa i jednocześnie uzależniając jego przyznanie od zapłaty wskazanej kwoty. Żądane kwoty są określone w euro, a rachunek bankowy jest wskazany na terytorium Niemiec. Dodatkowo do fałszywych decyzji dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych dokumentach przez Urząd Patentowy, potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy złożył już w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednakże wobec faktu, że jest to kolejny proceder zmierzający do wyłudzenia fikcyjnych opłat, prosimy wszystkich pełnomocników, którzy dokonują zgłoszeń w imieniu swoich klientów, jak również mają wiedzę o takich zgłoszeniach, dokonywanych samodzielnie przez strony, aby zwrócili baczną uwagę na treść korespondencji, jaką w tej sprawie otrzymują bezpośrednio strony. Oryginalna korespondencja z Urzędu Patentowego jest zabezpieczona obecnie dodatkowym kodem QR, pozwalającym na weryfikację autentyczności dokumentu. Wymagane kwoty są zawsze podawane w złotych, a co najważniejsze w przypadku zgłoszenia znaku towarowego przez pełnomocnika Urząd Patentowy nigdy nie kieruje korespondencji bezpośrednio do strony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie UP.

Red., www.kirp.pl