Poradniki o Polskim Ładzie pomogą radcom prawnym i ich klientom wdrożyć reformę podatkową

0

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

W życie weszła właśnie największa od co najmniej 20 lat reforma podatkowa w naszym kraju. Tak zwany Polski Ład dotyczy bezpośrednio oczywiście również radców prawnych. Czy i w jaki sposób samorząd wspiera członków we wdrażaniu tych zmian legislacyjnych?

Rzeczywiście reforma jest tak złożona i tak rozległa, że rodzi sporo niepewności, także wśród naszych koleżanek i kolegów. Dlatego najważniejsze zapisy ustawy wyjaśniliśmy i zinterpretowaliśmy w opublikowanych niedawno poradnikach przygotowanych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Pierwszy z nich jest skierowany do radców prawnych, a drugi do przedsiębiorców ? a więc wielu radców będzie mogło polecić go swoim klientom i partnerom. Zapewne wsparciem w indywidualnych przypadkach dla nas i naszych klientów będą współpracujący z nami doświadczeni księgowi i doradcy podatkowi.

A czy inne formy wsparcia są planowane?

Oczywiście. Oprócz poradników planujemy organizowanie nieodpłatnych szkoleń czy webinariów tematycznych KIRP. Pierwsze z nich odbyło się 27 stycznia. Wiem też, że izby okręgowe realizują podobne szkolenia, co jest praktyczną formą wsparcia radców w procesie wdrożenia nowych rozwiązań. Warto więc śledzić nasze (krajowe i okręgowe) strony internetowe i media społecznościowe, gdzie będziemy na bieżąco informować o kolejnych wydarzeniach szkoleniowych dotyczących Polskiego Ładu. Przy tej okazji dziękuję wszystkim zaangażowanym w działania szkoleniowe, które, jak wiem od organizatorów, cieszą się dużą popularnością.

Sporo mówi się o koniecznej nowelizacji tej ustawy. Czy KRRP zamierza postulować jakieś zmiany w obecnie obowiązujących przepisach Polskiego Ładu?

Radcowie prawni i samorząd radcowski póki co koncentrują się na dokładnym poznaniu regulacji tej obszernej ustawy. Zdecydowanie za wcześnie na to, byśmy dysponowali wykrystalizowanymi i spójnymi propozycjami korekty przepisów. Jeśli jednak takie głosy w naszym środowisku się pojawią i będą mieć odpowiednie uzasadnienie, a ścieżka nowelizacji otworzy się, z pewnością będziemy walczyć o postulowane przez radców prawnych zmiany. Zawsze na tyle aktywnie, na ile pozwoli prawodawca, włączamy się w proces legislacyjny i nie inaczej stałoby się w przypadku potencjalnej nowelizacji tzw. ustawy o Polskim Ładzie.

https://kirp.pl/polski-lad-poradnik-dla-radcow-prawnych-i-przedsiebiorcow/.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Propozycje zmian w przepisach samorządowych ? apel Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

KRRP rozpoczyna konsultacje dotyczące zmian w przepisach samorządowych. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaprasza do podjęcia dyskusji środowiskowej o regulacjach organizujących pracę radców prawnych i aplikantów radcowskich. Poniżej prezentujemy list Prezesa KRRP do przedstawicieli samorządu radców prawnych.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

wkroczyliśmy właśnie w jubileuszowy, 40. rok funkcjonowania naszego samorządu. To bardzo dobra okazja, by powrócić do dyskusji dotyczącej najważniejszych norm deontologicznych naszego zawodu. Planujemy wprowadzenie w przepisach samorządowych stosownych rozwiązań oraz modyfikacji, które odzwierciedlą dynamiczne i ważne zmiany w warunkach wykonywania zawodu radcy prawnego. Rzeczywistość społeczna i prawna zmieniła się w ostatnich kilku latach bardzo znacząco ? i mam tu na myśli nie tylko okoliczności pandemii COVID-19, ale także nowe wyzwania technologiczne, legislacyjne, społeczne i kulturowe, które wprost wpływają na codzienną praktykę prawniczą. W tej sytuacji konieczne i właściwe jest podjęcie szerokiej dyskusji środowiskowej o wytycznych organizujących pracę radców prawnych i aplikantów radcowskich, do której niniejszym Państwa zapraszam.

Przedmiotem debaty będą przede wszystkim zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, jak i tzw. ordynacji wyborczej. Na najbliższe miesiące planujemy szeroką dyskusję środowiskową, która, jak mamy nadzieję, znajdzie swoje zwieńczenie ? również formalne ? podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który został zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 6?8 lipca 2022 r.

Wszystkich Państwa, którzy zechcą podzielić się z nami opinią, propozycją czy sugestią dotyczącą treści tych regulacji, uprzejmie prosimy o ich przesłanie w terminie do 15 lutego 2022 r. na adres mailowy zjazd@kirp.pl. Przesłane propozycje przeanalizujemy, tworząc zbiorcze opracowanie stanowiące podstawę dyskusji naszego środowiska.

Z góry dziękuję za wszystkie przedstawione propozycje, uwagi czy stanowiska. Bardzo liczę na Państwa zaangażowanie i opinie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy właściwy, w pełni funkcjonalny kształt regulacji samorządowych. n

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych