Ogólnopolski próbny egzamin radcowski 2023

0

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w próbnym egzaminie radcowskim, który zostanie przeprowadzony na platformie szkoleniowej e-KIRP.

„Próbny egzamin radcowski KRRP 2023”, obejmujący pięć części pisemnych, odbędzie się w dniach:

17 lutego 2023 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),

18 lutego 2023 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),

20 lutego 2023 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),

21 lutego 2023 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min).

Mogą do niego przystąpić aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2022 r. Aplikanci będą mogli zgłaszać się na poszczególne części egzaminu przez platformę e-KIRP od 1 do 8 lutego 2023 r.

Aby pomóc aplikantom jak najlepiej przygotować się do egzaminu, Krajowa Rada Radców Prawnych przypomniała zadania, które pojawiły się na próbnym egzaminie radcowskim w 2022 r. Pliki można znaleźć na stronie www.kirp.pl.

Red., www.kirp.pl