Spotkanie prawniczek i prawników działających pro publico bo-no oraz koalicji na rzecz równych szans

0
fot. Grzegorz Furgał

1 marca odbyło się spotkanie ?Pro bono dla równości?, którego inicjatorem było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). Wydarzenie zgromadziło pełnomocniczki i pełnomocników działających pro publico bono na rzecz osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie, a także przedstawicielki i przedstawicieli samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie nawiązywało do projektu realizowanego już wcześniej przez kilka izb radcowskich wspólnie z PTPA, którego ideą było budowanie platform współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami prawniczymi a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równości.

Spotkanie ?Pro bono dla równości? otworzyli r. pr. Karolina Kędziora ? prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, która podkreśliła, iż doświadczenia organizacji działających pro publico bono wyraźnie wskazują na potrzebę ich wsparcia przez profesjonalnych przedstawicieli zawodów prawniczych: radców prawnych i adwokatów ? oraz r. pr. Michał Subocz ? partner w kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy, w której siedzibie spotkanie zostało zorganizowane.

Wydarzenie opierało się na czterech panelach tematycznych. Najpierw głos zabrał adw. Mikołaj Pietrzak ? Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który zaznaczył wagę wspólnej odpowiedzialności organizacji społecznych i samorządów prawniczych w przedmiocie działalności na rzecz poszanowania praw człowieka. Wskazał, że podstawową przyczyną istnienia zawodów prawniczych jest realizacja praw i wolności człowieka.

Następnie poruszono tematykę możliwości współpracy samorządów radcowskich i adwokackich z organizacjami społecznymi (prelegentki i prelegenci panelu: r. pr. Magdalena Witkowska ? przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych; r. pr. Anna Kluczek-Kollar ? przedstawicielka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku; r. pr. Filip Czarnicki ? koordynator ds. programów pro bono w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Magdalena Witkowska powiedziała m.in., iż współpraca z organizacjami działającymi pro publico bono przynosi nie tylko wiele dobrego osobom potrzebującym pomocy prawnej, lecz także samym radcom prawnym, którzy nabywają wiedzy i doświadczenia, rozwiązując niejednokrotnie trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy problemy.

Filip Czarnicki z OIRP w Warszawie przypomniał, iż izba warszawska przez wiele lat prowadziła punkt bezpłatnej pomocy prawnej, który mieścił się przy placu Konstytucji w Warszawie. ? Brakowało nam jednak informacji, jak udało się rozwiązać problemy ludzi tam się zgłaszających. Kontakt z nimi był najczęściej jednorazowy. Zdarzały się też przypadki nadużycia dobrej woli radców prawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi pozwala na uniknięcie tego rodzaju sytuacji. W kolejnym punkcie spotkania zaproszeni goście zaprezentowali wybrane sprawy realizowane pro publico bono, wskazując zebranym, że pomoc prawna podejmowana w interesie publicznym ma realne znaczenie społeczne, osobiste i zawodowe, podkreślono także szczególną rolę organizacji społecznych m.in. jako nośników wiedzy eksperckiej.

Ostatni panel wydarzenia moderowany przez adw. Annę Mazurczak dotyczył realnych i potencjalnych problemów w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w czasach kryzysu praworządności (prelegentki i prelegenci panelu: adw. Maria Sankowska-Borman ? pełnomocniczka Programu Pro Bono dla Równości; Draginja Nadazdin ? dyrektorka stowarzyszenia Amnesty International; Ewa Kulik-Bielińska ? dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego; Adela Gąsiorowska ? koordynatorka programu rzeczniczego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; Eliza Rutynowska ? przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego).

Podczas wydarzenia ?Pro bono dla równości? był też czas na dyskusję, zadawanie pytań prelegentom oraz rozmowy pomiędzy uczestniczkami i uczestnikami.?