Prawnicy i media społecznościowe w USA (wnioski dla polskich radców prawnych)

0

Marketing szeptany i polecanie sobie prawników przez zadowolonych klientów ? to nadal najpopularniejsza droga do zyskania zlecenia ? wynika z doświadczeń amerykańskich prawników. Nawet era postnowoczesności, XXI wiek i Internet nie zdetronizowały rekomendacji ustnych. Jednak pojawił się nowy element, na który zwracają uwagę nasi amerykańscy koledzy ? wiele osób pyta społeczności online o opinie. Dlatego trzeba być w rzeczywistości wirtualnej.

Legal Technology Resource Center Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (American Bar Association) po raz kolejny przeprowadziło badanie ?ABA Legal Technology Survey?. Badanie przeprowadzone zostało w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2017 roku i zawierało pytania dotyczące korzystania z mediów społecznościowych: blogów, portali Facebook, Twitter i LinkedIn oraz innych miejsc w sieci, zarówno przez samych respondentów, jak i ich firmy.

Blogowanie

Blogowanie zapewnia prawnikom i kancelariom prawnym wiele korzyści w rozwijaniu relacji posprzedażowych, ukazywaniu swojej eksperckości poprzez dzielenie się wiedzą oraz generowaniu nowych możliwości biznesowych. Ale blogowanie wymaga zaangażowania. Celem blogowania nie jest reklama usług, ale angażowanie docelowej grupy obecnych klientów lub potencjalnych klientów, gromadzenie źródeł rekomendacji i identyfikowanie liderów opinii. To właśnie blog pozwala, według ABA, na wsłuchiwanie się i rozwiewanie wątpliwości klientów. Czy amerykańscy prawnicy używają blogów? Czy używają ich skutecznie? Spójrzmy na wyniki przywołanej ankiety z 2017 roku.

Blogi kancelarii prawnych

W latach 2013?2016 odsetek kancelarii prawniczych, które przyznały się do prowadzenia bloga, utrzymywał się na poziomie około 26 procent. 2017 rok to rok zmiany. Poziom blogujących kancelarii prawnych wzrósł do 31 procent. Można zaryzykować twierdzenie, iż amerykańscy adwokaci stają się coraz bardziej świadomi działań marketingowych swojej firmy, ponieważ tylko 3% respondentów ankiety z 2017 roku zgłosiło, że nie wiedziało, czy ich firma ma bloga.

Z ankiety wynika, że większe kancelarie prawne częściej stosują tę formę obecności w social media. Tylko 15% kancelarii jednoosobowych i 25% kancelarii zatrudniających do 10 osób zgłosiło tę aktywność w 2017 roku. Firmy złożone z 10?49 prawników odnotowały wzrost pozytywnych odpowiedzi na to pytanie z 26% w 2016 r. do 38% w 2017 r., a kancelarie prawne zatrudniające ponad 100 prawników odnotowały wzrost z 56% do 71% w ciągu ostatniego roku. Jaka tematyka dominowała w tych blogach? 33% blogów dotyczyło prawa pracy, 32% ? obrażeń, 32% ? szkód na osobie, 31% ? tematów związanych z postępowaniem sądowym

Blogi indywidualne

W tym roku odnotowano także wzrost liczby prawników prowadzących osobisty blog prawniczy, (od 8% w 2016 r. do 12% w 2017 r.). Dlaczego prawnicy inwestują swój czas w prowadzenie bloga? Odpowiada na to wynik następnego pytania z ankiety American Bar Association. Spośród osób, które prowadzą bloga prawniczego, 76% robi to w celu pozyskiwania nowych klientów, 47% ? z samej pasji pisania również 47% wskazuje blogowanie, jako metodę rozwoju kariery zawodowej i tworzenia sieci kontaktów. W badanej grupie, 43% respondentów twierdzi, że dzięki blogowaniu pozyskali lub utrzymali klientów, 28% prawników przyznało, że blogowanie nie doprowadziło do pozyskania klienta lub nie zatrzymało go, a kolejne 28% prawników nie jest pewnych, czy ich aktywność w blogowaniu przyczyniła się do utrzymania klienta. Co ciekawe, przyglądając się bliżej tym wynikom, widzimy, że blogowanie przynosi największe korzyści prawnikom zatrudnionym w największych kancelariach prawniczych. W firmach z ponad 500 prawnikami, 80% blogujących adwokatów przyznaje się do pozyskania klienta, a pozostałe 20% nie jest pewne. Prawnicy blogerzy pracujący w kancelariach, zarówno tych z 2?9 prawnikami, jak i tych z 50?99 prawnikami uzyskali pięćdziesięcioprocentowy wskaźnik pozyskania lub utrzymania klienta z bloga.

Jak często blogują Amerykanie?

Wśród profesjonalistów, którzy blogują na tematy prawne, nowe wpisy pojawiają się najczęściej, co miesiąc (46%) lub co tydzień (26%). Na krańcach skali dotyczącej aktualizacji wpisów jest, z jednej strony, 20% respondentów, którzy przestali aktualizować swoje blogi, a z drugiej, 5% tworzących nowe wpisy codziennie. W największych kancelariach prawniczych często spotyka się także osoby aktualizujące wpisy w imieniu prawników (1/3 odpowiedzi ?mam osobę do aktualizacji treści? w kancelariach od 100 do 499 prawników i 20% w kancelariach powyżej 500 prawników).

LinkedIn

LinkedIn nadal jest wiodącą siecią społecznościową dla kancelarii prawnych, choć korzystanie z tego portalu zmniejszyło się w 2017 roku. Według ostatniego badania 53% amerykańskich kancelarii potwierdziło wykorzystywanie portalu LinkedIn w promocji usług i obecności w social media.

Facebook na drugim miejscu

Facebook jest drugą najpopularniejszą siecią społecznościową dla kancelarii prawnych. Ponad 40% prawników w USA deklaruje obecność na portalu. Prym, podobnie jak przy blogowaniu, wiodą największe kancelarie prawne. 50% prawników z kancelarii zatrudniających od 100?499 prawników potwierdza, że ??ich kancelarie są obecne na portalu, podczas gdy 46% firm zatrudniających od 50 do 99 prawników i 30% jednoosobowych kancelarii prawnych jest tam obecnych.

Twitter

Twitter pozostaje terra incognita dla większości amerykańskich kancelarii prawnych. 19% respondentów wskazało Twitter, jako miejsce swojej aktywności społecznościowej. Duże kancelarie to podmioty najczęściej korzystające z Twittera ? 48% respondentów z kancelarii ?twittuje?. To wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2016. Mniejsze kancelarie nadal nie czują tego sposobu komunikacji: tylko 18% kilkuosobowych kancelarii prawnych i 11% kancelarii jednoosobowych potwierdza korzystanie z Twittera.

Inne sieci społecznościowe wciąż pozostają daleko w tyle za LinkedIn i Facebookiem, ale należy wspomnieć o dwóch dodatkowych sieciach: Martindale (26% prawników korzysta z tego portalu) i Avvo (20%).

Kto korzysta z social media?

Odpowiedź na to pytanie nie zmienia się z roku na rok. Największy odsetek respondentów wykorzystuje social media do celów zawodowych (81%) i są to prawnicy poniżej 40 lat. Równie często z social media korzystają prawnicy w wieku 40?49 lat, a najrzadziej reprezentowani są adwokaci powyżej 60 lat. W każdej badanej grupie wiekowej wyraźnie widać wzrost korzystających z serwisów społecznościowych. W przedziale poniżej 40 lat 93% prawników przyznaje się do korzystania z social media w 2017 roku, w porównaniu do 85% rok wcześniej. W przedziale wiekowym 50?59 nastąpił wzrost o 5 punktów, z 81% do 85%. Jeszcze większy skok obserwowany jest w przedziale 60+, gdzie w 2016 roku z social media korzystało 63% amerykańskich prawników, a rok później już 73%.

Prawnicy indywidualni

Ankieta skierowana do prawników indywidualnych odpowiada również na pytanie, czym zajmują się adwokaci zza oceanu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące obszarów praktyki, większość respondentów wskazuje na zajmowanie się prawem pracy i ubezpieczeń (89%), szkodami na osobie i sporami (po 84%), prawem handlowym (82%) i doradztwem biznesowym(81%).

Prawnicy indywidualni, podobnie jak kancelarie, w 2017 roku mniejszym zaufaniem darzyli portal LinkedIn: 72% ankietowanych korzysta z LinkedIn, w porównaniu do 85% w 2016 roku. Na drugim miejscu pod względem korzystania jest Facebook (34%), następnie Martindale i Avvo po 17%. Tylko 5% respondentów utrzymuje osobistą obecność w Google Plus do celów zawodowych.

72% prawników ogółem jest obecnych w sieci społecznościowej do celów zawodowych, przy czym najniższa obecność obserwowana jest wśród prawników indywidualnych (61% z nich jest obecnych na LinkedIn), kolejni w peletonie to prawnicy z kancelarii zatrudniających od 2 do 9 prawników (71% obecności), a ponad 81% prawników pracujących w kancelariach zatrudniających ponad 50 prawników jest obecnych na portalu LinkedIn.

Warto w tym miejscu spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego procent prawników korzystających z LinkedIn jest niższy niż w roku ubiegłym. Wprost badanie nie odpowiada na to pytanie, jednak odpowiedzią mogą być zmiany, które się dokonały na LinkedIn w 2017 roku. Strona została przebudowana, a wiele opcji i ustawień zostało ukrytych w innych miejscach portalu. Budziło to i budzi uzasadnioną frustrację użytkowników. Dodatkowo na portalu zaczął się pojawiać spam, a powiadomienia push i emaile irytowały wielu profesjonalistów. Być może to był powód odpływu prawników do innych miejsc w sieci, lub całkowitego braku aktywności w social media

Facebook

Facebook pozostaje drugą najpopularniejszą siecią społecznościową wśród ankietowanych prawników indywidualnych. Ogółem 34% respondentów wykorzystuje do celów zawodowych. Praktykujący solo najczęściej byli na Facebooku (42%), a następnie prawnicy z kancelarii zatrudniających: 2?9 prawników (38%), 10?49 prawników (28%) oraz 500 prawników (26%). Oznacza to nieznaczny wzrost w stosunku do danych z 2016 r.

Z badań amerykańskich prawników wynika, że większość z nich widzi korzyści z tej formy promocji i komunikacji. 69% indywidualnych prawników wykorzystuje social media z uwagi na rozwój zawodowy, 56% wyszukuje w ten sposób klientów. Edukacja własna i innych zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu, a kolejne ? wykorzystanie mediów społecznościowych do wyszukiwania argumentów wykorzystywanych do rozpraw sądowych. Edukacja i świadomość zajmują trzecie miejsce na 39%, a następnie dochodzenie w sprawie i inne zastosowania.

Czy tak jest również w Polsce? Podziel się tą informacją z autorem: grzegorz@furgal.info.