Kryształowe serca rozdane

0

Za nami wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Już po raz dziesiąty radcowie prawni wybrali ze swojego grona i nagrodzili tych, którzy z pasją, pro bono pomagają potrzebującym i w tej pomocy się wyróżniają.
W dziewięciu dotychczasowych edycjach za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej wyróżniono 145 radców prawnych i aplikantów (93 kobiety i 52 mężczyzn), doceniono także 9 okręgowych izb radców prawnych za ich działania pro publico bono.

16 marca br. do zacnego grona laureatów dołączyło kolejnych 17 radców prawnych oraz jedna aplikantka radcowska. Nagrody wręczył prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Oprócz laureatów, członków Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekanów rad okręgowych izb udział w gali wzięli: zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska oraz prezes KRRP w latach 1995?2004 mecenas Andrzej Kalwas. Słowa uznania za zaangażowanie w działalność pro bono do naszych laureatów oraz obecnych gości skierowali również: Jerzy Owsiak ? założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także ks. Jacek Stryczek ? twór-ca ?Szlachetnej Paczki?. Wieczór swoim występem uświetniła Anna Ozner ? wokalistka, uczestniczka ?The Voice of Poland?.

od 10 lat Krajowa Rada Radców Prawnych nagradza członków samorządu radców prawnych specjalnym wyróżnieniem ? statuetką Kryształowego serca radcy prawnego. Tych, którzy poświęcili swój prywatny czas, by go oddać innym potrzebującym. To są Ci najlepsi z najlepszych spośród nas, ci, którzy postanowili pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Chciałbym podziękować tym wszystkim aplikantom i aplikantkom, radczyniom i radcom prawnym, którzy pomagają potrzebującym, którzy poświęcają swój czas i którzy mają kryształowe serca czułe na los potrzebujących.

Maciej Bobrowicz, prezes KRRP

Tytuł honorowy ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017? może otrzymać radca prawny lub aplikant radcow-ski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, insty-tucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób do-tkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyróżnienia ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego? otrzymali

Karol Pilecki z OIRP w Białymstoku
Zaangażowany w udział w międzynarodowym projekcie Stowarzyszenia Klubu Młodych Biznesmenów, polegają-cym na stałej współpracy ze szpitalem w Tanzanii.

Izabela Duczyńska z OIRP w Gdańsku
Zaangażowana w wolontariat na rzecz gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet, gdzie świadczy nie-odpłatną pomoc prawną kobietom będącym w trudnej sytuacji materialnej, często doświadczającym różnych form przemocy (domowej, fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej).

Andrzej Sikora z OIRP w Katowicach
Założyciel, aktywny członek, konsultant i doradca Stowarzyszenia ?Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck? w Krakowie, ?Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej?, Stowarzyszenia ?Podbeskidzie Wspólna Pamięć?.

Andrzej Sikora, OIRP Katowice
Moją największą satysfakcją jest to fundacja, którą prowadzę, pomaga Polakom na Białorusi. dostaję często listy z podziękowaniem i są to listy wzruszające, które podpisują kobiety piszące dobrze po polsku i tam przy imieniu i nazwisku jest napisane 5 lat łagru, 8 lat łagru i dla mnie jest to satysfakcją, że właśnie tym kobietom pomagam.

Ignacy Grum z OIRP w Kielcach
Zaangażowany we wszystkie samorządowe inicjatywy pro bono oraz lokalne akcje charytatywne. Jego dewizą są słowa: ?ludziom trzeba pomagać?.

Danuta Wawrowska z OIRP w Koszalinie
Zaangażowana w działalność na rzecz praw człowieka, pełnomocniczka największego ruchu kobiecego w Polsce ? Kongresu Kobiet; organizatorka kolejnych odsłon ogólnopolskiej akcji Alimenty to nie prezenty.

Piotr Skubiszewski z OIRP w Lublinie
Zaangażowany w działalność fundacji ?Stella?, której celem jest m.in. niesienie pomocy rehabilitacyjnej i lekarskiej; stały współpracownik ds. prawnych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ?Niech się serce obudzi? im. Jana Pawła II, które działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Hubert Szymański z OIRP w Łodzi
Zaangażowany w pomoc prawną pro bono na rzecz Klasztoru Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach oraz członków parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela.

Robert Pożarski z OIRP w Olsztynie
Zaangażowany w działalność poszerzającą wiedzę w zakresie edukacji prawniczej wśród uczniów. Członek zarządu fundacji Radców Prawnych ?IUS? w Olsztynie, której celem jest pomoc potrzebującym radcom prawnym.

Marcin Halkiewicz z OIRP w Opolu
Zaangażowany w edukację prawną dzieci i młodzieży.

Kamila Jakubowska-Banaszak z OIRP w Poznaniu
Założycielka stowarzyszenia ?100 kobiet pomaga?, która wspiera osoby chore i cierpiące, ofiary przemocy, a także fundacje rodzin adopcyjnych.

Anna Nowak z OIRP w Rzeszowie
Od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych realizowanych na terenie OIRP w Rzeszowie, w tym ze szczególnym zaangażowaniem w akcji ?Prawo w szkołach?.

Maria Krekora z OIRP w Szczecinie
Zaangażowana w działalność seniorów oraz wolontariat na rzecz lokalnych organizacji kościelnych. Organizatorka i wolontariuszka Grupy Charytatywnej przy parafii św. Dominika w Szczecinie.

Przemysław Kosiński z OIRP w Toruniu
Zaangażowany w pomoc prawną potrzebującym w lokalnych organizacjach kościelnych. Świadczy bezpłatną po-moc prawną w parafiach pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz w Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin w Toruniu.

Kamila Bajerska z OIRP w Wałbrzychu
Aplikantka radcowska zaangażowana we współpracę ze Stowarzyszeniem Obrona Praw Człowieka i Obywatela ?St.O.P? w Wałbrzychu, a także działalność pro publico bono.

Katarzyna Łukasiewicz z OIRP w Warszawie
Współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono, gdzie udziela pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, bierze udział we wszystkich samorządowych inicjatywach pro bono, ambasador profesjonalnego wizerunku radców prawnych w programie ?Interwencja?.

Katarzyna Łukasiewicz, OIRP Warszawa
Czuję satysfakcję, że pomagam i czuję się dobrze widząc, jak moi podopieczni radzą sobie w życiu i idą do przodu.

 

 

 

Irena Menzel z OIRP we Wrocławiu
W ramach działalności pro publico bono udziela nieodpłatnych porad w Poradni Porad Prawnych działającej przy OIRP we Wrocławiu, zaangażowana w działalność edukacyjną młodzieży.

Idalia Łyczkowska z OIRP w Zielonej Górze
Zaangażowana w działalność Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, gdzie świadczy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności na rzecz ofiar przemocy domowej. Prowadzi zajęcia z edukacji prawnej dla dzieci i młodzieży.

Anna Karaś z OIRP w Krakowie
Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, a także Fundacji Teatru STU. Nieobecna na uroczystości wręczania statuetek.

Izabela Duczyńska, OIRP Gdańsk

Pomagam przede wszystkim z potrzeby serca, ale równocześnie widzę, że na taką pomoc jest ogromne zapotrzebowanie społeczne na taką pomoc. Niestety zmiana sytuacji politycznej wpłynęła negatywnie na otrzymywane formy wsparcia przez organizacje pozarządowe, które ułatwiały działalność pro bono, choćby Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, w którym działam, miało możliwość pełniejszego działania