Pomocy Prawnej udzielają potrzebującym na granicy polsko-białoruskiej

0

Od 1 grudnia działa w Hajnówce Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.
Radcowie prawni świadczą pomoc prawną w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

 

Pomoc prawna udzielana jest wszystkim osobom, których dotykają skutki kryzysu na granicy.

Mogą ubiegać się o nią nie tylko cudzoziemcy przebywający w ośrodkach Straży Granicznej, ale również mieszkańcy strefy nadgranicznej czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, sytuacja jest trudna. ? Naszą ideą ? zgodną z misją naszego zawodu ? jest pomagać wszystkim, którzy potrzebują pomocy prawnej i znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji. A takich osób i podmiotów jest na granicy wiele. Mamy kompetencje i możliwości organizacyjne, by pomagać, ale też chcemy koordynować działania różnych organizacji ? wszystko po to, by system pomocy na granicy działał możliwie efektywnie. Chcemy usprawniać procedury, ułatwiać pracę pełnomocnikom, współpracować ze Strażą Graniczną, służyć poradami mieszkańcom, którzy też znajdują się w niełatwej sytuacji, prowadząc na przykład działalność gospodarczą w warunkach ograniczeń ?mówi Prezes KRRP.

17 grudnia ub.r. Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej odwiedziła Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. ? Bardzo doceniam inicjatywę, jakiej podjął się samorząd radcowski w tej  trudnej sytuacji. Potrzeba świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom, zwłaszcza w ośrodkach strzeżonych, jest ogromna. Bardzo wielu cudzoziemców potrzebuje pełnomocników, gdyż nie rozumie, zarówno ze względów nieznajomości języka polskiego, jak i względów proceduralnych, jakim procesom podlega ? powiedziała Hanna Machińska.

Przez dwa miesiące działania centrum radcowie udzielili pomocy blisko 100 osobom. Pomoc prawna udzielana była w formie porad telefonicznych, porad na miejscu w centrum, w Fundacji Dialog w Białymstoku, a także w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Radcowie działający w ramach centrum podjęli się reprezentacji cudzoziemców podczas postępowań przed Strażą Graniczną, Urzędem ds. Cudzoziemców, a także sądami powszechnymi w postępowaniach o umieszczenie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Wspierali również aktywistów?podejmujących działania na rzecz ochrony cudzoziemców przed tzw. push-backami oraz cudzoziemców w procedurze złożenia wniosków o objęcie tych osób ochroną międzynarodową w Polsce.

? Ludziom potrzebującym należy pomagać bez względu na poglądy polityczne. I nasz samorząd radcowski to robi. To dzięki poświęceniu naszych radców prawnych Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej na granicy polsko-białoruskiej działa przez 24 h na dobę. Pomagamy, bo jesteśmy prawnikami i naszą powinnością jest informowanie o prawach oraz dbanie o przestrzeganie obowiązujących przepisów,  zarówno krajowych, jak i prawa międzynarodowego ? podkreślił po wizycie w centrum 29 grudnia ub.r. Wiceprezes KRRP Michał Korwek.

Podziękowania za pomoc w organizacji centrum należą się Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, koordynatorom ? r.pr. Magdalenie Bartosiewicz (OIRP w Warszawie, członkowi Komisji Praw Człowieka KRRP) i r.pr. Januszowi Trochimiakowi (OIRP w Białymstoku, członkowi Komisji Praw Człowieka KRRP) oraz wszystkim radcom prawnym, którzy zgłosili się z chęcią objęcia dyżurów, a są to: r.pr. Jakub Ławniczak (OIRP w Białymstoku), r.pr. Jerzy Makowski (OIRP we Wrocławiu), r.pr. Filip Rakoczy-Nazimek (OIRP we Wrocławiu), r.pr. Adam Zięba (OIRP w Warszawie), r.pr. Piotr Sajewicz (OIRP w Białymstoku), r.pr. Anna Czemiel (OIRP w Białymstoku).

Pomocy prawnej pro publico bono na rzecz cudzoziemców udzielają także inni radcowie prawni i aplikanci radcowscy, podejmując się prowadzenia spraw przekazywanych koordynatorom centrum przez organizacje pozarządowe.

Do współpracy zapraszamy także inne chętne osoby; mogą się one zgłaszać mailowo do mec. Magdaleny Bartosiewicz, e-mail: bartosiewicz@kirp.pl.

Kontakt dla osób potrzebujących pomocy prawnej:

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych dyżuruje siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Email, na który można wysyłać zapytania i kontaktować się z radcami, to: ckpp@kirp.pl 

tel.: +48 885 554 365, +48 885 554 366