Polski Ład 2.0 – możliwość zmiany formy opodatkowania

0

Nowelizacja Polskiego Ładu pozostawia korzystne rozwiązania w postaci kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł i progu podatkowego w wysokości 120 tys. zł. Dodatkowo koryguje niektóre uregulowania oraz przywraca poprzednie, np. wspólne rozliczenie z dzieckiem. Dla przedsiębiorców bardzo korzystna wydaje się być możliwość zmiany formy opodatkowania. Jednak tylko dla liniowców i ryczałtowców i wyłącznie przy zmianie na skalę podatkową.

Polski Ład 2.0 ? ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ? wprowadza korekty do obowiązującego od 1 stycznia Polskiego Ładu. Zmiany te mają wejść w życie od 1 lipca i będą miały zastosowanie przy rozliczeniach podatkowych za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami z organizacjami księgowych, doradców podatkowych, ekspertami, przedstawicielami biznesu, a nawet dostawcami oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego.

Przede wszystkim ustawa nowelizująca pozostawiła bez zmian korzystne rozwiązania, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r., w tym wyższą kwotę wolną od podatku i wyższy próg podatkowy. Kwota wolna pozostanie zatem na poziomie 30 tys. zł, próg podatkowy zaś na poziomie 120 tys. zł.

Ponadto ustawa zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku dochodowego od osób fizycznych spadnie z 17 do 12%, czyli o 5 pkt proc.

Co ważne, dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, a także możliwość zmiany formy opodatkowania. Ale nie dla wszystkich.

Możliwa zmiana formy opodatkowania dla niektórych

Rząd zezwolił na zmianę formy opodatkowania podatnikom rozliczającym się liniowo i na ryczałcie. Mogą oni jednak zmienić tę formę tylko i wyłącznie na skalę podatkową. Zmiany będzie można dokonać do 2 maja 2023 r., składając PIT za 2022 r. ? w takim przypadku podatnicy złożą zeznanie PIT-36.

Ryczałtowcy mają dodatkową możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową jeszcze w tym roku. Jeśli okazałoby się to dla nich korzystne, wówczas mogą rozliczać się ryczałtem do końca czerwca, a od 1 lipca ? według skali. Na taki krok mogą się zdecydować do 22 sierpnia. Ryczałtowcy, którzy to zrobią, będą musieli złożyć za 2022 r. dwa zeznania: PIT-28 i PIT-36.

Podsumowując: podatnicy, którzy aktualnie są opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, będą mieli możliwość zmiany opodatkowania na skalę podatkową dla całego 2022 r. albo będą mogli przez połowę roku korzystać z ryczałtu, a przez drugą połowę ze skali podatkowej.

Podkreślić trzeba, że podatnik będzie musiał dobrze się zastanowić przed podjęciem decyzji, ponieważ jeżeli liniowiec lub ryczałtowiec na początku przyszłego roku złoży zeznanie według dotychczasowej formy, a potem stwierdzi, że skala podatkowa byłaby dla niego korzystniejsza, to nie będzie już możliwości zmiany. Nie będzie też możliwości złożenia korekty. Dlatego podatnik powinien dokładnie przeanalizować, która forma opodatkowania będzie dla niego lepsza.

Podatnicy muszą też pamiętać, że wprowadzona nowelizacją tzw. Polskiego Ładu możliwość zmiany formy opodatkowania dotyczy tylko roku 2022. Jeśli zatem zdecydują się zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową i w roku 2023 będą chcieli kontynuować tę formę opodatkowania, to z początkiem 2023 r. w ustawowych terminach muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania na rok 2023.

Trzeba pamiętać, że złożenie PIT-36 i rozliczenie się według skali podatkowej jest jednorazowe i możliwe tylko dla rozliczenia za rok 2022. Nie jest to jednoznaczne z wyborem formy opodatkowania na kolejne lata.

Wraca częściowe odliczenie składki zdrowotnej

W ramach naprawy tzw. Polskiego Ładu ustawodawca przywraca przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z ustawą podatnicy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców pomniejszających dochód limit wyniesie 8,7 tys. zł. Dla ryczałtowców pomniejszających przychód limit to 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Podatnicy na karcie podatkowej będą mogli natomiast odliczyć 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Pozostałe rozwiązania

Nowelizacja wprowadza szereg preferencji prorodzinnych. Korzystne jest preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5-krotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Natomiast samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1,5 tys. zł.

Ponadto wprowadzono zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców do kwoty 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej w każdym roku). Dokonano też rozdzielenia renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej 30 tys. zł. Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko będzie zatem traktowane jako odrębny podatnik.

Nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich ? do 6 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

Co ciekawe, ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Nie będzie już trzeba pamiętać o różnych terminach.

Wprowadzono fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach-zleceniach.

Zniesiono odpowiedzialność pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na podatek dochodowy z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika. To ważne, ponieważ do nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z pracodawców powinien rozliczyć jedynie połowę
z tej kwoty).

Zmodyfikowana została ulga na zabytki, która ma być dostępna wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dodano też warunek formalny ? z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawa likwiduje ulgę dla klasy średniej. Jednak na likwidacji tej ulgi podatnicy nie stracą, ponieważ osoby, dla których rozliczenie z ulgą okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Nowe regulacje mają także rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r., będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch ? po 150 zł, a przy trzech ? po 100 zł. Część zmian wejdzie w życie już 1 lipca. Zmiany wymagające działań dostosowawczych przez płatników zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., aby był czas na przystosowanie systemów informatycznych.