Z życia KIRP

0
Fot. Piotr Gilarski

Finał ?Akademii Wiedzy o Prawie?
Ponad tysiąc uczniów wzięło udział w siódmej edycji konkursu

Aż 1137 uczniów z 237 szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w VII edycji konkursu ?Akademia Wiedzy o Prawie? organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. 17 maja odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom.

Zorganizowaną online uroczystość wręczenia nagród laureatom poprowadziła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. W ceremonii uczestniczyli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych nadzorująca z ramienia Prezydium projekty związane z edukację prawną oraz Krajowy Komitet Organizacyjny Akademii w składzie: r. pr. Anna Pacanowska, r. pr. Agnieszka Chrostowska-Bawoł, r. pr. Marta Kędziora-Dudek. Laureatom w poszczególnych izbach, w których zorganizowano uroczystość, towarzyszyli dziekani i wicedziekani rad OIRP oraz koordynatorzy ds. edukacji prawnej.

? Jest mi niezmiernie miło widzieć tylu młodych ludzi, z taką wiedzą i takim zaangażowaniem, zgłębiających prawo. Nawet jeśli nie wszyscy będziecie prawnikami, to będziecie świetnie radzić sobie w życiu, bo prawo trzeba znać, a jeśli się go nie zna, to trzeba je rozumieć i mieć intuicję. Wy pokazaliście, że to macie, aplikacja radcowska stoi przed wami otworem. Serdecznie wam gratuluję ? powiedział podczas uroczystości Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Laureatom pogratulowała również Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych. ? Dokonaliście rzeczy wielkich w skali całego kraju. Udowodniliście, że macie ambicję, determinację, a przede wszystkim macie wiedzę i wszelkie predyspozycje, żeby w przyszłości wykonywać zawód prawnika. Pokazaliście już, na co was stać. I jeśli tylko będziecie mieć ochotę wstąpić w szeregi samorządu radców prawnych, myślę, że izby z radością przyjmą was do grona swoich aplikantów ? mówiła Wiceprezes KRRP.

A laureatami tegorocznego konkursu zostali: w kategorii szkół ponadpodstawowych 1. miejsce Michał Burduk ? 74 pkt (OIRP we Wrocławiu), 2. miejsce Małgorzata Szczepanik ? 73 pkt (OIRP w Warszawie), 3. miejsce Wiktoria Sygnet ? 72 pkt (OIRP w Łodzi); w kategorii szkół podstawowych 1. miejsce Jan Jaśkiewicz ? 74 pkt (OIRP we Wrocławiu), 2. miejsce Dominik Kujawa ? 73 pkt (OIRP w Bydgoszczy), 3. miejsce Jakub Kotula ? 72 pkt (OIRP w Katowicach).

Dla uczniów, którzy zajęli pierwsze miejsca, przeznaczono nagrody pieniężne w wysokości 1,5 tys. zł (szkoła podstawowa) i 2 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa), laureaci drugich miejsc otrzymali 1 tys. zł (szkoła podstawowa) i 1,5 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa), a laureaci trzecich miejsc 700 zł (szkoła podstawowa) i 1 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa). Ponadto uczestnicy trzeciego etapu będący finalistami otrzymali nagrody książkowe.

Celem konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Patronat nad wydarzeniem objął dziennik ?Rzeczpospolita?.

Konkurs ?Ambasador Mediacji?.
#Wartomediować laureatem konkursu KIRP i Ogólnopolskiej Sieci ?Ośrodki Mediacji Radców Prawnych?

Poznańskie Stowarzyszenie #Wartomediować zostało laureatem organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ?Ośrodki Mediacji Radców Prawnych? konkursu ?Ambasador Mediacji? za rok 2021.

Powołane w 2020 r. Stowarzyszenie #Wartomediować z siedzibą w Poznaniu zrzesza specjalistów różnych branż, m.in. radców prawnych, adwokatów, notariuszy, inżynierów, ekonomistów, socjologów. Członkowie stowarzyszenia podejmują różnorodne działania promujące instytucję mediacji oraz monitorują procesy legislacyjne, prezentując swoje stanowisko dotyczące projektowanych rozwiązań prawnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje osiem województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.

Stowarzyszenie #Wartomediować promowało w 2021 r. instytucję mediacji jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów w formie lekcji dla uczniów szkół podstawowych i liceów, szkoleń dla aplikantów radcowskich, warsztatów negocjacyjnych dla mediatorów, wykładów dla seniorów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem sędziów i przedstawicieli środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców. Instytucja publikowała również felietony i prezentowała swoje stanowiska dotyczące zmian legislacyjnych oraz analizy mediacji w aspekcie spraw rozwodowych, problematyki podatkowej i z zakresu ochrony danych osobowych. Stowarzyszenie rozpoczęło także działania dotyczące zmian zasad wynagrodzeń mediatorów za mediację w sprawach karnych oraz prace nad e-bookiem ? poradnikiem dla pełnomocników.

X Ogólnopolska Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych we Wrocławiu.
Po pierwsze tajemnica zawodowa

Zachowanie tajemnicy zawodowej to prawo i obowiązek profesjonalnego pełnomocnika, którego podstawowym zadaniem jest ochrona interesów swojego klienta, stąd jakiekolwiek naruszenia tajemnicy zawodowej muszą być podyktowane stanem wyższej konieczności ? to jeden z wątków dyskusji podjętej podczas zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Krajową Izbę Radców Prawnych X Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych, która odbyła się w dniach 19?22 maja.

Konferencja była kolejną odsłoną debaty nad zmianami w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. W dyskusji w charakterze prelegentów wzięli udział: r. pr. Ryszard Ostrowski, Wiceprezes KRRP, r. pr. Krzysztof Górecki, przewodniczący WSD, r. pr. Leszek Korczak, zastępca przewodniczącego WSD, r. pr. Gerard Dźwigała, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, r. pr. Anna Sękowska, sekretarz Rady OIRP w Warszawie, r. pr. Anita Woroniecka, rzecznik dyscyplinarny OIRP we Wrocławiu, a także r. pr. Grzegorz Wyszogrodzki, Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi i członek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu. Moderatorem spotkania był r. pr. Tomasz Scheffler, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu.

Punktem wyjścia do dyskusji stała się konstatacja: aktualne przepisy ustawy o radcach prawnych oraz regulacje Kodeksu Etyki Zawodowej Radcy Prawnego jednoznacznie wskazują, że radca prawny i aplikant radcowski są bezwzględnie zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Jednakże praktyka pokazuje, że zdarzają się sytuacje, w których obowiązek ten uniemożliwia radcy prawnemu obronę swoich interesów.

Obecne prace nad zmianą KERP nie ograniczają się wyłącznie do kwestii związanych z tajemnicą zawodową, ale mają także charakter porządkujący. Przyjęto, że kodeks ma być zbiorem norm dotyczących kwestii etycznych, natomiast wszelkie regulacje wykraczające poza deontologię zawodu powinny zostać z niego usunięte i uwzględnione w innego typu regulacjach, np. regulaminach.

Po zakończeniu debaty odbyło się spotkanie z prokurator Beatą Sawicką-Felaczak, naczelnikiem Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości, która omówiła statystyki MS z działań nadzorczych podjętych wobec pionu dyscyplinarnego samorządu radcowskiego od stycznia 2021 r. do maja 2022 r. Ocenie resortu zostały poddane czynności procesowe oraz rozstrzygnięcia sądów dyscyplinarnych.

W ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych odbyły się dwa szkolenia. Pierwsze, prowadzone przez prokuratora Konrada Bieronia, skupiało się na wybranych problemach postępowania przygotowawczego, w tym na czynnościach podejmowanych na tym etapie i prawidłowej procedurze ich przeprowadzania. Drugie szkolenie zaś było poświęcone postępowaniu przed sądem I i II instancji. Prowadził je sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzej Kot.

Komunikat Prezydium KRRP w sprawie wniosku posłów do TK.
Środowisko zawodowe radców prawnych powinno zachować jedność w walce o niezależność osób wykonujących zawód radcy

W dniu 12 maja Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło nadzwyczajne posiedzenie w związku ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą tych regulacji ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, które dotyczą zasad przynależności do samorządu zawodowego (K 6/22).

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium KRRP omówili treść przedmiotowego wniosku grupy posłów. Zdecydowano o dalszym planie działania władz samorządu zawodowego radców prawnych w tej sprawie. O dalszych działaniach w tym zakresie będą państwo informowani na bieżąco.

Radcowie prawni jako profesjonalni pełnomocnicy są częścią systemu wymiaru sprawiedliwości. Pomoc prawna świadczona przez niezależnych od władz publicznych prawników jest  jedną z niezbędnych gwarancji właściwej ochrony praw podmiotowych, przy czym konstrukcja tego szczególnego instrumentu ochrony tych praw musi obejmować między innymi ustrojowe gwarancje ich niezależności. Brak wątpliwości, że środowisko zawodowe radców prawnych powinno więc zachować jedność w walce o niezależność osób wykonujących zawód radcy prawnego.

Podważenie istoty silnej samorządności prawniczych zawodów zaufania publicznego sprawi, że zawód radcy prawnego trafi w konsekwencji pod kontrolę państwa lub zostanie poddany wpływom różnych grup interesów ekonomiczno-gospodarczych. Będzie to niekorzystne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji dla obywateli i ochrony ich praw.

Próbny egzamin zawodowy 2022. Dzięki nowemu projektowi KRRP aplikanci mogli sprawdzić swoją wiedzę

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz pierwszy w tym roku przeprowadziła w całej Polsce próbny egzamin radcowski. W projekcie udział wzięło 1060 aplikantów z 19 izb, którzy łącznie napisali 4240 prac egzaminacyjnych.

Tegoroczni aplikanci przystępujący do tego egzaminu to rocznik szczególny. Bo to rocznik okresu pandemii. Jakże odmiennej aplikacji od tych ją poprzedzających chociażby co do sposobu prowadzenia zajęć i braku faktycznych kontaktów z wykładowcami.

Z obawy o to, jak zdalna nauka wpłynie na jakość nauczania, oraz aby zweryfikować jego poziom, a przy tym pomóc aplikantom w przygotowaniu do egzaminu końcowego, Krajowa Rada Radców Prawnych zaplanowała i przeprowadziła tzw. próbny egzamin radcowski we wszystkich zainteresowanych izbach. Tutaj warto podkreślić, iż tego typu próbne egzaminy przeprowadzane były już wcześniej w OIRP w Warszawie i częściowo w OIRP w Rzeszowie. Egzamin próbny został przeprowadzony na specjalnie nowo utworzonej dla aplikantów i radców prawnych platformie szkoleniowej Krajowej Izby Radców Prawnych e-KIRP (www.e-kirp.pl). Udział w tym przedsięwzięciu aplikantów rocznika zdającego w 2021 r. był dobrowolny i nieodpłatny. Egzamin próbny został przeprowadzony półtora miesiąca przed egzaminem zasadniczym.

Starano się, aby warunki egzaminu próbnego były zbliżone do tych z egzaminu zawodowego, tj. wprowadzono ten sam podział zadań, czas sporządzania pracy i ich indywidualną ocenę. Wcześniej zarejestrowani uczestnicy w tym samym rzeczywistym czasie otrzymywali link do zadania i odpowiednio w pierwsze trzy dni po sześciu godzinach, a w ostatni dzień po ośmiu godzinach musieli prace przesłać na serwer. W projekcie wzięło udział 14 okręgowych izb radców prawnych: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast OIRP w Kielcach, Lublinie, Opolu, Szczecinie i Wałbrzychu nie podpisały z KRRP porozumienia i tym samym nie wzięły udziału w projekcie. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż aplikanci tych izb nie mogli uczestniczyć w egzaminie i nie byli oceniani. I tak 510 prac aplikantów z pięciu izb, które nie przystąpiły do projektu, zostało sprawdzonych dzięki uprzejmości 46 osób sprawdzających z izb w Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu. Serdecznie tym wszystkim izbom za dodatkową pracę dziękuję.

Chęć uczestnictwa w próbnym egzaminie radcowskim zgłosiło 1206 aplikantów, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 r. Finalnie w projekcie udział wzięło 1060 aplikantów z 19 izb, którzy łącznie napisali 4240 prac egzaminacyjnych, z czego 3730 prac egzaminacyjnych z 14 izb zostało sprawdzonych przez 123 osoby z tych izb, które przystąpiły do projektu.

Wyniki próbnego egzaminu radcowskiego zostały opublikowane 15 kwietnia 2022 r. na platformie e-KIRP. Po publikacji wyników dla aplikantów uczestniczących w próbnym egzaminie zorganizowane zostały konsultacje online, których celem było omówienie najczęstszych błędów i uchybień w sporządzanych pracach.

Wskazać należy, iż nie była to jedyna przedegzaminacyjna pomoc dla egzaminowanych aplikantów proponowana przez KRRP. Do tej pomocy zaliczyć należy również prowadzone zajęcia przedegzaminacyjne, które odbyły się w dniach 27?29 kwietnia oraz 4?6 maja.

Miejmy nadzieję, że to dodatkowe wsparcie przyniesie efekt w postaci pozytywnych wyników egzaminu.

Zbigniew Tur
Wiceprezes KRRP

Więcej informacji ? statystyki i najważniejsze dane z próbnego egzaminu radcowskiego ? w dodatku dla aplikantów

Oferta ubezpieczeniowa dla radców prawnych.
Nowa umowa dotycząca cyberubezpieczeń pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Leadenhall Insurance S.A.

Krajowa Izba Radców Prawnych, za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego obsługującego izbę, Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW), zawarła specjalną umowę o współpracy w zakresie oferowania cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Umowa jest zawierana z Lloyd?s Insurance Company S.A., za którą stoi najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, rynek Lloyd?s of London.

Umowy ubezpieczenia są oferowane i serwisowane za pośrednictwem Leadenhall Insurance S.A., będącego polskim coverholderem Lloyd?s oferującym ubezpieczenia cyber. Oferta ta spełnia najlepsze standardy ochrony ubezpieczeniowej dostępne na rynku.

Zakres obowiązkowy (minimalny) obejmuje: naruszenie prywatności (odpowiedzialność cywilna), naruszenie prywatności (kary administracyjne i koszty postępowania), naruszenie bezpieczeństwa informacji (koszty reakcji i zarządzania kryzysowego) oraz naruszenie bezpieczeństwa informacji (odpowiedzialność cywilna).

Natomiast zakres opcjonalny obejmuje rozszerzenia dostępne przy funkcjonowaniu określonych zabezpieczeń dodatkowych, tj. odpowiedzialność multimedialną, cyber wymuszenie ? koszty i wymuszone płatności oraz utracony zysk i koszty odtworzenia danych.

Szczegółowy zakres oraz dostępność opcji rozszerzenia ochrony są uzależnione od oceny dokonanej na podstawie odpowiedzi udzielonych we wniosku ubezpieczeniowym.

W celu uzyskania informacji na temat oferty, a także pomocy przy zawarciu umowy ubezpieczenia można kontaktować się z: Tomaszem Mianowskim, Insurance Broker (tel. +48 723 330 343, e-mail: tomasz.mianowski@willistowerswatson.com); Izabelą Grubą, Senior Insurance Broker (tel. +48 722 201 223, e-mail: izabela.gruba@willistowerswatson.com), Anną Witkiewicz, dyrektor Działu Grup Zawodowych (tel. +48 724 202 151, e-mail: anna.witkiewicz@willistowerswatson.com).

Promocja zawodu radcy prawnego.
KIRP uruchomiła ogólnopolską wyszukiwarkę SzukajRadcy.pl.
Każdy radca może do niej dołączyć

Wspieranie radcy prawnego na rynku usług prawniczych w pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi cyfrowych to jeden z priorytetowych obszarów aktywności Krajowej Rady Radców Prawnych. Wymiernym przykładem realizacji tego działania jest uruchomienie internetowej ogólnopolskiej wyszukiwarki SzukajRadcy.pl, która pozwala łączyć pełnomocników z potencjalnymi klientami. 

Każdy aktywny zawodowo i posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radca może utworzyć na tym portalu swoją wizytówkę zawierającą imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe oraz obszary prawa, w których się specjalizuje. Może również publikować artykuły oraz treści audiowizualne na bieżące tematy prawnicze i linkować je ze swoim profilem w mediach społecznościowych, wzmacniając profesjonalny wizerunek środowiska oraz budując indywidualną markę. Jak się znaleźć w SzukajRadcy.pl? Wystarczy wejść na stronę e-kirp.pl, zarejestrować się, a po weryfikacji uprawnień zawodowych po prostu zarządzać treściami na swoim profilu.

Z kolei potencjalni klienci znajdą wizytówki radców prawnych, wpisując w odpowiednie okno słowa kluczowe, takie jak np. miejscowość czy specjalizacja. W wynikach wyszukiwania wyświetlają się pasujące sylwetki radców prawnych.

Docelowo SzukajRadcy.pl będzie dobrze spozycjonowaną w wyszukiwarkach typu Google internetową bazą radców prawnych, z jednej strony ułatwiającą znalezienie profesjonalnego pełnomocnika, a z drugiej stanowiącą dla obywateli znakomite źródło informacji prawniczej.

Samorząd radcowski traktuje rozbudowę i promowanie wyszukiwarki SzukajRadcy.pl jako jedno z zadań strategicznych na najbliższe lata. Wynika to z uważnej obserwacji trendów w rozwoju rynku usług prawnych i zapotrzebowania, które zgłaszają sami radcowie prawni.