W numerze 191/2020

0

aby pobrać cały numer w wersji PDF, kliknij tutaj

Spis treści:

Jowita Pilarska-Korczak, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Piotr Olszewski, Krajowy Zjazd Radców Prawnych w czasie epidemii

Redakcja, Konkurs na spot filmowy?radca prawny w czasach pandemii? rozstrzygnięty!

Redakcja, Władze Okręgowych Izb Radców Prawnych XI kadencji (2020-2024)

Redakcja, Aktualności z OIRP

Redakcja, Mia przejdzie terapię genową w walce z SMA!

Bogdan Bugdalski, Otwarci na świat. Rozmowa z JOANNĄ WISŁĄ-PŁONKĄ, radcą prawnym,
przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP.

Włodzimierz Dzierżanowski, Trochę dobrze, trochę źle -prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r.

Anna Szymańska, Umowy w nowym prawie zamówień publicznych

Sylwester Kuchnio, Zmiany w środkach ochrony prawnej w nowej Ustawie o zamówieniach publicznych

Przemysław Kosiński, Czym jest prosta spółka akcyjna

Wiesława Moczydłowska, Kto ma obowiązek wystawić PIT-11?

Dominika Skrzydło, Stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego

Bogdan Bugdalski, A w Warszawie mediują! Rozmowa z MARIĄ MŁOTKOWSKĄ, radcą prawnym, dyrektorem Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, laureatką pierwszej edycji konkursu ,,Ambasador mediacji?, zorganizowanego przez Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych 3i Ogólnopolską Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Wiesława Moczydłowska, Podatki i radcowie prawni w czołówce przed sądami administracyjnymi

Dominik Seroka, Pierwsze orzeczenie

Krzysztof Mering, Trzeba być Robin Hoodem. Rozmowa z dr. hab. ADAMEM BODNAREM, kończącym kadencję
Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Karolina Kędziora, Środowisko prawnicze na straży praw człowieka

Jacek Białas, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: odmowa wjazdu uchodzcom była bezprawna

Redakcja, Z zagranicy

Jarosław Bełdowski, O znaczeniu snów

Ewa Urbanowicz, Piątka dla zwierząt, dziesiątka dla ludzi?

Tomasz Działyński, Złoty kluczyk

Wojciech Tumidalski, Jak TVP z Rzecznika robiła prywatną osobę

Agnieszka Lisak, Temida w dawnej satyrze

Krzysztof Mering, Idę pod prąd, robię swoje. Rozmowa z LIKĄ ? ANGELIKĄ WDOWCZYK, kompozytorką, piosenkarką, radcą prawnym

Marta Alicja Kawula, Jubileuszowe Mazury

Piotr Zarzecki, Mistrzostwa w czasach epidemii

Maciej Bobrowicz, Mapy

Dodatek dla aplikantów

Piotr Olszewski, Aplikant pełnomocnikiem w sprawie cywilnej?

Piotr Olszewski, Po wynikach ? czas na ślubowania radców prawnych