Kryształowe Serca Radcy Prawnego rozdane!

0
Fot. Piotr Gilarski

Niesienie bezinteresownej pomocy prawnej pro publico bono jest dla nich czymś oczywistym, elementem codziennej pracy. Krajowa Rada Radców Prawnych szczególnie docenia radców, którzy takiej pomocy udzielają, organizując już XIV edycję konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego?. W tym roku statuetki Kryształowego Serca kapituła konkursu przyznała dziewięciorgu radcom prawnym, swojego laureata wybrali także internauci. Po raz pierwszy przyznano wyróżnienia Prezesa KRRP oraz wyróżnienie współpracującego z KRRP wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 4 czerwca.

Galę finałową konkursu poprowadziła Sekretarz KRRP r. pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, dziekanów rad OIRP, członków kapituły konkursu, zaproszonych gości, a przede wszystkim bohaterów dnia ? radców prawnych nominowanych w tegorocznej edycji konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego?.

? Zwykle, gdy na takich uroczystościach pojawiają się przedstawiciele kapituły, wszyscy zebrani zastanawiają się, w jaki sposób byli oni w stanie dokonać tak trudnego wyboru. Jak spośród wielu niezwykle ważnych dokonań wybrać te, które zasługują na wyróżnienie? Zawsze w tych momentach odczuwam dyskomfort. I dzisiaj jest podobnie ? przyznał Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu. ? Bo jak porównać nieporównywalne, jak zważyć działalność kogoś, kto rzucił wszystko i pojechał na granicę pomagać ofiarom wojny, do pracy kogoś, kto od wielu lat wspiera osoby niepełnosprawne, działa na rzecz obrony praw zwierząt czy wygrywa trudne procesy? Zawsze dokonujemy wyboru z bolącym sercem, ponieważ wszyscy nominowani w konkursie są warci nagrodzenia. Są ludźmi, którzy robią piękne rzeczy. Statuetki Kryształowego Serca są wyrazem naszej wdzięczności dla nich, ale prawdziwą nagrodą dla nich jest satysfakcja płynąca z czynienia dobra ? powiedział były Prezes KRRP.

O tym, jak trudno dokonać wyboru laureatów spośród tylu zasłużonych nominowanych osób, mówił także Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

? W tym roku, jak zresztą w każdej edycji, zabrakło nam Kryształowych Serc. Wyłonienie laureatów było jak zawsze niezwykle trudne, bo przecież wszyscy państwo zasługujecie na nagrodę i najwyższy szacunek. Między innymi dlatego zdecydowałem się rozszerzyć pulę nagród o dwa wyróżnienia Prezesa KRRP. Pragnę także podziękować państwu z nieco innej perspektywy niż mój przedmówca ? jako przedstawiciel samorządu radcowskiego. Swoją wieloletnią pracą i zaangażowaniem oprócz pomagania potrzebującym robicie jeszcze jedno ? budujecie najlepszy z możliwych wizerunek naszego zawodu. To bardzo ważne, dlatego od
14 lat doceniamy waszą działalność i zaangażowanie ? przyznał Włodzimierz Chróścik.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój ogłosiła, że w tym roku kapituła konkursu wybrała dziewięcioro laureatów. Kryształowymi Sercami Radcy Prawnego uhonorowani zostali: Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie, Zbigniew Dworak z OIRP w Katowicach, Angelika Kimbort z OIRP we Wrocławiu, Jakub Ławniczak z OIRP w Białymstoku, Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie, Jerzy Podmokły z OIRP w Bydgoszczy, Justyna Rokita-Kasprzyk z OIRP w Lublinie, Anna Strama z OIRP w Krakowie i Michał Urban z OIRP w Gdańsku.

Dodatkowo swojego laureata wskazali internauci w głosowaniu online, w którym wzięło udział 15 tys. osób. Nagrodę internautów za wyróżniającą działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc otrzymał Krzysztof Balczunas z OIRP w Wałbrzychu.

Wyróżnienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych trafiły do Piotra Cybuli z OIRP w Krakowie oraz Michała Pankiewicza z OIRP w Poznaniu.

Po raz pierwszy swojego laureata wybrało współpracujące z KIRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ? Nie mogliśmy nie odpowiedzieć na zaproszenie, aby wyłonić naszego laureata konkursu. Włączenie się w tę inicjatywę to dla nas wielki zaszczyt. Wybór jednej osoby, którą chcielibyśmy nagrodzić, spośród 21 nominowanych okazał się niezwykle trudny ? powiedziała Joanna Rossa, dyrektor Rynku Kancelarie Prawne i dyrektor Rynku Produktów HR Wolters Kluwer Polska. Wyróżnienie wydawnictwa otrzymał r. pr. Piotr Cybula z OIRP w Krakowie.

W imieniu nominowanych i laureatów głos zabrała mec. Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie. ? Pragnę w imieniu wszystkich nominowanych, wyróżnionych i laureatów podziękować członkom Krajowej Rady Radców Prawnych, dziekanom rad okręgowych izb radów prawnych i członkom kapituły konkursu za zwrócenie uwagi na naszą działalność i danie nam możliwości uczestnictwa w tej uroczystości. Panuje powszechne przekonanie, że działania pro publico bono przynoszą benefity tylko osobom korzystającym ze wsparcia. Ale to nieprawda. Korzystamy także my ? pomagający. Wspieranie daje niesamowitą satysfakcję, poczucie sensu wykonywanej pracy i wzbogaca nasze życie ? powiedziała ze wzruszeniem.

W kapitule konkursu zasiedli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, były Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z OIRP w Zielonej Górze, Weronika Filiks-Michalska z OIRP w Kielcach, Alicja Juszczyk z OIRP w Krakowie, Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy, Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu oraz Teresa Żurowska z OIRP w Koszalinie.

Uroczysta gala odbyła się 4 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie.

Laureaci XIV Konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego? wybrani przez Kapitułę Konkursu

r. pr. Magdalena Bartosiewicz OIRP w Warszawie

Zaangażowana w działania z zakresu edukacji prawnej, a także w pomoc dla napływających do Polski uchodźców. Podjęła się budowy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP, które od grudnia 2021 r. rozpoczęło funkcjonowanie przy granicy. Organizowała i osobiście angażowała się w obsługę punktów informacji prawnej dla uchodźców z Ukrainy przy punktach recepcyjnych m.st. Warszawy. Współtworzyła, a obecnie koordynuje funkcjonowanie Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP i ogólnopolskiej infolinii pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

r. pr. Zbigniew Dworak OIRP w Katowicach

Działa na rzecz rodzin ? udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Prowadzi szkolenia tematyczne dla wolontariuszy Caritasu oraz dzieci i młodzieży, w tym szkolenia z zagrożeń w cyberprzestrzeni. Udziela bezpłatnych porad osobom, których nie stać na odpłatną pomoc profesjonalnego prawnika: samotnym matkom z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej, osobom bezdomnym i ubogim, uchodźcom z Ukrainy. Współuczestniczył w uruchomieniu Ośrodka Pomocy Obywatelom Ukrainy w strukturach Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

r. pr. Angelika Kimbort OIRP we Wrocławiu

Współorganizuje projekty mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, przemocy ze względu na tożsamość płciową oraz pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Od wielu lat działa pro publico bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony praw zwierząt. Współautorka ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro. Od lutego 2022 r. stale udziela porad prawnych obywatelom i obywatelkom Ukrainy dotkniętym kryzysem humanitarnym i znajdującym schronienie w Polsce.

r. pr. Jakub Ławniczak OIRP w Białymstoku

Pomaga pro publico bono osobom wykluczonym społecznie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kryzys graniczny, m.in. Grupą Granica. Wykonywał obowiązki pełnomocnika przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie wielokrotnie skutecznie ubiegał się o udzielenie zabezpieczenia przed stosowaniem tzw. procedury pushback. W miarę ewolucji kryzysu granicznego pomoc okazała się konieczna również na etapie postępowań tzw. detencyjnych. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie woj. podlaskiego.

r. pr. Joanna Pińkowska OIRP w Koszalinie

Współpracuje z Koszalińskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Era Kobiet, w którym świadczy pomoc prawną pro publico bono. Każdemu potrzebującemu pomocy poświęca tyle czasu, ile potrzeba, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu.

r. pr. Jerzy Podmokły OIRP w Bydgoszczy

Prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, cudzoziemców. Udziela nieodpłatnych porad prawnych nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia aplikacji, tj. od 1999 r. Działa na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności. Uczestnik organizowanych przez KIRP akcji Niebieski Parasol, współtwórca Stowarzyszenia Hospicjum Św. Elżbiety w Złotowie.

r. pr. Justyna Rokita-Kasprzyk OIRP w Lublinie

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie zaangażowana w organizację efektywnej pomocy osobom uchodzącym przed działaniami wojennymi. Uruchomiła i koordynowała we współpracy z władzami lokalnymi pierwszą całodobową infolinię pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy docierających na teren Lubelszczyzny. Zorganizowała kilka transportów pomocy humanitarnej na Ukrainę. Od 2018 r. prowadzi bezpłatne spotkania z kobietami doświadczającymi przemocy w rodzinie, reprezentuje je też pro publico bono przed sądami. W dobie COVID-19 zaangażowała się w bezpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących pomocy, wspierała swoją wiedzą infolinię dla lekarzy i pielęgniarek, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

r. pr. Anna Strama OIRP w Krakowie

Świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony międzynarodowej cudzoziemców. Wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej, szczególnie z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją ? uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiary handlu ludźmi. Współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, biurem UNHCR w Polsce, European Network on Statelessness, agencją Frontex.

r. pr. Michał Urban OIRP w Gdańsku

Działa na rzecz równego traktowania osób ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, także dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób ze specjalnymi potrzebami: Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją L?Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacją Dom Marzeń w Gdyni, Fundacją Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk.

Laureat internautów

r. pr. Krzysztof Balczunas OIRP w Wałbrzychu

Służy nieodpłatnym wsparciem osobom ze specjalnymi potrzebami, w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem. Wolontariusz Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ?Bonitum?, które wsparł merytorycznie przy organizacji domu samopomocy. Jeden z fundatorów Fundacji Czernysz w Potrzebie. Udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej przy zakładaniu Fundacji Panda, która pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Współpracuje z Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Fundacją Daj.

Wyróżnienia Prezesa KRRP

r. pr. Piotr Cybula OIRP w Krakowie ? także wyróżnienie Wolters Kluwer Polska

Jest pomysłodawcą i organizatorem akcji ?Książki prawnicze z autografami ? pomoc dla Ukrainy?, w której ramach zorganizował ponad 450 aukcji. Wsparcie na pomoc Ukraińcom z uzyskanych funduszy otrzymały: Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Fundacja Centaurus, Fundacja Wolno Nam, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej ?Nadzieja?, Caritas, SOS Wioski Dziecięce Ukraina, Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Fundacja Homo Faber, Stowarzyszenie ,,Hrubieszów Jestem Stąd?.

r. pr. Michał Pankiewicz OIRP w Poznaniu

Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Od lat inspiruje środowisko prawnicze, inicjując i organizując w naszym samorządzie akcje pomocy prawnej dla obywateli, w różnych jej formach. Był inicjatorem i głównym organizatorem pojawienia się radców prawnych poznańskiej izby na Przystanku Woodstock w 2019 r. oraz na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Czuwał nad sprawnym przebiegiem prawniczych dyskusji, m.in. o prawnych aspektach nierówności płci, a także nad prowadzoną poradnią prawną #zapytaj radcę. Obecnie aktywnie pomaga Ukraińcom.

W konkursie nominowani byli także:

r. pr. Mateusz Buczkowski ? OIRP w Gdańsku

r. pr. Hubert Guz ? OIRP w Rzeszowie

r. pr. Oskar Hładki ? OIRP w Zielonej Górze

r. pr. Anna Kuźmińska ? OIRP w Szczecinie

r. pr. Jerzy Makowski ? OIRP we Wrocławiu

r. pr. Aneta Miechowicz ? OIRP w Kielcach

r. pr. Michał Rytel ? OIRP w Warszawie

r. pr. Jakub Rzeszowski ? OIRP w Łodzi

r. pr. Karol Siergiej ? OIRP w Olsztynie