VI Forum Młodych Radców Prawnych za nami

0
Fot. Piotr Olszewski

Zakończyła się szósta edycja organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych Forum Młodych Radców Prawnych. W tegorocznym wydarzeniu, które odbyło się w dniach 27?29 maja w Karpaczu ? poza wyłonionymi laureatami w konkursie ?Radca prawny przyszłości. Wyzwania: rozwój zawodowy, technologia i etyka? ? uczestniczyli także przedstawiciele grupy roboczej powołanej uchwałą Prezydium KRRP do podsumowania projektów dotyczących zmian w wybranych obszarach działalności samorządu radców prawnych, opracowanych podczas poprzednich edycji forum.

Forum Młodych Radców Prawnych to ogólnopolski projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń i gromadzenie innowacyjnych pomysłów związanych z działalnością radców na rynku prawniczym. Dotychczasowe edycje miały miejsce kolejno: w Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdańsku. Projekt skierowany jest do radców prawnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a w dniu zgłoszenia wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata.

Uczestnicy tegorocznego wydarzenia zostali podzieleni na cztery grupy tematyczne:

  • samorząd radcowski i zaangażowanie w jego działalność;
  • promocja zawodu radcy prawnego;
  • wykonywanie zawodu radcy prawnego;
  • szkolenia i doskonalenie zawodowe.

W ich ramach opracowali istotne ? z punktu widzenia młodego radcy prawnego ? postulaty rozwoju określonych obszarów działalności samorządu. Dzięki udziałowi przedstawicieli grupy roboczej powołanej przez Prezydium KRRP podsumowano i omówiono również dorobek dotychczasowych forów. ? Doliczyliśmy się łącznie 113 zaproponowanych koncepcji podczas poprzednich forów, z których dużą część już udało się zrealizować ? mówi r. pr. Szymon Jelonek uczestniczący w forum jako przedstawiciel grupy roboczej. ? Podobnego zdania jest r. pr. Tomasz Szadach, który również uczestniczył w forum jako przedstawiciel grupy roboczej powołanej przez Prezydium KRRP. ? Analiza zgłaszanych na przestrzeni lat postulatów i skonfrontowanie ich z działalnością samorządu doprowadziły nas do wniosku, że władze samorządu słuchają potrzeb młodych radców prawnych, konsekwentnie wprowadzając pomysły przedstawiane na forach. Pokazuje to, że inicjatywy takie jak Forum Młodych Radców Prawnych są przydatne dla rozwoju samorządu.

W ramach pierwszej grupy tematycznej zagadnieniem cieszącym się szczególnym zainteresowaniem były wybory do organów samorządowych.

W drugiej grupie tematycznej debatowano nie tylko o tym, jak promować zawód radcy prawnego wśród potencjalnych klientów, ale również o tym, jak usprawnić komunikację wewnątrz samorządu i pomiędzy samymi radcami. ? Wśród pojawiających się pomysłów i koncepcji podkreślono konieczność przeprowadzenia kampanii reklamowej, która będzie uświadamiać, kim jest radca prawny i jakimi sprawami może się zajmować ? wskazuje zajmująca się drugą grupą tematyczną r. pr. Martyna Smaglińska.

? Podczas prac grupy, która zajmowała się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu, szukaliśmy m.in. rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa, poruszaliśmy zagadnienia związane z przygotowywaniem młodych radców do wykonywania zawodu z biznesowego punktu widzenia, dotyczące m.in. kwestii związanych z formami prowadzenia działalności, nabywaniem umiejętności miękkich czy związanych z wyceną pracy ? wskazuje Tomasz Szadach. ? Najbardziej zagorzała dyskusja dotyczyła jednak propozycji wprowadzenia zmian w Kodeksie Etyki w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji zapisów dotyczących reklamy czy wprowadzenia kodeksu dobrych praktyk związanego z tematyką autopromocji.

Dyskusja ostatniej grupy pokazała, że młodzi radcowie dostrzegają, jak istotne w ich codziennej pracy stają się wszystkie rozwiązania technologiczne ułatwiające świadczenie usług prawnych, czyli tzw. LegalTech. ? Młodzi radcowie prawni chcą także odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby klienta biznesowego, dlatego ważną część zajęły rozmowy na temat szkoleń dla radców prawnych prowadzonych nie tylko przez prawników, ale również m.in. przez specjalistów branży technicznej, technologicznej czy budowlanej, którzy pozwolą lepiej zrozumieć oczekiwania poszczególnych klientów i obszarów, w jakich świadczymy pomoc prawną ? wskazuje uczestnicząca w forum r. pr. Magdalena Bednarczyk.