Wymianę kasy czas zacząć

0

Wprawdzie to jeszcze nie w styczniu, lecz dopiero od 1 lipca 2021 r. podmioty świadczące usługi prawne będą zobowiązane do posiadania kas rejestrujących online, jednak najwyższy czas, by się do tego przymierzyć. Bo kasę trzeba mieć i to taką, którą widzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

Milowymi krokami zbliża się termin zakupu kas rejestrujących online przez osoby świadczące usługi prawne. Na nic się bowiem zdały negatywne opinie m.in. samorządu radcowskiego w sprawie projektu rozporządzenia w tej sprawie. ?Negatywnie należy ocenić konieczność ponoszenia przez podatników (np. radców prawnych) wydatków związanych z koniecznością (w mniejszej lub większej odległości czasowej) zmiany stosowanych w kancelarii radcy prawnego kas rejestrujących. Wszyscy radcowie stosujący obecnie kasy rejestrujące (bez względu na ich rodzaj) będą zobowiązani już w 2019 r. dokonać zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży? ? czytamy w stanowisku OBSiL z 5 listopada 2018 r.

OD 1 LIPCA 2021 R. TYLKO ONLINE

Minister finansów okazał się w swych zamierzeniach nieprzejednany, tłumacząc, że rejestracja online sprzedaży jest kolejnym po JPK-VAT narzędziem zmierzającym do uszczelnienia systemu poboru podatku VAT, a przede wszystkim ograniczenia szarej strefy w sprzedaży detalicznej. I gdyby nie pandemia, już tylko miesiąc dzieliłby radców prawnych i inne osoby świadczące usługi prawne od konieczności wymiany kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę online. Minister finansów rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 r. przesunął bowiem podmiotom świadczącym usługi prawne termin ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online z 1 stycznia na 1 lipca 2021 r.[1]

Wydłużono również termin obowiązywania wsparcia na zakup tego typu urządzenia. Polega ono na możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty maksymalnie 90% wartości netto kasy rejestrującej online, jednakże nie więcej niż 700 zł. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie ulgi podatkowej zostało obwarowane wieloma warunkami. Może z niej skorzystać podatnik, który rejestruje kasę po raz pierwszy. Przysługuje ona na zakup tylko tych kas, które podlegają wymianie na kasy online, zatem zakup kolejnej kasy, dodatkowej, nie podlega odliczeniu. Za kasę kupioną na raty otrzymamy zwrot tylko wtedy, gdy ją spłacimy 
w całości. Z ulgi nie będzie mógł skorzystać podatnik, który zakupi kasę później niż w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy jej użyciu ? czyli 1 lipca 2021 r. Trzeba jednak pamiętać, że każda sprzedaż usługi dokonana od tej daty musi być zarejestrowana przy użyciu tej kasy.  

Zatem kasa rejestrująca online to urządzenie, które w momencie dokonywania sprzedaży przesyła automatycznie informację o niej do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Jeśli więc prowadzimy mobilne biuro albo sprzedaż poza biurem, to wypada poszukać takiego urządzenia, które pozwoli nam na bezproblemowe łączenie się z internetem i CRK spoza siedziby. Należy więc zwrócić uwagę na czas jej pracy w okresach między ładowaniami oraz szybkość łączenia się z internetem. Wybór kas zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych nie powinien stanowić żadnego problemu. Natomiast ceny zaczynają się mniej więcej od ok. 900 zł i rosną aż do kilku tysięcy. Zatem niemało, zwłaszcza gdy musimy wymienić ich kilka. Ulga podatkowa na pewno część tych wydatków zrekompensuje. 

CZY KASY MOŻNA NIE MIEĆ?Oczywiście, jeśli prowadzimy działalność B2B, czyli rozliczamy się z kontrahentami fakturami. W przypadku sprzedaży usług osobom prywatnym lub rolnikom ryczałtowym również, ale tylko gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki ? usługa jest świadczona na odległość, czyli bez możliwości kontaktu fizycznego (np. przez internet lub telefonicznie), oraz wynagrodzenie usługodawcy jest przelewane w całości na jego rachunek bankowy lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji wpływów wynika, jakiej dokładnie czynności usługowej ta wpłata dotyczyła.


[1]  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001059/O/D20201059.pdf, data dostępu: 25 listopada 2020 r.