Szkolenia dla prawników programu HELP Rady Europy

0

Czym jest program HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals)? Mówiąc w skrócie, to program Rady Europy, wspierany finansowo przez Unię Europejską, oferujący szkolenia dla prawników na platformie internetowej (e-learning).

Celem tych szkoleń jest zwiększenie wiedzy i umiejętności skuteczniejszej ochrony praw jednostek poprzez udostępnienie praktycznych informacji dotyczących standardów europejskich, przede wszystkim w świetle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz). Kursy oferowane przez HELP uświadamiają i pokazują, że akty takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejska Karta Społeczna czy unijna Karta Praw Podstawowych to bezwzględnie obowiązujące normatywne wzorce, które zmieniają rzeczywistość prawną i społeczną. Są to instrumenty, bez których znajomości, a zwłaszcza bez znajomości wykładni sądowej zawartych w nich przepisów, profesjonalny prawnik nie może dobrze wykonywać pracy zawodowej. Wątpliwości związane obecnie z efektywnością konstytucyjnej ochrony praw człowieka wzmacniają dodatkowo konieczność nabywania biegłości w bezpośrednim stosowaniu przepisów Europejskiej Konwencji, jej protokołów oraz prawa Unii Europejskiej.

Kto dzisiaj w warunkach notorycznych zmian legislacyjnych jest w stanie na bieżąco śledzić dokładnie orzecznictwo sądowe europejskich trybunałów? Szkolenia oferowane przez HELP ułatwiają prawnikom wykonywanie tego herkulesowego zadania. Co więcej ogromną zaletą szkoleń oferowanych przez HELP jest ich praktyczna dostępność i bogactwo palety tematycznej ? szkolenia obejmują kilkadziesiąt obszarów tematycznych i tłumaczone są na języki krajowe (zob. http://help.elearning.ext.coe.int/). Coraz więcej szkoleń dostępnych jest w języku polskim, m.in. szkolenia dotyczące sporządzenia skargi do ETPCz, standardów bioetycznych, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet czy też uruchomionego w maju szkolenia z zakresu prawa pracy. Kursy te moderowane są przez krajowych tutorów certyfikowanych przez Radę Europy, odpowiedzialnych za fachowe dostosowanie treści uniwersalnych krajowego systemu prawnego i wykładni przepisów dokonywanych przez krajowe, w naszym przypadku oczywiście polskie, sądy. Platforma e-learningowa HELP umożliwia też wymianę doświadczeń i poglądów między uczestnikami kursu, którzy bardzo często dysponują już znaczącymi osiągnięciami w danej dziedzinie prawa.

Szkolenia HELP skierowane są przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów i prawników zajmujących się ochroną praw jednostek (np. w organizacjach pozarządowych czy w urzędach ombudsmanów). Czy mogą oni wpływać na zakres oferowanych przez Radę Europy szkoleń? Oczywiście że tak! Polscy radcowie prawni oczekują w najbliższym czasie przede wszystkim uruchomienia kursu o ochronie prywatności i danych osobowych. Oczekiwania dotyczące tematów kursów e-learningowych należy wysyłać na adres: https://www.coe.int/pl/web/help-country/contact lub też kierować do polskiego punktu kontaktowego programu HELP (mirekwroblewski@tlen.pl).

Pomyślne ukończenie kursu Rady Europy HELP poświadczane jest certyfikatem. Nie tylko potwierdza on opanowanie wiedzy i uzyskanie umiejętności w zakresie objętym tematyką kursu, lecz z pewnością jest prestiżowym dokumentem, w którego posiadaniu jest wciąż niestety tylko niewielu profesjonalnych polskich prawników. Wydaje się jednak, że rosnąca konkurencja na rynku oraz zwiększające się ambicje profesjonalistów sprawią w niedługim czasie, że polscy prawnicy będą jednymi z najliczniejszych abiturientów szkoleń programu HELP.?