Środowisko prawnicze na straży praw człowieka

0

Cykl webinariów ?Środowisko prawnicze na straży praw człowieka? poświęcony był przeciwdziałaniu dyskryminacji w różnych obszarach życia. Wydarzenie zorganizowały Komisja Praw Człowieka przy KRRP i Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. W każdym z trzech spotkań wzięło udział ok. 150 osób!

Dobór tematów nie był przypadkowy. Chodziło o wybranie zagadnień wciąż mało eksplorowanych z perspektywy stosowania prawa, ale też odpowiadających na bieżące potrzeby społeczne, ze względu na ich upolitycznienie czy pomijanie w debacie publicznej, ze szkodą dla dobrostanu wielu osób żyjących w Polsce.

Pierwsze spotkanie ? ?Aborcja, edukacja seksualna i inne prawa reprodukcyjne w praktyce zawodów prawniczych? ? odbyło się 27 maja. Z prawniczką Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apl. adw. Kamilą Ferenc rozmawiałyśmy, odpowiadając m.in. na pytania: co to są prawa reprodukcyjne? czy w kwestii dostępu do legalnej aborcji występuje dyskryminacja? czy Polska realizuje międzynarodowe zobowiązania realizacji edukacji seksualnej? Ekspertka udzielała praktycznych porad, jak egzekwować dostęp do tych praw przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawa krajowego, jak również odnośnie do przygotowania sprawy.

Mówiła o kwestiach dowodowych, specyfice zagadnienia ze względu na częstą stygmatyzację osób, które chcą dokonać aborcji, czy też najczęstszych nadużyciach po stronie organów/funkcjonariuszy publicznych.

Kolejne spotkanie odbyło się trzy tygodnie później ? 17 czerwca. Tym razem adw. Anna Mazurczak z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego spotkała się z dr. Adamem Ploszką, członkiem Komisji Ekspertów ds. Bezdomności działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, który prezentował temat ?Dyskryminacja ze względu na status społeczno-ekonomiczny?. Omawiana podczas webinarium przesłanka nie została wprost wyrażona w przepisach polskiego prawa antydyskryminacyjnego. A jednak do organizacji pozarządowych takich jak PTPA wpływa coraz więcej sygnałów o przypadkach odmowy świadczenia usług osobom bezdomnym czy ubogim. Coraz więcej problemów w nierównym dostępie do świadczeń zdrowotnych uwidoczniła epidemia koronawirusa.

Podczas webinarium ekspert omówił możliwe środki ochrony prawnej przed dyskryminacją i pomysły na precedensowe postępowania sądowe w tym obszarze.

Nasz cykl zamknęliśmy webinarium ?Prawo człowieka do zdrowego środowiska ? od teorii do praktyki?, które odbyło się 24 czerwca. Podczas spotkania adw. Irmina Kotiuk, ekspertka Fundacji ClientEarth z Brukseli, omówiła międzynarodowe prawo ochrony środowiska przy uwzględnieniu standardów prawno-człowieczych, jak również orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczącego ochrony środowiska w odniesieniu praw gwarantowanych Europejską konwencją praw człowieka, tj. prawa do życia czy prawa do prywatności i życia rodzinnego. W webinarium wzięły również udział adw. Zuza Warso z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i ekspertka ClientEarth w Polsce, odpowiedzialna za litygację strategiczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz r. pr. Agnieszka Warso-Buchanan.

Ekspertki omówiły koncepcje ochrony środowiska naturalnego oraz wybrane orzecznictwo krajowe i postępowania przeciwko Polsce, które toczą się przed Trybunałem w Strasburgu, odnośnie do prawa do czystego powietrza.

We wszystkich trzech spotkaniach udział wzięły zarówno osoby wykonujące zawód radcy prawnego i adwokata, jak również sędziego, osoby w trakcie aplikacji czy studiujące prawo, a także reprezentujące środowisko akademickie. Naszym celem było umożliwienie głębszej analizy prezentowanych tematów, jak również zachęcenie do czynnego działania na rzecz zmiany społecznej.

Wszystkie trzy spotkania zostały nagrane i można je obejrzeć w zakładce Prawa człowieka na stronie www.kirp.pl