Nowoczesna kancelaria w dobie globalizacji rynku usług prawnych i rozwoju legaltech

0

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie najbardziej problematycznych regulacji prawnych, które weszły w życie wskutek rosnącej globalizacji i cyfryzacji usług prawnych, to cel I Międzynarodowego Forum Kancelarii Prawnych, które 20 września odbyło się w hotelu Mercure Wrocław. W forum wzięli udział wybitni przedstawiciele nauki i praktycy prawa z całej Europy.

 

W pierwszej części forum przedstawiciele międzynarodowych organizacji prawniczych zaprezentowali korzyści wynikające z członkostwa w poszczególnych organizacjach zarówno dla indywidualnych prawników, jak i dla samorządów oraz stowarzyszeń prawniczych na szczeblu lokalnym i krajowym. Mecenas Jędrzej Klatka, przewodniczący Komisji Zagranicznej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, interesująco omawiając zaangażowanie KIRP w prace prawniczych organizacji międzynarodowych, dokonał wstępnej prezentacji każdej z nich. Następnie ich przedstawiciele, prezentując filmy promocyjne oraz ciekawe zdjęcia, podzielili się z uczestnikami forum szczegółowymi informacjami na temat danej organizacji, w tym także swoimi osobistymi doświadczeniami, wrażeniami czy wspomnieniami z kongresów, szkoleń oraz innych inicjatyw każdej z nich. Do tematyki międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji prawniczych powrócono również pod koniec forum podczas krótkiego quizu z wiedzy na ich temat, w którym nagrodą była publikacja wydawnictwa Wolters Kluwer.

W dalszej części forum podczas zaplanowanych trzech sesji panelowych prelegenci omówili najaktualniejsze wyzwania z zakresu sporów transgranicznych, coraz bardziej doniosły problem umów handlowych w obrocie międzynarodowym oraz niezwykle interesującą problematykę analizy compliance jako systemu zarządzania ryzykiem w koncernach międzynarodowych. Uczestnicy forum, musząc dokonać trudnego wyboru pomiędzy trzema godnymi uwagi panelami i ciekawymi dyskusjami, nierzadko decydowali się na migrację pomiędzy nimi. 

Po pierwszej sesji panelowej nastąpiła część warsztatowa. Uczestnicy forum mieli do wyboru trzy interaktywne warsztaty dotyczące istotnych z punktu widzenia praktyki tematów: reprezentacji klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, prawa rodzinnego w aspekcie międzynarodowego prawa prywatnego oraz międzynarodowej ochrony praw własności przemysłowej, w tym zarządzania strategicznego marką w kontekście międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa. Warsztaty prowadzone były w języku polskim i angielskim.

Na zakończenie forum odbył się panel na temat zarządzania nowoczesną kancelarią w perspektywie rozwoju narzędzi marketingowych i nowych technologii. Wystąpienia prelegentów na temat problematyki globalizacji rynku usług prawnych oraz rozwoju LegalTech spotkały się z dużym zainteresowaniem i stworzyły podstawę do niezwykle owocnej dyskusji panelowej na temat przyszłości usług prawniczych w kontekście rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji.

W forum wzięło udział 26 prelegentów, znamienitych ekspertów (radców prawnych i adwokatów) z całej Europy, m.in. z Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii. Ich udział oraz wysoki poziom prezentowanych wystąpień przyciągnął rzeszę słuchaczy, co wskazuje na potrzebę podjęcia pogłębionych działań i inicjatyw wynikających z dynamicznego rozwoju nowych technologii i wyzwań, jakie stawia on profesjonalnym pełnomocnikom.

Organizatorem forum była Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: wydawnictwo C.H.Beck, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz dziennik ?Rzeczpospolita?. Honorowym patronem forum była Krajowa Izba Radców Prawnych.?

r. pr. Marta Kruk 

r. pr. Izabela Konopacka

r. pr. Maria Dymitruk