Projekt aktywizacji radców prawnych seniorów w 2018 r. zrealizowany!

0

Z satysfakcją informuję, że projekt aktywizacji radców prawnych seniorów w 2018 r. został zrealizowany. Przewodniczący Klubów Seniora okręgowych izb radców prawnych 12 września odebrali laptopy dla swoich klubów.

Wspomnieć należy, że z inicjatywy Bazylego Zacharczuka, członka Prezydium KRRP, projekt aktywizacji radców prawnych seniorów był w kwietniu tego roku w Katowicach na dorocznej naradzie Kapituły Funduszu Seniora przedmiotem uzgodnień ze wszystkimi przewodniczącymi Klubów Seniora okręgowych izb i został zaakceptowany przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Projekt polegał na zakupie laptopów i przekazaniu ich do dyspozycji wszystkim Klubom Seniora okręgowych izb radców prawnych i Radzie Klubów Seniora w celu poprawy i ułatwienia komunikacji internetowej pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami Seniora okręgowych izb, a radcami prawnymi seniorami w terenie. Urządzenia pomogą w pogłębieniu znajomości korzystania z internetu, poprawie umiejętności korespondowania drogą e-mail, dadzą możliwość zapoznawania się z aktualnościami z życia samorządu publikowanymi na stronach internetowych Krajowej Izby Radców Prawnych czy okręgowych izb i w wydawnictwie ?Radca Prawny?, a także ułatwią branie udziału w dyskusjach na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami w kraju i samorządzie radcowskim.

Laptopy zostały przekazane 12 września w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych na uroczystym spotkaniu przewodniczących Klubów Seniora i Kapituły Funduszu Seniora z członkami Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Uczestników spotkania powitał Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który pogratulował seniorom inicjatyw aktywizujących środowisko. Gratulacje i życzenia takiej samej energii w dalszym działaniu złożyła przewodniczącym Klubów Seniora okręgowych izb radców prawnych również Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz KRRP.

Za zakup urządzeń i wsparcie inicjatyw seniorów podziękował Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora. Podkreślił on, że Kluby Seniora w poszczególnych okręgowych izbach powstały spontanicznie, z potrzeby samych seniorów, którzy także na emeryturze chcą mieć kontakt z samorządem, a wysoka frekwencja na każdym spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Kapitułę Funduszu Seniora czy przez Kluby Seniora okręgowych izb jest najlepszym dowodem na to, że Kluby Seniora są niezwykle potrzebne.

Podziękowania za realizację projektu w imieniu Klubów Seniora przekazała Helena Oprzyńska-Pacewicz, Przewodnicząca Rady Klubów Seniora.

Z nadzieją oczekujemy realizacji kolejnych projektów aktywizacji radców prawnych seniorów w latach następnych, czego należy życzyć Klubom Seniora i samorządowi.