XI edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali 18 radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia przyznawane w samorządzie radcowskim ? złote honorowe odznaki ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych?. Otrzymali je tragicznie zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Janina Cymer, wieloletni pracownik Biura KIRP.

Uczestników gali powitała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród zaproszonych gości oprócz laureatów konkursu Kryształowe Serce, członków Prezydium KRRP i całej Krajowej Rady znaleźli się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk oraz Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska, a także Adam Cymer, mąż zmarłej Janiny Cymer.

? Nasze tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, postanowiliśmy połączyć uroczystość wręczenia statuetek za działalność pro publico bono z uroczystością nadania złotej odznaki pośmiertnie dwóm osobom zasłużonym dla naszego samorządu ? powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Honorowe odznaki dla zasłużonych

Prezydium Krajowej Rady, przyznając honorowe odznaczenie radcy prawnemu Pawłowi Adamowiczowi, wyraziło uznanie dla jego postawy i społecznego zaangażowania, oddania służbie publicznej i obywatelom, które szły w parze z wartościami i etosem zawodu radcy prawnego, będącego zawodem zaufania publicznego. Szczególnie podkreślano fakt angażowania się prezydenta Adamowicza w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o prawie, o charakterze edukacyjnym w zakresie praw i wolności obywatelskich, a także inspirowanie innych do udziału w społeczeństwie obywatelskim, zaangażowania w sprawy publiczne, nie tylko o zasięgu lokalnym. ? Paweł Adamowicz oddał życie za wartości, które głosił ? podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Odznakę z rąk Prezesa odebrał Piotr Adamowicz. ? Dziękuję w imieniu własnym i rodziców, ten gest jest dla nas bardzo ważny ? powiedział. Odczytał także list, który w podziękowaniu za uhonorowanie męża napisała do zgromadzonych Magdalena Adamowicz. ?Mój mąż nie bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku dla zasad prawa i praworządności? ? napisała Magdalena Adamowicz. ?My radcowie prawni możemy wpływać na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do walki z mową nienawiści. Hejt nie może być bezkarny. Zacznijmy nad tym pracować wspólnie już dziś? ? zaapelowała w liście.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych postanowiło również uhonorować zmarłą w kwietniu 2018 r. Janinę Cymer, wyrażając uznanie dla jej ponad 20-letniej pracy na rzecz samorządu radców prawnych, w tym zapisywania jego historii w ?Radcy Prawnym?. Jak podkreśliła mec. Elwira Szurmińska-Kamińska, ?praca pani Janki nie ograniczała się wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych i redakcyjnych, lecz charakteryzowała się dużym osobistym zaangażowaniem w każdy kolejny numer czasopisma?. Honorową odznakę odebrał mąż pani Janiny, Adam Cymer.

? Jestem głęboko poruszony decyzją Prezydium Krajowej Rady, ale rok temu poruszyły mnie także nekrologi, którymi w tak ciepłych słowach pożegnaliście państwo Jankę. Krajowa Izba Radców Prawnych pokazuje dzisiaj swoje Kryształowe Serce ? powiedział Adam Cymer.

Kryształowe Serca za działalność pro publico bono

Za działalność pro publico bono w 2018 r.uhonorowano 18 radców z 17 okręgowych izb. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro publico bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

? Wszyscy laureaci stoją na straży praw i wolności obywatelskich, pomagają obywatelom realizować podstawowe prawa jednostki. Im więcej jest laureatów konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tym mniej pracy dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to serdecznie dziękuję ? powiedział, gratulując uhonorowanym radcom, Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

laureaci konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

OIRP w Białymstoku

Jacek Klimowicz

Mecenas Jacek Klimowicz od lat współdziała z Fundacją im. Rodziny Czarneckich oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej, przejawiając szczególną wrażliwość na problemy osób niezamożnych. Bierze udział w działalności społecznej i dobroczynnej na rzecz osób najuboższych, często pochodzących ze środowisk wykluczonych społecznie, będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto dzięki jego staraniom realizowany jest pilotażowy program edukacji prawnej ?Prawie bajki?, w którym dotychczas udział wzięło kilkaset dzieci z białostockich szkół i przedszkoli.

OIRP w Bydgoszczy

Wojciech Woźniak

Radca prawny Wojciech Woźniak koordynuje program edukacji prawnej ?Spotkania z radcą prawnym?, prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Program, który w założeniu miał mieć charakter pilotażowy, jest prowadzony nieprzerwanie od 2013 r. (w tym roku rozpoczęła się jego szósta edycja), co w znacznej mierze jest zasługą Wojciecha Woźniaka. Inicjatywa cieszy się niesłabnącą popularnością wśród bydgoskich (i nie tylko) szkół ponadgimnazjalnych.

OIRP w Gdańsku

Jakub Puszkarski

Mecenas Jakub Puszkarski jest współtwórcą i koordynatorem programu edukacji prawnej ?Niebieski parasol radcy prawnego? w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach swojej działalności brał udział w wielu akcjach mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadził także zajęcia w trójmiejskich szkołach, m.in. II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

OIRP w Katowicach

Katarzyna Brocławik

Radca prawny Katarzyna Brocławik od 23 marca 2015 r. na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich zawartego z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą w Krakowie nieodpłatnie świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób w kryzysie bezdomności, wykluczanych i często marginalizowanych społecznie, udziela ponadto pomocy prawnej podopiecznym organizacji ? osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, bezrobotnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością.

OIRP w Kielcach

Anna Polańska

Mecenas Anna Polańska rozpoczęła wykonywanie zawodu w 1994 r. w spółdzielczości mieszkaniowej i specjalizację tę kontynuuje do dziś. Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy powodują, że ma ona szeroki kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, którym bezinteresownie udziela porad i wyjaśnień nie tylko w sprawach mieszkaniowych. Uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych akcjach ?Niebieski parasol?, a w okresie pełnienia funkcji Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach organizowała i propagowała tę ini­cjatywę.

OIRP w Koszalinie

Łukasz Pniewski

Radca prawny Łukasz Pniewski jest członkiem i założycielem stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie i pełni kompleksową pomoc prawną pro bono w zakresie działalności stowarzyszenia. W ciągu ostatniego roku, oprócz systemowej pomocy samemu stowarzyszeniu, radca prawny Łukasz Pniewski udzielił w trakcie cotygodniowych dyżurów porad prawnych i pomocy 281 osobom, które przyszły do niego ze swoimi problemami. Ponadto mec. Pniewski pomógł 97 podopiecznym Caritas zamieszkałym czasowo w Domu Samotnej Matki lub Centrum Kryzysowym.

OIRP w Krakowie

Agata Kowalska

Radca prawny Agata Kowalska od siedmiu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Piękne Anioły, które pomaga dzieciom i młodzieży. Nieodpłatnie przeprowadziła je przez proces rejestracji oraz pomogła w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Po kilku miesiącach działalności stowarzyszenia zdecydowała się przyjąć propozycję wejścia do jego zarządu i podjęła się codziennej pracy pro bono na rzecz ubogich dzieci i młodzieży. Dzisiaj nie tylko wspiera prawnie stowarzyszenie, lecz także poszukuje sponsorów, współorganizuje akcje, koordynuje remonty pokoi dziecięcych.

OIRP w Lublinie

Edyta Szałacha-Małysz

Mecenas Edyta Szałacha-Małysz jeszcze jako aplikantka radcowska w ramach akcji ?Niebieski parasol? udzielała bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Zamościu. Wraz z Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono od 2016 r. regularnie udziela bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Zamościa. Jest współautorem poradników ?Poznaj swoje prawa? w ramach edukacji prawnej na terenie powiatu hrubieszowskiego, prowadziła zajęcia z prawa dla uczniów, świadczyła cotygodniowo pomoc w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

OIRP w Łodzi

Ewa Górska

Mecenas Ewa Górska wyróżnia się udzielaniem bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących. W 2018 r. kupiła zabawki dla wychowanków Domu Małego Dziecka przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi, udzieliła wsparcia matce opiekującej się niepełnosprawnym synem, dostarczając żywność, artykuły chemiczne, zakupując nową odzież, pomagając w załatwianiu spraw życia codziennego i świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną, przyłączyła się także do akcji na rzecz czteroosobowej rodziny składającej się z osób niepełnosprawnych. Radca prawny Ewa Górska w ostatnim roku świadczyła nieodpłatnie pomoc prawną osobom ubogim i chorym.

OIRP w Olsztynie

Mateusz Matuszewski

Radca prawny Mateusz Matuszewski już jako aplikant radcowski aktywnie uczestniczył w akcji ?Niebieski parasol? poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w miejscowościach Różan i Biskupiec. Od 2014 r. włącza się w akcję prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie ? lekcje prawa. Cyklicznie organizuje i prowadzi zajęcia poszerzające wiedzę w zakresie edukacji prawniczej wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Golądkowie i Pułtusku.

OIRP w Opolu

Danuta Sobolewska

Mecenas Danuta Sobolewska od wielu lat aktywnie wspiera samorząd radców prawnych. Jest członkiem Okręgowego Zespołu Wizytatorów oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. Seniorów, podejmując liczne inicjatywy w zakresie organizowania imprez integracyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych dla radców prawnych seniorów. Dzięki zaangażowaniu mec. Danuty Sobolewskiej komisja rozwinęła i umocniła współpracę z Centrum Edukacyjno-Informacyjnym ?Senior w Opolu?, co pozwoliło na udział seniorów izby w programach edukacyjnych, szkoleniowych oraz kultu­ralnych.

OIRP w Poznaniu

Marek Śmigaj

Mecenas Marek Śmigaj swoją pasję społecznikowską realizuje przede wszystkim, działając na rzecz lokalnej społeczności na terenie Leszna. Wyróżnia się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w bezinteresowne niesienie wsparcia organizacyjnego dla beneficjentów akcji ?Serce z opłatkiem? ? jest jednym z inicjatorów i głównych organizatorów wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i samotnych, która odbywa się w Lesznie od ponad 25 lat.

OIRP w Rzeszowie

Daniel Krawiec

Radca prawny Daniel Krawiec od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz edukacyjnych realizowanych na terenie OIRP w Rzeszowie, w tym szczególnie na rzecz mieszkańców gminy Przeworsk. Mecenas Daniel Krawiec wspiera podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku oraz niepełnosprawnych mieszkańców gminy, biorąc czynny udział w organizacji imprez integracyjnych i wydarzeń kulturalnych. Mecenas Krawiec bezpłatnie udziela porad prawnych oraz przygotowuje pisma osobom, które swoich praw dochodzą na drodze sądowej.

OIRP w Szczecinie

Katarzyna Borzęcka

Mecenas Katarzyna Borzęcka pełni funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Pomocy Pro Publico Bono. Rozszerzyła działalność Zespołu o kwestie praw zwierząt, nawiązała współpracę z TOZ Szczecin ? a w ostatnim czasie z OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski. W wolnym czasie mec. Borzęcka prowadzi profil na Facebooku ?Bezpłatne porady prawne?, na którym można znaleźć informacje o dyżurach radców prawnych w Caritas oraz inne informacje o możliwościach uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

OIRP w Warszawie

Beata Mazur

Mecenas Beata Mazur współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono od 2015 r., udzielając pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Bezpłatną pomoc świadczy także w ramach swojej kancelarii, pełni dyżury podczas Tygodnia Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, bierze czynny udział w akcji ?Niebieski parasol?. Ponadto od 2018 r. mec. Beata Mazur uczestniczy w środowych dyżurach w Telewizji Polsat, w programie ?Interwencja?, gdzie udziela porad prawnych.

OIRP we Wrocławiu

Felicita Brzozowska

Radca prawny Felicita Brzozowska od kilku lat dyżuruje w Poradni Bezpłatnych Porad Prawnych przy OIRP we Wrocławiu. Mecenas Brzozowska od 2016 r. jest zaangażowana w akcję ?Prawo w szkole?, prowadząc spotkania w placówkach oświatowych. Wzięła również udział, jako członek jury, w drugim etapie III edycji Akademii ? Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez KRRP. Ponadto mec. Brzozowska uczestniczyła w dwóch ważnych wydarzeniach organizowanych przez OIRP we Wrocławiu ? w dniu otwartym dla społeczności ukraińskiej oraz w akcji ?Radcowie dla kobiet? zorganizowanej z okazji uzyskania przez Polki praw wyborczych.

OIRP w Zielonej Górze

Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz

Radcowie prawni Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz w ramach wspólnie prowadzonej kancelarii radców prawnych od wielu lat udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Aktywnie wspierają fundacje pomagające dzieciom i rodzinom, m.in. Fundację Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą?, Fundację Nasze Dzieci, Fundację Między Niebem a Ziemią, Szlachetną Paczkę czy Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze.?