Radcowie prawni w Europejskim Stowarzyszeniu Prawników AEA-EAL w I półroczu 2018 r.

0

Mecenas Maria Ślązak, pełniąca od 1 lipca 2017 r. funkcję Prezydenta AEA-EAL, była prelegentem na Konferencji Prezydentów Adwokatur Europy w Wiedniu w dniach 8?10 lutego 2018 r.

W dniach 23?24 lutego 2018 r. w Barcelonie AEA-EAL, reprezentowana przez Marię Ślązak oraz dwóch byłych prezydentów organizacji, wzięła udział w organizowanym przez izbę barcelońską oraz FBE wydarzeniu Festivity of Sant Raimon of Penyafort. Wydarzenie to ma duże znaczenie z uwagi na swoją tradycję oraz udział w nim całej europejskiej rodziny lokalnych samorządów prawniczych.

W lutym 2018 r. AEA-EAL stała się członkiem prawniczej sieci Obrońcy Obrońców (Defence of the Defenders ? DoD), a osobą kontaktową ze strony organizacji został Przewodniczący Komisji Praw Człowieka AEA-EAL Dariusz Gibasiewicz. AEA-EAL wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Adwokatów Mołdawii (MYLA) zorganizowała 4 maja 2018 r. w Kiszyniowie seminarium dla młodych adwokatów z zakresu Konwencji o zawodzie prawnika, a także podstawowych zasad etyki i zarządzania kancelarią. Ze strony AEA-EAL udział wzięli Olivier Raynaud (specjalizujący się w nowych technologiach prawniczych) oraz Maria Ślązak.

W dniach 15?16 czerwca 2018 r. w Ałmatach w Kazachstanie odbyła się doroczna konferencja AEA-EAL ?Adwokatura 2018. Podnoszenie jakości usług prawniczych?, która była w tym roku współorganizowana przez: IBA, Radę Europy (CoE), OBWE (OSCE) i kazachską adwokaturę. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym międzynarodowym gronie wystąpienia miało aż trzech polskich radców prawnych: mec. Maria Ślązak oraz mec. Jędrzej Klatka (którym powierzono funkcje moderatorów), a także mec. Dariusz Gibasiewicz. Odbyły się cztery panele: niezależność adwokatów/prawników i samorządów prawniczych, szkolenie ustawiczne prawników, zasady etyki oraz struktura pomocy prawnej z urzędu i postępowanie dyscyplinarne.

Przy okazji konferencji w Ałmatach 16 czerwca 2018 r. odbyło się również Zgromadzenie Ogólne AEA-EAL, na którym dokonano wyboru zarządu AEA-EAL wobec wygaśnięcia dotychczasowej kadencji, w tym będących członkami zarządu polskich radców prawnych: Marii Ślązak, Aleksandry Siewickiej-Marszałek, Magdaleny Witkowskiej, Dariusza Gibasiewicza oraz ? jako nowego członka zarządu ? Andrzeja Kalińskiego, Dziekana Rady OIRP w Białymstoku. Nowym członkiem zarządu został również David Asatiani jako reprezentant adwokatury