Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

0
Jowita Pilarska-Korczak (Fot. Edyta Rakowska)

Lato jak zawsze minęło szybciej, niż byśmy sobie życzyli, a pracowity początek jesieni pokazał ogrom wyzwań, jakie stoją przed naszym samorządem.

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz pierwszy od początku XI kadencji obradowała we wrześniu w trybie stacjonarnym. Sytuacja epidemiczna pozwoliła też na wspólne spotkanie komisji stałych KRRP, podczas którego przedstawiono planowane działania.

A jednym z takich działań jest opisywana przez nas szczegółowo w tym numerze reforma pionu dyscyplinarnego. Konieczność wprowadzenia w tym obszarze zmian, które będą polegały na standaryzacji, uporządkowaniu, ujednoliceniu, a tym samym na profesjonalizacji, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zapowiadał już na początku XI kadencji. Celem reformy jest usprawnienie działania pionu dyscyplinarnego, przyśpieszenie postępowań i ograniczenie do minimum liczby spraw, które mogą się przedawnić, co leży w interesie nie tylko pokrzywdzonych, ale i całego samorządu.

Duże zmiany czekają już wkrótce także aplikację radcowską, o czym na naszych łamach opowiada Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP.

W jesiennym numerze ?Radcy? kontynuujemy ważki temat dotyczący chaosu wywołanego wprowadzeniem przepisów nakładających na sądy obowiązek dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom poprzez zamieszczanie pism sądowych w Portalu Sądów Powszechnych. Zgłaszane przez radców problemy związane z funkcjonowaniem portalu potwierdzają, że nowy system wymaga istotnego dopracowania. Zmiany mają być wprowadzone jeszcze jesienią. Oby stało się to jak najszybciej.

Kolejnym problemem, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć, jest wchodzący w skład pakietu zmian nazwanego ?Polskim Ładem? projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który znacząco zmniejszy opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt ustanawia nieodliczalność składki na ubezpieczenie zdrowotne. A ta ma wynosić 9 proc. od dochodu. Dla osób, które wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania, zmiana oznaczałaby wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z 19 proc. do 28 proc. KRRP zwróciła uwagę na ten fakt, stając się sygnatariuszem apelu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do premiera Mateusza Morawieckiego o odstąpienie od tego pomysłu. Prace legislacyjne nad projektem jeszcze trwają, co daje nam szansę na uzyskanie korzystnych rozwiązań.

W tym numerze ?Radcy? piszemy ponadto o sądowych bitwach frankowiczów, nowych wyzwaniach, jakie stawia nam w pracy i w życiu codziennym technologia i świecie, którego już nie ma, zapisanym na starych zdjęciach i pocztówkach.

Warto też przeczytać, na co narzekali sędziowie w XIX wieku. Praca prawnika nie jest łatwa niezależnie od czasów?

Miłej lektury!

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna