Aktualności KIRP

0

Pierwsze stacjonarne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji

Pierwsze stacjonarne w XI kadencji posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się w Warszawie w dniach 10?11 września. Wzięli w nim udział członkowie KRRP, przedstawiciele organów krajowych, Dziekani Rad okręgowych izb radców prawnych niepełniący funkcji w Krajowej Radzie, a także zaproszeni goście.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik od oficjalnego powitania i przedstawienia wszystkich obecnych oraz przekazania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania samorządu radcowskiego. Obecny na posiedzeniu członek Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes KRRP X kadencji Maciej Bobrowicz dokonał symbolicznego przekazania mosiężnego dzwonka używanego podczas obrad KRRP. Prezes Włodzimierz Chróścik wraz z obecnymi i byłymi członkami KRRP podziękowali mec. Maciejowi Bobrowiczowi za dotychczasową pracę na rzecz samorządu.

Gościem specjalnym posiedzenia był dr hab. Adam Bodnar, pełniący do niedawna funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu uroczyście wręczono najwyższe w Krajowej Izbie Radców Prawnych odznaczenie ? złotą honorową odznakę ?Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych?. Wyrazy  uznania w imieniu wszystkich radców prawnych przekazał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, dziękując za wieloletnią współpracę, postawę, zaangażowanie i sposób działania, który jest dla radców prawnych wzorem. Laudację na cześć gościa wygłosił prof. Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

? Liczymy, że pan profesor wciąż będzie nas wspierał w naszych zadaniach, wskazywał kierunki i współpracował z naszym samorządem, a także będzie niezmiennie drogowskazem do wartości, które są dla nas wszystkich wspólne ? mówił Włodzimierz Chróścik

?  To jest dla mnie niezwykły zaszczyt, ponieważ jest to wyróżnienie od osób, które doskonale rozumieją zadania, jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, a także, na czym polega praca rzecznika w tych trudnych dla nas czasach ? powiedział Adam Bodnar.

Stan prac w nowej siedzibie

Podczas posiedzenia jednym z głównych tematów podjętych przez Krajową Radę był aktualny stan prac budowlano-remontowych w nowej siedzibie KIRP przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie. Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych oceniali postępy i gotowość do przeprowadzki, która planowana jest jeszcze jesienią tego roku. Będzie to pierwsze własne biuro Krajowej Izby Radców Prawnych, stanowiące wizytówkę blisko 60-tysięcznego środowiska radcowskiego. Wystrój biura zostanie utrzymany w nowoczesnym stylu, jednocześnie podkreślając tradycję i profesjonalizm samorządu reprezentującego interesy zawodowe radców prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych głosowała uchwałę dokonującą zmian w ?Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia?, jak również omówiła realizację programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych i harmonogram działań zmierzających do organizacji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w przyszłym roku.

Zmiany w aplikacji

Drugi dzień rozpoczął się od dyskusji i podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie informatyzacji KIRP. Omówiono kierunek rozwoju systemów informatycznych w KIRP, których zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie funkcjonowania samorządu i obsługa jego członków.

W drugiej części posiedzenia omówiono kierunki zmian w ?Regulaminie aplikacji radcowskiej?. Przedstawiono obecnie funkcjonujące rozwiązania i podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych form wsparcia procesu dydaktycznego, edukacji i organizacji. Wśród propozycji zmian w ?Regulaminie aplikacji? wymieniono zmianę formuły odbywania kolokwiów z zakresu prawa gospodarczego (na pisemną) oraz prawa spółek handlowych (na ustną), wydłużenie czasu odbywania kolokwiów pisemnych (sześć godzin jak na egzaminie radcowskim), zmieniono formy zajęć na aplikacji, zasady premiowania patronów zatrudniających aplikantów, obowiązek ewaluacji zajęć z uwzględnieniem oceny realizacji postulatu praktyczności.

Omówiono kwestie dotyczące obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, ustalono datę, na jaką planowane jest zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu (6 lipca 2022 r.) oraz utworzenie kalendarza inicjatyw w 2022 r. Szeroko dyskutowano również na temat zakresu działania komisji, funkcjonowania i zasad obowiązujących w samorządzie.

Do końca bieżącego roku planowane są jeszcze co najmniej cztery spotkania członków KRRP w formule wideo i stacjonarnej.

Red., www.kirp.pl


Warsztaty i posiedzenia komisji

Wiedza, synergia działań, komunikacja i kreatywność na wspólnym stacjonarnym spotkaniu komisji stałych KRRP

Pierwsze w XI kadencji wspólne stacjonarne spotkanie komisji KRRP odbyło się w Warszawie w dniach 3?4 września. Członkowie ośmiu komisji stałych KRRP z całej Polski wzięli udział w warsztatach merytorycznych i posiedzeniach. Obrady rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia z udziałem Prezesa KRRP oraz członków Prezydium KRRP.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił zadania, cele oraz wyzwania, jakie stoją przed każdą komisją. Podkreślił znaczenie i wartość prowadzonych działań.

? Jesteśmy po to, żeby wspierać radców prawnych w wykonywaniu zawodu i funkcjonowaniu naszego samorządu. Liczę na wasze zaangażowanie, pomysły i wsparcie. Razem możemy więcej. To, co robimy na szczeblu krajowym, służy wszystkim izbom. Budujemy nasz samorząd, a także robimy rzeczy, które sprawiają, że warto do tego samorządu przyjść ? mówił Włodzimierz Chróścik.

Podjęto tematy związane z procesem realizacji projektów KRRP, informatyzacją jednostek samorządowych oraz wsparciem izb okręgowych i planowaniem działań z okazji jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych. Na otwarciu obecni byli także przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, głos w ich imieniu zabrał Kierownik OBSiL prof. dr hab. Rafał Stankiewicz.

Drugi dzień spotkania obfitował w prace merytoryczne we wszystkich komisjach: Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), Aplikacji, Doskonalenia Zawodowego, Etyki i Wykonywania Zawodu, Wspierania Rozwoju Zawodowego, Zagranicznej, Praw Człowieka oraz Promocji Zawodu. Miały one na celu m.in. omówienie planu pracy i budżetu na 2022 rok. Członkowie komisji brali również udział w spotkaniach z osobami, które ? z uwagi na bogate doświadczenie w swoich dziedzinach ? podzieliły się wiedzą przydatną do realizacji samorządowych celów. Tematyka warsztatów oscylowała wokół zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą, komunikowaniem przez działanie, które skutecznie wspiera wykonywanie zawodu radcy prawnego, wzajemnych zależności państwa, prawa i polityki, oraz strategicznym rozumieniem komunikowania organizacji. Spotkania miały charakter interaktywny i stanowiły inspirację do wypracowania planu pracy na kolejny rok.

Spotkanie stacjonarne członków komisji stałych KRRP zakończyło się wspólnym podsumowaniem, podczas którego przewodniczący komisji opisali dotychczasowe i planowane działania oraz główne zadania, na których realizacji się skupiają. Wśród wymienionych inicjatyw znalazły się m.in.: sąd arbitrażowy, reforma aplikacji, portal orzecznictwa dyscyplinarnego KIRP, nowatorskie formy doskonalenia i wspierania zawodowego, rozszerzenie zakresu komunikacji, wyszukiwarka radców prawnych na skalę krajową, rozwój nowych technologii, warsztaty językowe, forum Młodych Radców Prawnych i Aplikantów czy inicjatywy na 40-lecie zawodu radców prawnych.

Red., www.kirp.pl


Rusza podcast KIRP ?Prawie prawniczo?

Krajowa Izba Radców Prawnych uruchomiła kolejny projekt, którego celem jest popularyzacja wiedzy o prawie i zawodzie radcy prawnego. Podcast zatytułowany ?Prawie prawniczo? poprowadzi r. pr. Tomasz Palak. Pierwsze odcinki pojawią się na platformach już w najbliższych dniach.

Rynek podcastów w Polsce rośnie bardzo intensywnie, dynamicznie zwiększa się też liczba słuchaczy tego typu audycji. Według najszerszych obecnie dostępnych danych[1] aż 31% polskich internautów (czyli prawie 9 mln) słucha podcastów. Ponad 90% słuchaczy ma przynajmniej średnie wykształcenie, 35% mieszka na wsi, a 33% w miastach do 100 tys. mieszkańców. Prawie połowa odbiorców dzieli się treściami z wysłuchanych podcastów z innymi osobami. 57% słuchających to osoby powyżej 35. r.ż., 25% w wieku 25?34 lata. Niemal połowa słuchaczy wybiera podcasty trwające ponad 20 minut, ponadto duża część odbiorców poszukuje w nich wiedzy eksperckiej i treści edukacyjnych.

W praktycznym wymiarze z humorem

Tytuł podcastu KIRP ? ?Prawie prawniczo? ? oddaje charakter audycji. W jej ramach będą prezentowane tematyczne rozmowy o rozmaitych gałęziach prawa, omówionych w przystępny, ciekawy sposób ? prostym językiem, z nutą humoru i zawsze w praktycznym wymiarze. Siłą rzeczy zagadnienia poruszane w rozmowach często dotyczyć będą sfer związanych z prawem, a nie wprost prawnych.

Gośćmi audycji będą przede wszystkim ? choć nie tylko ? radczynie i radcowie prawni, specjalizujący się w określonych obszarach prawa, a jednocześnie potrafiący mówić o nich zajmująco i zrozumiale. Są to m.in. prawnicy prowadzący blogi tematyczne, własne podcasty czy obecni w mediach jako sektorowi eksperci. Tematyka audycji będzie szeroka, zróżnicowana, ale zawsze ważna społecznie. Obok rozmów dotyczących nowych technologii użytecznych w prawie i biznesie czy praw i obowiązków deweloperów, pojawią się te dotyczące praw matek na rynku pracy, odszkodowań za błędy medyczne czy upadłości konsumenckiej. 

Rozmowy w ramach podcastu poprowadzi Tomasz Palak, radca prawny z Gdańska, członek Komisji Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, obecny w mediach społecznościowych i od lat popularyzujący wiedzę na temat zawodu radcy prawnego.

? Jako prowadzący będę się przede wszystkim skupiać na prostocie i tym, by rozmowy były przydatne i ciekawie podane ? goście to często osoby potrafiące klarownie tłumaczyć i barwnie opowiadać, więc jestem dobrej myśli ? wyjaśnia mec. Palak. ? Najbardziej lubię moment, gdy nasze zaangażowanie w rozmowę powoduje ?zapomnienie?, że jesteśmy nagrywani. Jestem przekonany, że nasz pomysł na ten projekt i jakość wykonania wyróżnią się z ciągle rosnącego grona prawniczych podcastów ? dodaje.

Podcast został pomyślany jako platforma komunikacyjna, która pozwoli na osiągnięcie kilku ważnych celów. Przede wszystkim ma służyć edukacji prawnej Polek i Polaków, ma przybliżać im ważne dla ich zawodowego, prywatnego i społecznego funkcjonowania zagadnienia prawne i wskazywać, czy i kiedy warto poszukać profesjonalnej pomocy prawnej. Drugim, równie ważnym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku radcy prawnego jako pełnomocnika kompetentnego i dostępnego. Siłą rzeczy w każdym odcinku opowiemy nieco o zakresie usług radców prawnych, o typach wsparcia, jakiego udzielają, o ich znaczeniu dla powodzenia w przedsięwzięciach biznesowych i prywatnych. Równolegle chcemy pokazywać samym radcom, jak mówić o swojej pracy ciekawie, angażująco, zrozumiałym językiem, w przystępnej formie. Być może te rozmowy staną się inspiracją dla rozmów radców z ich klientami. 

Nowoczesne formy dotarcia

Wsparcie organizacyjne projektu zapewnia doświadczona na rynku realizacji i promocji podcastów agencja Social Kiwi. ? Uruchamiając podcast, Krajowa Izba Radców Prawnych pokazuje, że jest otwarta na nowoczesne formy dotarcia do odbiorców. Nowy projekt podcastowy KIRP ?Prawie prawniczo? przybliża zawód radcy prawnego i wyzwania, które się z nim wiążą, w sposób, w jaki jeszcze nikt tego nie robił ? przekonuje Agata Machowiec, Key Account Manager w Social Kiwi. ? Ideą podcastu jest ukazanie tematyki prawniczej z różnych stron w jej praktycznym wymiarze. Rozmówcy bez ogródek opowiedzą nam o cieniach i blaskach swojej profesji. Już po pierwszych nagraniach wiemy, że podcast ma ogromną szansę wzbudzić zainteresowanie nie tylko potencjalnych klientów i partnerów biznesowych radców prawnych, ale i samych radców, aplikantów i studentów prawa. Chcemy, żeby także dla nich był ciekawy i kształcący ? wyjaśnia.

Publikacja pierwszych rozmów jest zaplanowana w najbliższych dniach. Kolejne odcinki będą pojawiać się co dwa tygodnie równolegle w wersji audio na platformach streamingowych (Spotify, Apple Podcasts, Spreaker), w wersji wideo na YouTube oraz na kontach KIRP w mediach społecznościowych i w newsletterze.

KB

[1] Badanie ?Słuchacz podcastów w Polsce?, Tandem Media, Publicis Groupe, listopad 2020 r., n=6365, internauci w wieku powyżej 15 lat.


Krótko i na temat

Podcasty to formuła atrakcyjna i łatwo dostępna

Rozmowa z Włodzimierzem Chróścikiem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Skąd pomysł KIRP na stworzenie podcastów?

Z obserwacji naszego otoczenia, współczesnych mediów, potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych ludzi wokół nas, w tym także naszych klientów i partnerów. Wiemy, że podcasty cieszą się w Polsce coraz większą popularnością ? to formuła atrakcyjna i łatwo dostępna. Z jednej strony jest wygodna ? podcastu można słuchać wszędzie, w domu, w aucie, podczas wykonywania rozmaitych obowiązków, można często obejrzeć nagranie w wersji wideo jak zwykłą rozmowę (tak też będzie z naszym podcastem). Z drugiej strony zwyczajowy czas trwania podcastu, czyli kilkadziesiąt minut, pozwala na rzeczową, pogłębioną rozmowę na dany temat ? a to już ogromnie zwiększa potencjał edukacyjny audycji. Dlatego właśnie doszliśmy w KIRP do wniosku, że podcast to dla nas dobra, kolejna forma popularyzowania wiedzy o prawie i zawodzie radcy prawnego. 

Do kogo skierowany jest ten projekt? Kto ma być typowym słuchaczem podcastu?

Każdy, kto jest zainteresowany prawem lub kogo prawo dotyczy. Grupa docelowa jest więc szeroka, ale jednocześnie tak projektujemy kolejne odcinki, by łącznie tworzyły ciekawą bibliotekę audycji tematycznych. Jeśli natomiast słuchacz będzie zainteresowany tylko wybranymi wątkami, dla przykładu prawem nieruchomości i prawami ojca w Polsce, może odsłuchać tylko wybrane odcinki. Zawsze jednak zachęcam do poświęcania nam uwagi systematycznie i tym samym do poszerzania swojej wiedzy o prawie, biznesie, prawnych uwarunkowaniach naszego społecznego funkcjonowania, nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może się nam przydać. Zaznaczam też, że cechą wspólną wszystkich rozmów jest atrakcyjna forma ? mówimy prostym, zrozumiałym językiem, o ważnych tematach, w interesujący sposób, z zaangażowanym prowadzącym. Takie elementy może docenić każdy słuchacz. Poza tym liczę, że podcast zainteresuje nasze koleżanki i kolegów z samorządu ? może będzie dla nich inspiracją nie tylko merytoryczną, ale i w zakresie formy, czyli żywego, prostego mówienia o naszej pracy.

Był pan gościem pierwszego odcinka. Proszę zdradzić, czego będzie dotyczył.

Z przyjemnością. Zaczęliśmy od tematu interesującego możliwie szeroką grupę odbiorców, a jednocześnie ważnego i, jak sądzę, ciekawego. Mówimy o mitach na temat prawników. Czyli m.in. o tym, czy stawki radców prawnych są wysokie i dlaczego nie zawsze, czy firmie wystarczy dobra księgowa, czy powinna również sięgać po porady profesjonalnego pełnomocnika albo, czy w sądzie lepiej reprezentuje kobieta, czy mężczyzna (tak, to celowo prowokacyjne pytanie, które ciągle bywa zadawane). Liczymy, że to będzie dobry temat rozgrzewkowy dla całego projektu. I już czekamy na opinie słuchaczy!

Red.


Aplikacja, reforma pionu dyscyplinarnego i jubileusz 40-lecia samorządu

Spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad okręgowych izb

26 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad okręgowych izb radców prawnych. Spotkanie zorganizowano w formule online.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił bieżące zagadnienia wymagające ścisłej współpracy władz na szczeblu krajowym z władzami izb okręgowych, zaznaczył potrzebę współdziałania każdej z izb z Krajową Radą Radców Prawną na wybranych płaszczyznach. W pierwszej kolejności skierował uwagę obecnych na obszar aplikacji.

? Trzeba mieć na uwadze ewoluujący rynek pracy i jego potrzeby. Jesteśmy u progu reformy aplikacji radcowskiej. Istnieją obszary kształcenia i przygotowywania do wykonywania zawodu, które z korzyścią dla aplikantów możemy zmienić. Oczywiście wiąże się to z większym zaangażowaniem organizacyjnym, dlatego też zależy nam na poznaniu indywidualnych doświadczeń i rekomendacji każdej oirp ? mówił Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Tematem spotkania była również reforma pionu dyscyplinarnego. Otwarto dyskusję w temacie wyznaczania radców prawnych do nieodpłatnej pomocy prawnej, ubezpieczeń radców prawnych, poszerzenia zakresu współpracy izb z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji KRRP, informatyzacji samorządu i systemu ewidencyjnego oraz temat archiwizacji i retencji danych, a także obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, przypadającego na rok 2022.

Red., www.kirp.pl


Podręcznik sztuki dydaktyki. Aplikacja radcowska

Nowa pozycja książkowa dla wykładowców na aplikacji radcowskiej

?Podręcznik sztuki dydaktyki. Aplikacja radcowska? autorstwa Bartosza Fingasa to najnowsza propozycja wydawnicza dla wykładowców na aplikacji radcowskiej, którą przygotowali wspólnie Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Collegium Wratislaviense. Podręcznik będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej.

Publikacja ma charakter kompendium wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć. Różni się jednak od dostępnych na rynku podręczników tym, że bierze pod uwagę charakterystykę i oczekiwania konkretnych słuchaczy, czyli w tym przypadku aplikantów radcowskich. Adresaci tej pozycji znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań ? od pozornie prostych i oczywistych: dlaczego potrzebujemy dydaktyki jako sztuki? ? do zasadniczych: na czym, najprościej rzecz ujmując, polega skuteczna, nowoczesna dydaktyka?

Autor podręcznika Bartosz Fingas to kierownik programowy, tutor i trener w Collegium Wratislaviense, który zajmuje się organizacją Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu, a także szkoleniowiec z zakresu tutoringu, rozwoju talentów oraz mentoringu.

Publikacja zawiera opisy skutecznych technik i narzędzi, w tym internetowych, które pomagają urozmaicić wykład, przykuć uwagę słuchaczy, a przede wszystkim zaktywizować ich procesy poznawcze, dzięki czemu aplikanci zapamiętują więcej treści. Autor stara się przybliżyć szczegółowe instrukcje, możliwości zastosowania, a także potencjalne trudności i korzyści płynące z ich stosowania. Podręcznik jest podzielony na trzy części, w zależności od typu prowadzonych zajęć: wykład, wykład z konwersatorium i ćwiczenia.
?Podręcznik sztuki dydaktyki. Aplikacja radcowska? to lekki styl, dygresje, ciekawostki i praktyczne komentarze, które zapewniają lekturę i pożyteczną, i zajmującą.

Za dystrybucję publikacji odpowiedzialne są okręgowe izby radców prawnych. Aby otrzymać podręcznik, prosimy członków kadry dydaktycznej aplikacji radcowskiej do bezpośredniego kontaktu z kierownikami szkolenia aplikantów w swoich izbach.

Red., www.kirp.pl


Stanowisko Prezydium KRRP z 12 sierpnia 2021 r.

Państwo ma obowiązek zapewniać pluralizm mediów

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, aby, wypełniając jakiekolwiek obowiązki ciążące na nich w związku ze stanowieniem prawa powszechnie obowiązującego oraz stosowaniem tego prawa, przestrzegały podstawowych wartości, jakie stoją na straży funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, zapisanych w Konstytucji RP oraz umowach międzynarodowych.

Państwo ma obowiązek zapewniać pluralizm mediów. W art. 14 Konstytucji RP wskazano, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Obowiązki realizacji tego zapisu ustawy zasadniczej spoczywają na każdym organie władzy publicznej, zarówno na parlamencie tworzącym prawo, jak i stosującej to prawo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Na wolność prasy i innych środków społecznego przekazu składają się trzy zasadnicze elementy: swoboda zakładania środków społecznego przekazu, swoboda prowadzenia działalności medialnej oraz swoboda kreowania struktury własnościowej środków społecznego przekazu. Swoboda ta sprowadza się do wolnego oraz nieskrępowanego wyrażania i komunikowania opinii, oraz pozyskiwania i przekazywania informacji. Obejmuje ona zarówno wolność prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa medialnego, jak i swobodę działalności dziennikarskiej.

Należy dobitnie podkreślić, że swoboda kreowania struktury własnościowej środków społecznego przekazu związana jest z zasadą pluralizmu mediów. Zróżnicowanie własnościowe w odniesieniu do środków społecznego przekazu stanowi immanentny warunek istnienia rzeczywistej debaty publicznej, niezbędnej dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Dopuszczając
w art. 54 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP koncesjonowanie mediów elektronicznych (prowadzenie stacji radiowych lub telewizyjnych), ustrojodawca jednocześnie zakłada, że to swoiste ograniczenie działalności gospodarczej powinno wypełniać standardy proporcjonalności. Tym samym, zwykły ustawodawca powinien powstrzymać się od przyjmowania takich rozwiązań ustawowych w tym zakresie, które w istocie prowadzą do znacznego ograniczenia pluralizmu mediów.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Wypełniając obowiązki koncesjonodawcy w obszarze funkcjonowania mediów elektronicznych, organ ten powinien przestrzegać obowiązujących ją przepisów kompetencyjnych i proceduralnych, działając w oparciu o zasadę pewności obowiązującego prawa.

Red., www.kirp.pl