Uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji ‚2018

0

W dniu 18 stycznia 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2018. Tym razem uroczystość odbyła się w niezwykłym miejscu, bo w historycznym pałacyku przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie, gdzie swoją siedzibę ma Rzecznik Praw Obywatelskich.

Graz?yna Kołodziej, zaste?pca dyrektora departamentu zawodo?w prawniczych i doste?pu do pomocy prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwos?ci

Do sali im. profesora Władysława Bartoszewskiego przybyli m.in. pani dr Hanna Machińska ? zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Grażyna Kołodziejska ? przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, a także członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych na czele z prezesem KRRP Maciejem Bobrowiczem i wiceprezesami Zbigniewem Turem, Leszkiem Korczakiem, Ryszardem Ostrowskim, Michałem Korwkiem. Na inauguracji obecni byli także przedstawiciele dziewiętnastu okręgowych izb radcowskich. Uroczystość poprowadziła sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska.

Elwira Szurmin?ska – Kamin?ska, sekretarz KRRP

Szczególnymi uczestnikami tego wydarzenia byli aplikanci radcowscy, którzy w swoich Izbach uzyskali najwyższy wynik punktowy z egzaminu wstępnego. Warto podkreślić, że w tym roku najlepszym mogła poszczycić się pani Aleksandra Lipka z izby poznańskiej, uzyskała aż 138 punktów.

Jako pierwszy głos zabrał prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, który w imieniu osób kierujących samorządem powitał nowych aplikantów, podkreślając specyfikę zawodu, który wybrali. Prezes Maciej Bobrowicz zwracając się do młodszych koleżanek i kolegów zwrócił uwagę, że dla bycia radcą prawnym ?nie wystarczy tylko przeczytać kodeksy? i odbyć studia prawnicze. To właśnie na aplikacji zaczyna się ta część edukacji, która ma prowadzić do najlepszego wykonywania zawodu. To właśnie podczas odbywania aplikacji, wykonywania zawodu będą uczyć praktycy. ?To element niezbędny? podkreślił Maciej Bobrowicz. Wskazał też, że po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu, nowi radcowie prawni ?nie zostają sami? ponieważ stają się członkami samorządu radcowskiego. Prezes KRRP na końcu swojego przemówienia wskazał, że zawód radcy prawnego to odpowiedzialność przed klientami oraz przed zasadami etyki. Skierował do nowych aplikantów życzenia wielu satysfakcji z wykonywania zawodu. ?Życzę Państwu powodzenia? zakończył prezes Bobrowicz.

Następnie głos zabrał wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Pan Zbigniew Tur, który z ramienia KRRP sprawuje nadzór nad aplikacją radcowską. Prezes Tur wyraził nadzieję na współpracę z aplikantami. ?Aplikacja jest praktyczną nauką wykonywania zawodu oraz kształtowania swojej osobowości? wskazał wiceprezes KRRP. Podniósł także, iż to właśnie okres aplikacji jest momentem, w którym zawiera się znajomości, nie tylko pomagające w późniejszym wykonywaniu zawodu, ale także ?tworzą tożsamość samorządu?. Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Zbigniew Tur życzył aplikantom wiele wytrwałości i siły w nauce oraz późniejszym działaniu.

W czasie uroczystości głos zabrała także dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, która podkreśliła rolę instytucji RPO w Polsce, a także korelację i partnerstwo urzędu Rzecznika z radcami prawnymi. Doktor Machińska wyraziła zadowolenie z możliwości goszczenia radców prawnych i aplikantów radcowskich na tak ważnej, samorządowej uroczystości.

Aleksandra Lipka

Następnie głos zabrała Grażyna Kołodziejska, zastępca dyrektora departamentu zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wskazała, że od lat aplikacja radcowska cieszy się największym powodzeniem spośród wszystkich aplikacji prawniczych. W tym roku szkoleniowym aplikację radcowską wybrało prawie 54% pośród wszystkich osób rozpoczynających aplikacje prawnicze. Dyrektor Grażyna Kołodziej przedstawiła szereg interesujących statystyk dotyczących egzaminu wstępnego na aplikację i samej aplikacji. Na koniec wystąpienia życzyła powodzenia nowym aplikantom radcowskim.

Po przemówieniach nastąpiła najważniejsza część uroczystości. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz wręczył wyróżnionym aplikantom listy gratulacyjne.

Uroczystość zakończyło przemówienie aplikantki radcowskiej Aleksandry Lipki, która w imieniu obecnych podczas inauguracji aplikantów, podziękowała za uhonorowanie podczas tak wyjątkowego wydarzenia. ?Czujemy się częścią większej społeczności, czujemy się członkami samorządu radcowskiego, a już sama taka przynależność stanowi ogromne wyróżnienie? powiedziała mecenas Lipka.

Powiedzieli

Marcelina Krawczyk, OIRP Kraków

Uważam, że to aplikacja radcowska przygotuje mnie najlepiej do pracy na rynku prawniczym na wysokim poziomie, a zajęcia praktyczne nauczą samodzielnego wykonywania zawodu. Liczę na to, że pod okiem mojego Patrona nauczę się dobrze pisać wszelkie pisma procesowe, a od świetnych praktyków wykładających na szkoleniach nabędę wszechstronną wiedzę i nowe umiejętności. Chciałabym być po prostu dobrym radcą prawnym, który pomaga osobom potrzebującym fachowej pomocy prawnej, a także pracować z ludźmi, którzy tworzą świetną atmosferę. Na pewno wielka radość i zadowolenie z siebie, że dałam radę, mimo wszelkich przeciwności losu, zdać ten egzamin i to jeszcze ze świetnym wynikiem.

Rafał Fic ? OIRP Katowice

Od trzech lat, najpierw w ramach praktyk a następnie stażu, miałem okazję pracować w kancelarii radców prawnych. Przyjrzenie się z bliska wykonywaniu zawodu w pewnym momencie przekonało mnie do podążenia śladem starszych kolegów i starania się o uprawnienia do noszenia togi z niebieskim żabotem. Co wielu osobom musiałem już tłumaczyć, wybór aplikacji radcowskiej wcale nie stoi w sprzeczności ze studiami doktoranckimi, które podjąłem w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem stwierdzenie, że liczę na przygotowanie mnie do wykonywania zawodu. Mam nadzieję, że dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu i staraniom poświęconym samorozwojowi, znajdzie się dla nas na rynku jeszcze trochę miejsca.

Aleksandra Lipka ? OIRP Poznań

Aplikację radcowską wybrałam przede wszystkim bazując na doświadczeniach starszych kolegów i koleżanek. Myślę, że ten praktyczny etap kształcenia po okresie studiów jest niezwykle potrzebny, tak też najłatwiej jest zdobywać niezbędne umiejętności. Mam szczerą nadzieję, że czas aplikacji uda mi się jak najlepiej wykorzystać. Liczę, że będzie to duży krok do przodu, zarówno w zakresie mojej wiedzy, jak i niezbędnego doświadczenia. Jako działanie w zakresie określonej specjalizacji i ciągły rozwój zawodowy.