Ścigali się w Opolu

0

W dniu 6 maja 2018 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zorganizowała, we współpracy z Opolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, V Mistrzostwa Radców Prawnych na Dystansie Półmaratonu oraz bieg na 10 km. Mistrzostwa Radców były częścią opolskiego święta biegowego, jakim jest Maraton Opolski. Ogólna rywalizacja toczyła się w pięciu biegach: maratonie, półmaratonie, sztafecie firmowej, biegu na 10 km oraz minimaratonie. Przedstawicie-le samorządu radców prawnych odnosili sukcesy w indywidualnych klasyfikacjach generalnych i sztafecie. W Mistrzostwach Radców Prawnych wzięło udział łącznie 37 osób, w kategorii kobiet i mężczyzn, reprezentujących okręgowe izby radców prawnych z całego kraju. Nagrody dla zwycięzców w postaci pamiątkowych medali, pucharów oraz nagród rzeczowych wręczała dziekan OIRP Opole Katarzyna Bisowska.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy ukończenia biegu. Dziękujemy za pozytywną od-powiedź na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i wspólną rywalizację. Równocześnie bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji imprezy, która będzie mia-ła miejsce w maju 2019 r.

Ł.P.