Konferencja Jubileuszowa – 25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie

0
Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Jerzy Pisuliński / Fot. FokusMedia

Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała 2 kwietnia, w rocznicę uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP, Konferencję Jubileuszową – 25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie?. Konferencja odbyła się w Auditorium Maximum UJ w Krakowie i była również transmitowana na kanale YouTube KIRP.

Konferencję rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem hymnu RP. Gości zgromadzonych w Auditorium Maximum oraz słuchaczy, którzy śledzili wydarzenie na kanale YouTube, powitał najpierw Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

? Obchodzimy dziś 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, która mimo wielu burz i płomiennych debat od wielu lat nadal stanowi dla nas fundament państwa prawa. Mam głębokie przeświadczenie, że dzisiejsza konferencja to wydarzenie ważne, w pewnym sensie symboliczne ? rozpoczął Włodzimierz Chróścik. ? W tym roku obchodzimy również 40-lecie uchwalenia ustawy o radcach prawnych, a tym samym istnienia samorządu radcowskiego. Chcemy, aby ta rocznica była dla nas okazją nie tylko do cyklicznych inicjatyw czy spotkań, ale także, by stała się pretekstem do podjęcia głębokich refleksji na temat kondycji naszego zawodu i jego znaczenia w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ta kondycja jest naprawdę bardzo dobra, a znaczenie w systemie bardzo duże. Krajowa Rada Radców Prawnych i ja osobiście stoimy po stronie demokracji i praworządności. Będziemy je celebrować i ich bronić, bo taki jest etos naszego zawodu i tak nakazuje nam poczucie ludzkiej powinności ? ocenił Prezes KRRP.

Następnie głos zabrał r.pr. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

? Konstytucja oparta została na zasadach trójpodziału i równoważeniu się władz, ochronie godności człowieka i wolności obywatelskich. Dzięki niej mogą funkcjonować wszystkie organy państwa. Jest gwarantem wolności i swobód obywatelskich i spoiwem łączącym rządzących i rządzonych. Chciałbym, abyśmy mogli patrzeć z nadzieją w przyszłość, że Polska pozostanie wierna ideałom cywilizowanego demokratycznego świata i będzie wciąż ważnym członkiem Unii Europejskiej ? zakończył prof. Pisuliński.

Po przemówieniu profesora odtworzono nagrane przesłanie byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (w latach 1995?2005), który podzielił się swoimi wspomnieniami i refleksjami w związku z uchwaleniem Konstytucji RP z 1997 r.

? W 1993 r. rozpoczęła prace Komisja Ustawodawcza Zgromadzenia Narodowego, której miałem przyjemność przewodniczyć dwa lata. W roku 1997 Konstytucja RP została przyjęta. Stworzyliśmy dzieło oparte na najlepszych konstytucyjnych tradycjach, na mądrych kompromisach różnych  sił politycznych, na doświadczeniach różnych sił politycznych, na doświadczeniach minionych czasów PRL,  które chcieliśmy na  zawsze wyeliminować. Stworzyliśmy konstytucję, która dawała szeroki pakiet wolności demokratycznych i która otwierała Polsce drogę do struktur demokratycznych. Nie ma dzieł idealnych, ale konstytucja 1997 r. dobrze służy Polsce ? powiedział prezydent Kwaśniewski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również przesłania byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (w latach 2010?2015).

? Konstytucja stanowi fundament państwa polskiego. Każdy ma prawo mieć różne wątpliwości, ale każdy ma obowiązek szanowania konstytucji. Miałem sposobność przetestować mechanizm funkcjonowania konstytucji w sytuacji przekazania władzy w przypadku śmierci prezydenta. Ważnym aspektem konstytucji jest jej preambuła, wielkie dzieło Tadeusza Mazowieckiego. To miała być konstytucja dla wszystkich i jest konstytucją dla wszystkich ? ocenił prezydent Komorowski.

W trakcie konferencji słowo wstępne na temat kontroli konstytucyjności prawa międzynarodowego wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. UW dr hab. Marcin Wiącek, który w ramach swojego wystąpienia skupił się na zagadnieniu prawa międzynarodowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik przedstawił kilka refleksji dotyczących skutków, jakie wywołują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kwestionujące orzecznictwo trybunałów europejskich,
w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Konferencję podzielono na trzy panele dyskusyjne. Dyskusje ogniskowały się wokół podsumowania 25-lecia obowiązywania Konstytucji RP, miejsca konstytucji w architekturze prawnej UE i Rady Europy oraz propozycji organizacji pozarządowych reformy wymiaru sprawiedliwościw Polsce.

W pierwszym panelu ? ?25 lat Konstytucji RP? ? udział wzięli prof. dr hab. Marian Grzybowski ? sędzia TK w stanie spoczynku (Wydział Prawa i Administracji UJ), dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), oraz r.pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz (Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP). Dyskusję moderował prof. dr hab. Piotr Tuleja (Wydział Prawa i Administracji UJ).

Drugi panel zatytułowany był ?Miejsce Konstytucji RP w architekturze prawnej Unii Europejskiej i Rady Europy?. Wystąpili w nim dr hab. Maciej Taborowski (Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk), dr Filip Skawiński (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), r.pr. Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz r.pr. dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ (Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP). Dyskusję prowadziła r.pr. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor (Wydział Prawa i Administracji UJ).

Konferencję zakończył panel pt. ?Stary i nowy porządek?, w którym odbyła się debata przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wystąpili w nim SSO Beata Morawiec (Stowarzyszenie Sędziów ?Themis?), dr Marcin Szwed (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), adw. dr hab. Szymon Tarapata (Krakowski Instytut Prawa Karnego) oraz r.pr. dr Tomasz Zalasiński (Fundacja im. Stefana Batorego). Dyskusję moderował r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler (Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a patronami medialnymi konferencji były Wolters Kluwer Polska i serwis Prawo.pl.

Konferencja to jeden z elementów tegorocznych obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Pełne nagranie z jubileuszowej konferencji ?25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie? można obejrzeć na kanale YouTube KIRP.

Kinga Mierzyńska