Jubileusz 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP to ważne wydarzenie dla każdego prawnika

0
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik Fot. Piotr Gilarski

Pełne nagranie z jubileuszowej konferencji ?25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie? można obejrzeć na kanale YouTube KIRP.

Skąd pomysł, by zorganizować konferencję?

Jubileusz 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP jest lub powinien być ważnym, symbolicznym wydarzeniem dla każdego polskiego prawnika. Sądzę ? i nie jestem w tej opinii odosobniony ? że jako największy prawniczy samorząd zawodowy w naszym kraju jesteśmy zobligowani, by taką rocznicę również celebrować. I chętnie to czynimy. Ma to dla nas znaczenie tym większe, że w tym roku obchodzimy też 40. rocznicę działania radcowskiego samorządu i z tej okazji również podejmujemy środowiskowe dyskusje o charakterze strategicznym i aksjologicznym ? podejmujemy refleksję na temat kondycji naszego zawodu i wytyczamy kierunki jego rozwoju na kolejne lata. W tym kontekście dyskusja na temat warunków działania radców prawnych, a więc także znaczenia konstytucji dla systemu polskiego prawa, dla polskiej praworządności, wydaje się zasadna i ważna społecznie.

Konferencja była współorganizowana z Uniwersytetem Jagiellońskim i miała wymiar przede wszystkim ekspercki.

Zaplanowaliśmy trzy panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony samej konstytucji ? okolicznościom jej powstania, ideom, jakie przyświecały autorom w tworzeniu tekstu, ocenie jej zapisów w kontekście bieżących wyzwań dotyczących praworządności. Drugi panel dotyczył miejsca konstytucji w europejskiej architekturze prawnej ? tu zajęliśmy się m.in. organizacją sądownictwa w Polsce w kontekście mechanizmów prawa europejskiego. Panel trzeci stanowił rodzaj debaty przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat m.in. koncepcji naprawy polskiego systemu sądownictwa czy zagadnienia pewności prawa w kontekście reform ostatnich lat. Program był więc bogaty, a panele zaplanowaliśmy jako komplementarne wobec siebie. Staraliśmy się podjąć najważniejsze wątki publicznej dyskusji na temat stanowienia prawa w Polsce w kontekście działania i znaczenia ustawy zasadniczej.

Nie obawiał się pan upolitycznienia tej debaty przy takiej agendzie?

Nie. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki, którzy zagwarantowali jej merytoryczny wymiar. To fakt, że rozmawialiśmy o kwestiach złożonych, problematycznych, takich, które są przedmiotem publicznej debaty i nierzadko krytyki środowisk prawniczych ? jestem jednak przekonany, że w tej często rozpolitykowanej dyskusji potrzebujemy merytorycznego, konstruktywnego głosu. I jako Krajowa Rada Radców Prawnych chcieliśmy zapewnić forum do takiej eksperckiej wymiany myśli i doświadczeń. Cała konferencja była  na żywo, bezpłatnie udostępniana w internecie ? mógł ją obejrzeć każdy radca prawny i każdy obywatel, dla którego te zagadnienia są ważne i interesujące. Z doświadczenia wiem, że takich osób nie brakuje.