Egzamin wstępny na aplikację za pasem

0

Już we wrześniu w całym kraju, tysiące młodych prawników, absolwentów wydziałów prawa, będzie próbowało dołączyć do samorządu radców prawnych podczas egzaminu wstępnego na aplikację. I choć samorząd zawodowy radców prawnych, nie miałby prawa bytu bez nowych aplikantów, aplikanci będący w trakcie swojego szkolenia, z niepokojem patrzą na rozrastającą się nieustannie konkurencję.

Już w maju Minister Sprawiedliwości, na podstawie ustawy o radcach prawnych, wyznaczył oficjalnie termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na 29 września 2018 r. W tym samym dniu swoich sił podczas egzaminu będą próbować kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i komorniczą. Zdający będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, który będzie się składał ze 150 zamkniętych pytań. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na, co najmniej 100 z nich, otworzy kandydatom drogę do przyszłej kariery zawodowej. Osoby, które otrzymają z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji. Egzamin wstępny na aplikację radcowską w obecnej formule, od 12 lat organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wcześniej rekrutacją zajmowały się samorządy.

Osoby, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów i uiszczenie opłaty za egzamin do 15 sierpnia. Jak wynika z informacji przekazywanych przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych, w kraju, obserwuje się nieznaczny spadek liczby zgłoszeń, w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Tendencja spadkowa w zgłoszeniach do egzaminu wstępnego na aplikacje korporacyjne utrzymuje się dopiero od kilku lat, choć na uczelniach publicznych i prywatnych w całym kraju prawo studiuje przeszło 40 tysięcy osób.

Dla przypomnienia, w 2017 roku do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 4 286 osób, zdały 2 342 osoby, co stanowiło 54,6% (w roku 2016 zdawalność wyniosła 40,4%). Do wszystkich egzaminów na aplikacje korporacyjne przystąpiło natomiast łącznie 7997 absolwentów prawa.

Niezmiennie największą popularnością cieszy się jednak aplikacja radcowska. Zdaniem przedstawicieli samorządu radcowskiego, to efekt wysokiego poziomu merytorycznego praktycznego szkolenia i uniwersalności zawodu radcy prawnego.

Wypracowana przez lata jakość aplikacji radcowskiej wynika z faktu, iż przedstawiciele samorządu radcowskiego zdają sobie sprawę, że jednym z jego podstawowych zadań, jest szkolenie aplikantów, a celem aplikacji radcowskiej – przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Jak wiadomo, ustawa o radcach prawnych przewiduje kilka przypadków, kiedy na listę radców prawnych można wpisać się bez odbywania aplikacji i jednocześnie bez zdawania egzaminu zawodowego lub daje możliwość przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbywania aplikacji. W czasach, kiedy na rynku prawniczym zaczyna robić się tłoczno, trzeba być dobrym prawnikiem, posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, tak aby w trudnej zawodowo sytuacji móc się odnaleźć i wyspecjalizować. Taką wszechstronność może zapewnić ukończenie aplikacji i to ta droga ? zdaniem wielu obecnych radców prawnych ? jest najlepszą w zdobyciu uprawnień radcy prawnego.

Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje analizy wyników z egzaminów wstępnych, biorąc pod uwagę różne kryteria z nim związane. Jednym z nich, jest porównanie uczelni wyższych, które najlepiej przygotowują do egzaminu wstępnego.Od wielu lat ? zgodnie z analizą MS ? najlepiej wypada Uniwersytet Jagielloński. Na wymarzone aplikacje w 2017r. dostało się aż 85,9 proc. przystępujących do egzaminów absolwentów krakowskiej uczelni. Na drugim i trzecim miejscu, tak jak po egzaminu w 2016r., uplasował się Uniwersytet Łódzki ze zdawalnością na poziomie 77,5 proc. oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze zdawalnością 74,4 proc. W następnej kolejności jest Uniwersytet Warszawski ze zdawalnością 72,3 proc. Minimalnie gorszy był Katolicki Uniwersytet Lubelski (72,14 proc.).Wśród szkół niepublicznych na egzaminach najlepiej wypadli absolwenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Test z pozytywnym wynikiem przeszło 13 z 26 przystępujących do niego osób. Druga była Akademia Leona Koźmińskiego (45,9 proc.), a trzecia Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (43,4 proc.).