Konferencja „Kobieta w branży prawniczej” – Dyskusja o sytuacji zawodowej i szansach na sukces kobiet prawniczek

0

Podczas zorganizowanej 24 listopada przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP konferencji ?Kobieta w branży prawniczej? radczynie prawne działające w świecie biznesu oraz prawniczki zaangażowane w działalność na rzecz samorządu radcowskiego dyskutowały o sytuacji kobiet w branży prawniczej oraz możliwościach godzenia kariery zawodowej i zaangażowania społecznego z życiem prywatnym.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik oraz przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP Bartosz Opaliński.

? Gdy tylko pojawił się pomysł organizacji tej konferencji, stałem się jego wielkim entuzjastą ? powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. ? Jestem feministą, z kobietami współpracuje mi się bardzo dobrze. Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że gdyby nie one, nasz samorząd nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. Wspieramy rozwój kobiet i ich działalność na rzecz samorządu ? radczynie prawne powoli zajmują coraz więcej stanowisk w organach samorządu, zarówno na poziomie okręgowych izb radców prawnych, jak i KRRP. Moim marzeniem jest, abyśmy wkrótce nie musieli organizować takich konferencji ? aby miejsce oraz rola kobiet były tak oczywiste, że nie będzie potrzeby zastanawiania się nad sposobami wyrównania szans zawodowych kobiet i mężczyzn.

W panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom, z jakimi mierzą się prawniczki działające w biznesie, moderowanym przez r. pr. Lilianę Chmiel-Nowacką, wzięły udział radczynie prawne: Dominika Stępińska-Duch, Izabela Nowacka, Magdalena Wiszniowska i Katarzyna Barańska. Fot. U. Mróz/Gilarski.com

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wniosków płynących z pierwszego w Polsce badania poświęconego sytuacji kobiet w branży prawniczej ? omówiła je r. pr. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, wiceprezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, członkini rady Fundacji ?Women in Law?. Raport pt. ?Kobiety w branży prawniczej? został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Fundację ?Women in Law? oraz kancelarię PwC Legal.

W badaniu wzięło udział niemal 600 respondentek. Wyniki ankiety pokazują niezbyt optymistyczny obraz: 85% badanych prawniczek doświadczyło pomniejszania własnych kompetencji ze względu na płeć, 71% odczuło, że bycie kobietą ma niekorzystny wpływ na decyzje przełożonych dotyczące ich kariery zawodowej, 49% badanych zadeklarowało zaś, że ma problemy z godzeniem kariery zawodowej ze sferą prywatną.

W panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom, z jakimi mierzą się prawniczki działające w biznesie, oraz ich szansom na sukces zawodowy wzięły udział radczynie prawne: Dominika Stępińska-Duch, Izabela Nowacka, Magdalena Wiszniowska i Katarzyna Barańska. Dyskusję rozpoczęła refleksja na temat wyników przedstawionego badania ? zdaniem prelegentek skala wykazanego w nim umniejszania kobiet jest zatrważająca. Prelegentki jako jeden z czynników otwierających drogę do sukcesu kobiet wymieniły postawę przełożonych ? ważne, aby były to osoby szanujące kobiety i wspierające ich rozwój. Na pytanie, czy odniesienie sukcesu przez kobiety w branży prawniczej jest możliwe, panelistki odpowiedziały twierdząco. Jednocześnie wskazały, że ze względu na wielość odgrywanych ról społecznych kariery kobiet są trudniejsze, wymagają silnej osobowości, determinacji oraz wsparcia przełożonych.

W drugim panelu pt. ?Kobiety w samorządzie ? jak pogodzić pracę i zaangażowanie społeczne? uczestniczyły zaangażowane w działalność na rzecz samorządu radczynie prawne: Urszula Nieborak (Wicedziekan Rady OIRP w Lublinie), Jolanta Czepe (Wicedziekan Rady OIRP w Koszalinie), Agnieszka Chrostowska-Bawoł (członkini Rady OIRP w Rzeszowie) oraz Magdalena Bartosiewicz (członkini Komisji Praw Człowieka KRRP). Panelistki pytane o powody, dla których zaangażowały się w działalność samorządową, wskazały, że potrzeba aktywności społecznej wynika przede wszystkim z charakterów i sposobu postrzegania obowiązków radcy prawnego. Motywacją stało się przekonanie, że warto to robić, bo samorząd radcowski jest przestrzenią, w której jest miejsce dla wszystkich, każdy jest ważny i jego głos ma znaczenie. Działalność samorządowa daje możliwość poznania wielu wartościowych ludzi i ogromną satysfakcję.

W ostatniej debacie pt. ?Porozmawiajmy o swoim dobrostanie? wzięły udział: Agnieszka M. Staroń (coach, mentorka, trenerka, mediatorka i konsultantka biznesowa), Sabina Hołówko-Rusin (pedagożka, terapeutka autyzmu, neurologopedka), Alicja Baranowska (psycholożka, trenerka biznesu oraz coach) oraz Anna Baran (psycholożka, psychoterapeutka, coach). Uczestniczki panelu zdefiniowały dobrostan jako subiektywne odczucie szczęścia składające się z wielu obszarów (fizycznego, psychicznego, poznawczego i duchowego), które powinny  być utrzymywane w równowadze. Jest to jednak trudną sztuką. Zwykle dobrostan zaburzają dążenie do perfekcjonizmu, narzucanie sobie nazbyt wielu wymagań i surowa, krzywdząca samoocena. To szczególne zagrożenie dla kobiet prawniczek, które zdają się dążyć do perfekcji w każdym aspekcie życia ? być doskonałymi matkami, partnerkami, właścicielkami firm, prawniczkami, działaczkami społecznymi. Takie postrzeganie siebie jest bardzo obciążające i ma swoje konsekwencje. Perfekcjonizm jest abstrakcyjną ideą, porażka zaś czy błąd rzeczą ludzką, i w pewnych obszarach można sobie na nie pozwolić. Co więcej, porażki są rozwojowe, można i należy się na nich uczyć.

Red., www.kirp.pl