Prawo europejskie i networking w twojej codziennej pracy – 35-lecie AEA-EAL!

0

W tym roku przypada 35. rocznica powstania Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) i 25-lecie członkostwa samorządu radców prawnych w stowarzyszeniu. Krajowa Izba Radców Prawnych była jednym z pierwszych samorządów spoza Unii Europejskiej, z którą AEA-EAL nawiązało kontakty i współpracę.

W tamtym czasie była ona nie do przecenienia, gdyż to dzięki wsparciu adwokatów z AEA-EAL i ich rozmowom toczonym na forum międzynarodowym możliwe stało się przystąpienie KIRP do CCBE – Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, reprezentującej europejskie zawody prawnicze wobec instytucji europejskich, a następnie do innych organizacji międzynarodowych.

Podstawową aktywnością AEA-EAL są konferencje, seminaria i szkolenia w różnych obszarach prawa europejskiego oraz porównawcze, obejmujące wiele krajów i systemów prawnych. Ich szczególną wartością jest udział międzynarodowych prelegentów oraz praktyczna tematyka służąca zarówno poszczególnym prawnikom (na przykład seminaria o mediacji i konwencji singapurskiej, prawie rodzinnym, finansowym czy praktycznym stosowaniu nowych technologii i sztucznej inteligencji w kancelariach), jak i samorządom prawniczym (konferencje o nowoczesnej adwokaturze z konkretnymi rekomendacjami i zaleceniami). Ponadto wydarzenia online są bezpłatne dla radców prawnych. Naszym wydarzeniom zawsze towarzyszą działania networkingowe, wzmacniające wzajemne więzi pomiędzy członkami AEA-EAL zarówno na niwie zawodowej, jak i poza nią. Poprzez te wydarzenia promujemy europejską koncepcję zawodu jako niezależnej profesji kierującej się fundamentalnymi wartościami etyki zawodowej i stanowiącej jeden z filarów wymiaru sprawiedliwości.

Innym obszarem naszej działalności jest ochrona praw prawników prześladowanych za wykonywanie ich pracy
w ramach międzynarodowej sieci „Defense of Defenders”.

Teraz, gdy zrzeszamy radców prawnych i adwokatów z 26 państw leżących na czterech kontynentach, pochodzących z różnych jurysdykcji, naszym priorytetem jest budowa silnej współpracy między prawnikami o odmiennych tradycjach prawnych.

Obchody 35-lecia odbędą się przy okazji trzeciego twinningu prawników we współpracy z ormiańską radą adwokacką i zaplanowane są na 16 października jako wydarzenie online.

r. pr. Aleksandra Siewicka-Marszałek

Niezależność prawników – współczesne wyzwania – podsumowanie konferencji

„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” to tytuł konferencji, która odbyła się online w środę 12 maja. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Konferencja  zgromadziła ok. 130 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z okręgowych izb radców prawnych z całej Polski, a także prawników z zagranicy, w szczególności z krajów Europy Wschodniej.

– Spotykamy się w trudnym momencie, w którym systemy wymiaru sprawiedliwości i co za tym idzie zawody prawnicze muszą konfrontować się z rozmaitymi wyzwaniami – politycznymi, społecznymi, gospodarczymi. Spodziewam się, że mimo różnych doświadczeń narodowych, mimo różnych warunków politycznych i socjoekonomicznych w każdym z reprezentowanych tu państw odnajdziemy wiele wspólnego w dyskusji o znaczeniu zawodu prawnika, niezależności zawodowej, instytucjach gwarancji tej niezależności. Bo wbrew pozorom bardzo wiele nas łączy – powiedział Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Celem konferencji było podjęcie tematów związanych z problematyką niezależności prawników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, swoimi doświadczeniami podzielili się znakomici goście z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski.

Wiele problemów związanych z niezależnością zawodów prawniczych dla ww. krajów jest wspólnych, zgodnie przyznano jednak, że niezależność i etyka zawodowa pozostają fundamentem wykonywania profesji prawnika. Podczas wydarzenia swoje wystąpienia wygłosili: Ara Zohrabyan – prezes adwokatury w Armenii, Liudmila Uliashyna – przewodnicząca komitetu programu „Prawo, nauki polityczne i gospodarka”, Centrum Konstytucjonalizmu i Praw Człowieka Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, przedstawicielka Białorusi, David Asatiani – prezes adwokatury w Gruzji, Angela Popil – członek prezydium adwokatury
w Mołdawii, prezes BAA Avornic & Partners, Elena Avakyan – członek rady adwokatury w Rosji, dr Vitalii Vlasiuk – przewodniczący komisji ds. prawa międzynarodowego adwokatury w Ukrainie, doradca premiera Ukrainy, dr Mateusz Woiński – radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Językami konferencji były polski, angielski i rosyjski, dla uczestników udostępnione zostało tłumaczenie symultaniczne poprzez platformę Zoom. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Red., www.kirp.pl