Aplikacja radcowska wciąż najpopularniejsza wśród absolwentów

0

Niezmiennie od lat, a także w 2023 r. najwięcej absolwentów studiów prawniczych, obierając dalszą ścieżkę kariery, zdecydowało się na zdawanie na aplikację radcowską – wynika z analizy Ministerstwa Sprawiedliwości profilu kandydatów na aplikacje prawnicze, zaprezentowanej podczas dorocznej konferencji ministra sprawiedliwości z przedstawicielami uczelni wyższych oraz prawniczych samorządów zawodowych[1].

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości 12 marca br. spotkali się z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych oraz przedstawicielami prawniczych samorządów zawodowych, by omówić wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się 30 września 2023 r.[2]

W konferencji w Popowie uczestniczyli minister sprawiedliwości Adam Bodnar i jego zastępczyni Maria Ejchart oraz przedstawiciele władz prawie 40 uniwersytetów i uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. Samorząd radców prawnych reprezentowali Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur.

Od 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości sporządzana jest szczegółowa analiza wyników oraz profilu kandydatów na aplikacje. Wnioski są przedmiotem dyskusji z przedstawicielami tych środowisk. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że wyniki egzaminów absolwentów uczelni prawniczych to cenne źródło informacji, pozwalające ocenić jakość przygotowania do tych egzaminów przez uczelnie.

– Tegoroczne spotkanie, podobnie zresztą jak wcześniejsze, oceniam jako bardzo konstruktywne – wskazuje Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Zaprezentowane podczas konferencji dane dają pole do dyskusji wszystkim zainteresowanym stronom nad tym, jak wyglądał egzamin w tym roku i jakie obserwujemy tendencje w ostatnich kilkunastu latach. Najistotniejszym wnioskiem dla samorządu wynikającym z konferencji jest fakt, iż pomimo utrzymującego się od kilku lat spadku ogólnej liczby kandydatów zdających na wszystkie rodzaje aplikacji proporcje pomiędzy chętnymi na poszczególne rodzaje aplikacji, tj. radcowską a pozostałymi, pozostają niezmienne. Na aplikację radcowską zdaje najwięcej kandydatów i największa ich liczba podejmuje na niej szkolenie. Egzaminy na „korporacyjne” aplikacje prawnicze – radcowską, adwokacką i notarialną – organizowane są przez Ministra Sprawiedliwości od 2006 r. Od 2008 r. Minister Sprawiedliwości przeprowadza także egzamin na aplikację komorniczą. W tym okresie do egzaminów przystąpiło łącznie 160 508 osób. Średnia zdawalność wyniosła przez wszystkie lata 47,1%, co oznacza, że na aplikacje dostało się 75 668 osób.


[1] „Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, 30 września 2023 r.”, konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, Popowo, 12 marca 2024 r., https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/czternasta-konferencja-ministra-sprawiedliwosci-z-dziekanami-wydzialow-prawa [dostęp: 20 marca 2024 r.].

[2] Szczegóły w internetowym „Dodatku dla Aplikantów”.