Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

0
 

Mija rok od czasu, kiedy słowo ?pandemia? zaczęło być w Polsce odmieniane przez wszystkie przypadki, a koronawirus zmienił nasze życie, także zawodowe. Jesteśmy bogatsi o nowe, niełatwe doświadczenia, a w ciągu najbliższych miesięcy prawdopodobnie nadal będziemy zmagać się
z ograniczeniami.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga również zmiany przepisów. W tym numerze ?Radcy? zajmujemy się nowymi regulacjami dotyczącymi e-doręczeń i elektronizacji postępowań. Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadza prymat e-doręczeń nad tradycyjnymi i zrewolucjonizuje funkcjonowanie sądów, organów publicznych, kancelarii prawnych, a także pracę każdego z nas. Warto już przygotować się do tych zmian.

Temat e-doręczeń elektryzuje środowisko profesjonalnych pełnomocników nie tylko z powodu wyżej wymienionej ustawy. W procedowanym w Sejmie projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 899) znalazły się zapisy dotyczące dokonywania doręczeń cyfrowych odwzorowań pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń, które sąd miałby wysyłać pełnomocnikowi na adres służbowej poczty elektronicznej. Doręczenie miałoby być uznane za dostarczone w następnym dniu roboczym. Samorząd radców prawnych zabiega o zmianę niekorzystnych przepisów. Jak podkreśliło w swoim stanowisku Prezydium KRRP, ?rozwiązanie to jest trudne do przyjęcia, bowiem wprowadza automatyzm doręczeń, powodując, że skutecznemu doręczeniu korespondencji z sądu nie będzie stała na przeszkodzie choroba pełnomocnika, podleganie kwarantannie lub izolacji czy też urlop?. Opinie o projekcie wskazujące m.in., że przygotowane rozwiązania są niezgodne z Konstytucją RP, opracował i przedstawił projektodawcom Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Wierzymy, że dzięki merytorycznym dyskusjom w gronie interesariuszy projektu, w których władze naszego samorządu biorą aktywny udział, zmiany w tym kształcie nie wejdą w życie.

W tym numerze zajmujemy się także prawem pracy w stanie epidemii, nowelizacją Kodeksu drogowego i prawem do? naprawy sprzętu AGD.

Koleżanki i Kolegów, którzy znajdą czas na urlop, zapraszamy na wyprawę do pięknej Etiopii.

A wszystkim Państwu z okazji Świąt Wielkanocnych życzę w tych trudnych czasach przede wszystkim dużo zdrowia, odpoczynku i jak najszybszego powrotu do normalności.

Jowita Pilarska-Korczak

redaktor naczelna