Aktualności KIRP

0

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Przedstawiciele KRRP spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Sprawozdanie z działalności samorządu radcowskiego w 2020 r., wyzwania pandemii dla działania systemu wymiaru sprawiedliwości i zbliżający się jubileusz 40-lecia istnienia samorządu były przedmiotem rozmów delegacji KRRP z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i przedstawicielami Kancelarii Prezydenta ? sekretarzem stanu Andrzejem Derą oraz szefem kancelarii Grażyną Ignaczak-Bandych. Na spotkaniu 18 marca w Pałacu Prezydenckim Krajową Radę reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes Aleksandra Gibuła oraz kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji prof. Rafał Stankiewicz.

Spotkanie związane było przede wszystkim ze złożeniem corocznej informacji o funkcjonowaniu samorządu radcowskiego. Przedstawiciele KRRP zwrócili uwagę na najważniejsze zagadnienia prezentowane w sprawozdaniu, m.in. wybory organów KIRP XI kadencji przeprowadzone podczas pierwszego w historii Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w formule online, które pozwoliły na zachowanie ciągłości kadencyjności organów, oraz aktywność samorządu w okresie pandemii COVID-19. Ponadto dyskutowano o wyzwaniach pandemii dla funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, m.in. dynamicznych zmianach przepisów prawa oraz zagadnieniu cyfryzacji.

Ważnym wątkiem dyskusji były również planowane na 2022 r. obchody jubileuszu 40-lecia istnienia samorządu radców prawnych i współpracy KIRP oraz Kancelarii Prezydenta w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście nadania odznaczeń zasłużonym radcom prawnym.

?Spotkanie oceniam jako ważne i konstruktywne. Dobrze, że zagadnienia istotne dla funkcjonowania samorządu radcowskiego zyskały uwagę pana prezydenta i mogliśmy porozmawiać osobiście. Z satysfakcją odnotowuję, że udało nam się przedstawić kluczowe wątki corocznego sprawozdania, konstruktywnie omówić wyzwania, jakie stawia pandemia przed szeroko rozumianym środowiskiem prawniczym, i otworzyć współpracę z Kancelarią Prezydenta w kontekście jubileuszu samorządu ? ocenił Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Red., www.kirp.pl

Sztuka negocjacji

IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

Skuteczny prawnik musi dysponować wieloma umiejętnościami interpersonalnymi, wśród których z pewnością kluczowe są kompetencje negocjacyjne. Jak radzą sobie z nimi aplikanci radcowscy, którzy już niedługo staną w konfrontacji z zawodową rzeczywistością? O tym przekonamy się podczas IX edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. 

Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich to projekt przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, doskonalący umiejętności negocjacyjne w zawodzie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Tegoroczna edycja z powodu sytuacji epidemicznej odbędzie się w całości w formie online. Pierwszy etap turnieju, rozegrany 20 marca, miał formę quizu negocjacyjnego online. Data drugiego etapu, czyli finału, zostanie ogłoszona na stronie turnieju do 30 marca.

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju oraz regulamin dostępne są na stronie http://turniej.kirp.pl.

Red., www.kirp.pl

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ?Akademia Wiedzy o Prawie?

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych sprawdzą swoją wiedzę w konkursie online

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V?VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie ?Akademia Wiedzy o Prawie?, organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości online.

Celem konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

? Zależy nam, aby świadomość prawna dzieci i młodzieży rosła, a także aby polska młodzież miała solidne podstawy prawne. Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat kształtować postawę szacunku do prawa. Do tego przyczynia się nasza akademia. Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas ? mówi Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Tegoroczna edycja akademii realizowana będzie w całości w formie online i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród. Etap pierwszy ? szkolny ? odbędzie się 29 marca i zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Podczas etapu drugiego, okręgowego, który został zaplanowany w dniach 12?13 kwietnia, uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Finał konkursu, czyli etap trzeci ? centralny ? zostanie rozegrany 26 kwietnia i będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed centralną komisją konkursu. Termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/.

Do drugiego etapu z każdego regionu zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z obu kategorii szkół. Wybrani zostaną ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałe, odbywa się w formie online i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z okręgową komisją akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu z każdego regionu przechodzi jeden uczestnik z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na trzy pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje centralne akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, lecz także jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody. Laureacipierwszego miejsca otrzymają 1,5 tys. zł (szkoła podstawowa) i 2 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa), nagroda za zajęcie drugiego miejsca to1 tys. zł (szkoła podstawowa)
i 1,5 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa), a za trzecie miejsce700 zł (szkoła podstawowa) i 1 tys. zł (szkoła ponadpodstawowa). Pozostali finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.

Patronat nad wydarzeniem objęła ?Rzeczpospolita?. 
Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie 
www.kirp.pl/edukacja-prawna/.

Red., www.kirp.pl

KRRP promuje mediację

Ruszyła druga edycja konkursu ?Ambasador Mediacji?

Krajowa Rada Radców Prawnych wraz z ośrodkami mediacji zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych już po raz drugi zainaugurowała konkurs ?Ambasador Mediacji?, którego celem jest promowanie instytucji mediacji jako pozasądowej, efektywnej metody rozwiązywania sporów.

Do udziału w konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w ubiegłym roku wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją.

Kandydatów do tytułu ?Ambasador Mediacji? mogą zgłaszać do 15 kwietnia ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Kapituła konkursu dokona wyboru laureata do 30 maja. Patronat nad wydarzeniem objął serwis GazetaPrawna.pl.

W pierwszej edycji do konkursu zgłoszono kandydatów spośród sędziów sądów okręgowych, sędziów sądów rejonowych oraz radców prawnych. W wyniku oceny kandydatur i głosowania tytuł ?Ambasador Mediacji? za rok 2019 przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej, dyrektorowi Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy. Laureatka konkursu jest inicjatorką wykorzystania instytucji mediacji
w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy we wdrożonym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego projekcie ?Warszawa ? miasto przyjazne mediacji?.

r. pr. Tomasz Parkasiewicz